Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

 HOOFDSTUK 45

Wat is Gods koninkrijk? Hoe we laten zien dat we ervóór zijn

Wat is Gods koninkrijk? Hoe we laten zien dat we ervóór zijn

KEN je het gebed dat Jezus zijn volgelingen leerde? — Als je het niet kent, kunnen we het samen in de bijbel lezen, in Mattheüs 6:9-13. In het gebed, dat veel mensen het Onze Vader noemen, staan de woorden: „Uw koninkrijk kome.” Weet je wat Gods koninkrijk is? —

Een koning is iemand die over een land of een gebied regeert. En zijn regering wordt een koninkrijk genoemd. In sommige landen wordt het hoofd van de regering de president genoemd. Hoe wordt de Regeerder van Gods regering genoemd? — De Koning. Daarom wordt Gods regering het Koninkrijk genoemd.

Weet je wie Jehovah God heeft uitgekozen om de Koning van Zijn regering te zijn? — Zijn Zoon, Jezus Christus. Waarom is hij beter dan alle regeerders die mensen maar kunnen kiezen? —  Omdat Jezus echt van zijn Vader, Jehovah, houdt. Daarom doet hij altijd wat goed is.

Lang voordat Jezus in Bethlehem werd geboren, sprak de bijbel over zijn geboorte en zei dat hij de Regeerder zou worden die God had uitgekozen. Laten we dat eens lezen, in Jesaja 9:6, 7. Daar staat: „Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; en de vorstelijke heerschappij [of de regering] zal op zijn schouder komen. En zijn naam zal worden genoemd: . . . Vredevorst. Aan de overvloed van de vorstelijke heerschappij en aan vrede zal geen einde zijn.”

Hier wordt Jezus als de Regeerder van Gods koninkrijk een vorst genoemd. Een vorst is een koning. Jezus is de Zoon van de Grote Koning, Jehovah. Maar Jehovah heeft Jezus ook koning gemaakt van Zijn regering, die duizend jaar over de aarde zal regeren (Openbaring 20:6). Toen Jezus gedoopt was, begon hij „te prediken en te zeggen: ’Hebt berouw, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’” — Mattheüs 4:17.

Waarom zei Jezus dat het Koninkrijk nabij, of dichtbij, was gekomen? — Omdat de Koning, die later in de hemel zou regeren, daar bij ze stond! Daarom zei Jezus tegen de mensen: „Het koninkrijk Gods is in uw midden” (Lukas 17:21). Zou jij Jehovah’s Koning niet graag zo dicht bij je hebben dat je hem zelfs zou kunnen aanraken? —

Vertel eens, welk belangrijke werk kwam Jezus op aarde doen? — Jezus gaf als antwoord op die vraag: ’Ik moet ook aan andere steden het goede nieuws van het koninkrijk Gods bekendmaken, want daarvoor ben ik gestuurd’ (Lukas 4:43). Jezus wist dat hij al het predikingswerk niet zelf kon doen. Dus wat denk je dat hij deed? —

Voor welk werk kwam Jezus naar de aarde?

Jezus nam mensen met zich mee en liet ze zien hoe ze moesten prediken. De eerste mensen die hij dit  leerde, waren de twaalf die hij als apostelen uitkoos (Mattheüs 10:5, 7). Maar leerde Jezus alleen zijn apostelen dit werk te doen? Nee, de bijbel zegt dat Jezus ook veel anderen leerde prediken. Na een tijdje stuurde hij zeventig andere discipelen in groepjes van twee voor zich uit. En wat vertelden ze de mensen? — Jezus zei: ’Blijf hun vertellen: „Het koninkrijk Gods is nabij u gekomen”’ (Lukas 10:9). Zo hoorden de mensen over Gods regering.

Als er lang geleden in Israël een nieuwe koning was, reed hij op een veulen de stad binnen om zich aan de mensen te laten zien. Jezus doet dit ook als hij voor de laatste keer Jeruzalem bezoekt. Jezus wordt namelijk de Regeerder van Gods koninkrijk. Willen de mensen hem als Koning? —

Terwijl hij op het veulen rijdt, beginnen de meeste mensen hun bovenkleren vóór hem op de weg te leggen. Anderen kappen takken van de bomen af en leggen die op de weg. Zo laten ze zien dat ze Jezus als Koning willen. Ze roepen: „Gezegend is Hij die komt als de Koning in Jehovah’s naam!” Maar niet iedereen is blij. Sommige religieuze leiders zeggen zelfs tegen Jezus: ’Zeg tegen je discipelen dat ze hun mond moeten houden.’ — Lukas 19:28-40.

Hoe komt het dat de mensen Jezus niet meer als Koning willen?

Vijf dagen later wordt Jezus gearresteerd en wordt hij een paleis binnengebracht om bij de bestuurder, Pontius Pilatus, te komen. Jezus’ vijanden zeggen dat Jezus beweert dat hij een koning is en dat hij tegen de Romeinse regering is. Dus vraagt Pilatus aan Jezus wat hij hierop te zeggen heeft. Jezus zegt dat hij niet probeert de regering over te nemen. Hij zegt tegen Pilatus: „Mijn koninkrijk is geen deel van deze wereld.” — Johannes 18:36.

Dan gaat Pilatus naar buiten en zegt tegen de mensen dat hij niets slechts in Jezus vindt. Maar nu willen de mensen Jezus niet meer als Koning. Ze willen niet dat hij vrijgelaten wordt (Johannes 18:37-40). Als Pilatus nog eens met Jezus heeft gepraat, weet  hij zeker dat Jezus niets slechts heeft gedaan. Pilatus brengt Jezus dus voor de laatste keer naar buiten en zegt: „Ziet! Uw koning!” Maar de mensen schreeuwen: „Weg met hem! Weg met hem! Aan de paal met hem!”

Pilatus vraagt: „Zal ik uw koning aan een paal hangen?” De overpriesters antwoorden: „Wij hebben geen andere koning dan caesar.” Kun je je dat voorstellen? Die slechte priesters hebben de mensen ertoe over kunnen halen om tegen Jezus te zijn! — Johannes 19:1-16.

In deze tijd is het net zo. De meeste mensen willen Jezus eigenlijk niet als Koning. Ze zeggen misschien wel dat ze in God geloven,  maar ze willen niet dat God of Christus zegt wat ze moeten doen. Ze willen hun eigen regeringen hier op aarde.

En wij? Als we over Gods koninkrijk horen en over alle prachtige dingen die het gaat doen, hoe gaan we dan over God denken? — Dan gaan we van hem houden, of niet soms? — Maar hoe kunnen we God laten zien dat we echt van hem houden en dat we vóór zijn koninkrijk zijn? —

Waarom liet Jezus zich dopen, en hoe liet God zien dat hij dit goed vond?

We kunnen God laten zien hoe we erover denken door Jezus’ voorbeeld te volgen. En wat deed Jezus om te laten zien dat hij van Jehovah hield? — ’Ik doe altijd de dingen die hem blij maken’, legde Jezus uit (Johannes 8:29). Ja, Jezus kwam naar de aarde ’om Gods wil te doen’ en ’zijn werk af te maken’ (Hebreeën 10:7; Johannes 4:34). Laten we eens kijken wat Jezus deed voordat hij met prediken begon.

Jezus ging naar Johannes de Doper, die bij de rivier de Jordaan was. Toen ze het water in waren gelopen, hield Johannes Jezus helemaal onder water en tilde hem toen weer omhoog. Weet je waarom Johannes Jezus doopte? —

Waar kunnen we met anderen over Gods koninkrijk praten?

Jezus had Johannes erom gevraagd. Maar hoe weten we dat God wilde dat Jezus gedoopt werd? — Toen Jezus uit het water omhoogkwam, hoorde hij Gods stem uit de  hemel zeggen: ’Jij bent mijn Zoon, de geliefde; ik heb je goedgekeurd.’ God stuurde zelfs zijn heilige geest als een duif naar Jezus toe. Dus door zich te laten dopen liet Jezus zien dat hij Jehovah heel zijn leven, ja, voor eeuwig wilde dienen. — Markus 1:9-11.

Nu ben je nog een kind. Maar wat doe je als je groter bent? — Zul je je dan net als Jezus laten dopen? — Je moet zijn voorbeeld volgen, want de bijbel zegt dat hij je ’een model heeft gegeven, zodat je precies in zijn voetsporen kunt lopen’ (1 Petrus 2:21). Als je wordt gedoopt, zul je laten zien dat je echt vóór Gods koninkrijk bent. Maar alleen gedoopt worden is niet genoeg.

We moeten gehoorzaam zijn aan alles wat Jezus heeft onderwezen. Jezus zei dat we „geen deel van de wereld” mogen zijn. Als we met wereldse dingen bezig zijn, gehoorzamen we hem dan? Jezus en zijn apostelen bemoeiden zich niet met wereldse dingen (Johannes 17:14). Wat deden ze dan wel? — Ze praatten met andere mensen over Gods koninkrijk. Dat was het belangrijkste werk in hun leven. Kunnen wij hetzelfde werk doen? — Ja, en we zullen het ook doen als we echt menen wat we zeggen wanneer we bidden of Gods koninkrijk mag komen.

Lees ook deze schriftplaatsen, die ons vertellen wat we kunnen doen om te laten zien dat we vóór Gods koninkrijk zijn: Mattheüs 6:24-33; 24:14; 1 Johannes 2:15-17 en 5:3.