Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

 HOOFDSTUK 23

Hoe het komt dat mensen ziek worden

Hoe het komt dat mensen ziek worden

KEN je iemand die ziek is? — Je bent zelf vast ook weleens ziek geweest. Misschien was je verkouden of had je buikpijn. Sommige mensen zijn heel ziek. Ze kunnen niet eens gaan staan zonder dat iemand ze helpt. Dat gebeurt vaak als mensen heel oud zijn.

Iedereen is weleens ziek. Weet je hoe het komt dat mensen ziek worden, oud worden en doodgaan? — Op een dag werd er een man die niet kon lopen naar Jezus gebracht, en Jezus liet zien hoe het komt dat mensen ziek worden en doodgaan. Ik zal het je vertellen.

Jezus was in een huis in een stad bij de Zee van Galilea. Er kwamen een heleboel mensen naar hem toe. Het waren er zoveel dat er niemand meer naar binnen kon. Ze konden niet eens bij de deur komen. Maar er kwamen steeds meer mensen aan! Eén groepje had een verlamde man bij zich die helemaal niet kon lopen. Er waren vier mannen nodig om hem op een draagbed te dragen.

Waarom wilden ze deze zieke man naar Jezus brengen? — Ze geloofden dat Jezus hem kon helpen, dat hij hem van die ziekte kon genezen. Hoe kregen ze die verlamde man bij Jezus met al die mensen in het huis? —

Op het plaatje hier kun je zien hoe ze dat deden. Eerst droegen ze de man helemaal het dak op. Het was een plat dak. Toen maakten ze er een groot gat in. En daarna lieten ze de zieke man op zijn  draagbed door dat gat naar beneden zakken, de kamer in. Wat een groot geloof hadden ze!

Alle mensen in het huis waren verbaasd toen ze zagen wat er gebeurde. De verlamde man op het draagbed belandde midden tussen hen in. Was Jezus boos toen hij zag wat de mannen hadden gedaan? — Helemaal niet! Hij was blij dat ze geloof hadden. Hij zei tegen de verlamde man: ’Je zonden zijn vergeven.’

Wat zei Jezus dat de verlamde man moest doen?

Sommige mensen vonden dat Jezus dat niet mocht zeggen. Ze dachten dat hij geen zonden kon vergeven. Om dus te laten zien dat hij dit echt kon, zei Jezus tegen de man: ’Sta op, neem je draagbed op en ga naar huis.’

 Toen Jezus dat zei, werd de man genezen! Hij was niet meer verlamd. Nu kon hij helemaal alleen opstaan en lopen. De mensen die dit wonder zagen, waren verbaasd. Ze hadden hun hele leven nog nooit zoiets wonderlijks gezien! Ze waren heel blij dat Jehovah hun deze Grote Onderwijzer had gegeven, die mensen zelfs van hun ziekten kon genezen. — Markus 2:1-12.

Wat leren we van dit wonder?

Wat leren we van dit wonder? — We leren dat Jezus de macht heeft om zonden te vergeven en zieke mensen beter te maken. Maar we leren nog iets anders, iets heel belangrijks. We leren dat mensen ziek worden door zonde.

Nu zijn we allemaal weleens ziek. Zijn we daarom allemaal zondaars? — Ja, de bijbel zegt dat we allemaal met zonde zijn geboren. Wat betekent het met zonde geboren te zijn? — Het betekent dat we onvolmaakt geboren zijn. We doen soms dingen verkeerd, ook al willen we het niet. Hoe komt het dat we allemaal zonde hebben? —

We zijn zo geworden omdat de eerste mens, Adam, niet naar God luisterde. Hij zondigde toen hij ongehoorzaam was aan Gods wet. En we hebben allemaal zonde van Adam meegekregen. Hoe hebben we onze zonde van hem gekregen? Ik zal proberen het zo uit te leggen dat je het kunt begrijpen.

Hoe hebben we allemaal zonde meegekregen?

Misschien heb je weleens geholpen brood of cake te bakken in een bakvorm. Wat gebeurt er met het brood als er een deukje in  de vorm zit? — Alle broden die je in die vorm bakt, krijgen datzelfde deukje, nietwaar? —

Adam was net als die vorm, en wij zijn net als de broden. Hij werd onvolmaakt toen hij ongehoorzaam was aan Gods wet. Het was alsof hij een deukje, of een lelijke plek, kreeg. Wat zou er dus gebeuren als hij kinderen zou krijgen? — Al zijn kinderen zouden ditzelfde teken van onvolmaaktheid meekrijgen.

De meeste kinderen worden niet geboren met een onvolmaaktheid die je duidelijk kunt zien. Ze missen niet een arm of een been. Maar de onvolmaaktheid die ze hebben is erg genoeg om er ziek door te worden en uiteindelijk dood te gaan.

Zoals we weten, zijn sommige mensen vaker ziek dan andere. Hoe komt dat? Komt het doordat ze met meer zonde geboren zijn? — Nee, iedereen wordt met evenveel zonde geboren. We worden allemaal onvolmaakt geboren. Vroeg of laat zal dus iedereen de een of andere ziekte krijgen. Zelfs mensen die hun best doen om al Gods wetten te gehoorzamen en die niets doen dat echt verkeerd is, kunnen ziek worden.

Hoe gezond zullen we zijn als onze zonde verdwenen is?

Hoe komt het dan dat sommige mensen vaker ziek zijn dan andere? — Dat kan door veel dingen komen. Het kan zijn dat ze niet genoeg te eten hebben. Of ze eten niet het juiste voedsel. Misschien eten ze te veel koek en snoep. Het kan ook komen doordat ze ’s avonds te lang opblijven en niet genoeg slaap krijgen. Of ze trekken geen warme kleren aan voordat ze de kou ingaan. Sommige mensen hebben een heel zwak lichaam en kunnen niet vechten  tegen ziekte, ook al proberen ze goed op zichzelf te letten.

Zal er ooit een tijd komen dat we niet meer ziek worden? Zullen we ooit geen zonde meer hebben? — Weet je nog wat Jezus voor die verlamde man deed? — Jezus vergaf zijn zonden en maakte hem beter. Zo liet Jezus zien wat hij op een dag voor alle mensen gaat doen die echt proberen het goede te doen.

Als we laten zien dat we niet willen zondigen en dat we het slechte haten, zal Jezus ons genezen. In de toekomst zal hij de onvolmaaktheid die we nu hebben, laten verdwijnen. Hij zal dit als Koning van Gods koninkrijk doen. De zonde zal niet ineens verdwijnen. Dat zal een tijdje duren. Maar als we dan op het laatst helemaal geen zonde meer hebben, zullen we nooit meer ziek worden. We zullen allemaal een volmaakte gezondheid hebben. Wat zal dat heerlijk zijn!

In Job 14:4; Psalm 51:5; Romeinen 3:23; 5:12 en 6:23 lezen we meer over de invloed die zonde op iedereen heeft.