Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Lessen van de Grote Onderwijzer

 HOOFDSTUK 7

Gehoorzaamheid beschermt je

Gehoorzaamheid beschermt je

ZOU je het fijn vinden als je alles kon doen waar je zin in had? Zou je soms wel willen dat niemand je ooit zou zeggen wat je moet doen? Zeg eens eerlijk wat je denkt. —

Waarom moet je naar oudere mensen luisteren?

Maar wat is beter voor je? Is het echt verstandig om alles te doen waar je zin in hebt? Of is het beter om je vader en je moeder te gehoorzamen? — God zegt dat je je ouders moet gehoorzamen, dus daar moet een goede reden voor zijn. Laten we eens zien of we erachter kunnen komen.

Hoe oud ben je? — Weet je hoe oud je vader is? — Hoe oud is je moeder, of je oma of opa? — Ze leven al veel langer dan jij. En hoe langer iemand leeft, hoe meer tijd hij heeft om dingen te leren. Elk jaar hoort hij meer en ziet hij meer en doet hij meer. Jonge mensen kunnen dus van oudere mensen leren.

Ken je iemand die jonger is dan jij? — Weet je meer dan hij of zij? — Hoe komt dat? — Omdat je al langer leeft. Je hebt meer tijd gehad om dingen te leren dan iemand die jonger is.

 Wie leeft er al langer dan jij of ik of wie maar ook? — Jehovah God. Hij weet meer dan jij, en hij weet meer dan ik. Als hij zegt dat we iets moeten doen, kunnen we er zeker van zijn dat het goed is, ook al is het misschien moeilijk. Wist je dat zelfs de Grote Onderwijzer het eens moeilijk vond om te gehoorzamen? —

Op een keer vroeg God Jezus iets heel moeilijks te doen. Jezus sprak erover in gebed, zoals we hier zien. Hij bad: ’Als u het wilt, neem deze beker dan van mij weg.’ Door dit te bidden, liet Jezus zien dat het niet altijd makkelijk is Gods wil te doen. Maar hoe eindigde Jezus zijn gebed? Weet je dat? —

Wat kunnen we van Jezus’ gebed leren?

Jezus eindigde met de woorden: ’Laat niet mijn wil gebeuren, maar die van u’ (Lukas 22:41, 42). Ja, hij wilde dat Gods wil zou worden gedaan, niet zijn eigen wil. En dus deed hij wat God wilde in plaats van wat hij zelf het beste vond.

Wat kunnen we hiervan leren? — We leren dat het altijd goed is te doen wat God zegt, ook al is het misschien niet makkelijk. Maar we leren nog iets. Wat dan? — We leren dat God en Jezus niet dezelfde zijn, zoals sommige mensen zeggen. Jehovah God is ouder en weet meer dan zijn Zoon, Jezus.

Als we God gehoorzamen, laten we zien dat we van hem houden. De bijbel zegt: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden” (1 Johannes 5:3). Je ziet dus dat wij allemaal God moeten gehoorzamen. Jij wilt hem toch ook gehoorzamen? —

 Laten we onze bijbel er eens bij pakken en zien wat God zegt dat kinderen moeten doen. We gaan Efeziërs hoofdstuk 6 vers 1, 2 en 3 lezen. Daar staat: „Kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders in eendracht met de Heer, want dit is rechtvaardig: ’Eer uw vader en uw moeder’, wat het eerste gebod met een belofte is: ’Opdat het u goed moge gaan en gij lange tijd op de aarde moogt blijven.’”

Je ziet dus dat Jehovah God zelf zegt dat je je vader en moeder gehoorzaam moet zijn. Wat betekent het ze te „eren”? Het betekent dat je respect voor ze hebt. En God belooft dat als je je ouders gehoorzaamt, ’het je goed zal gaan’.

Ik zal je een verhaal vertellen over mensen die gered werden omdat ze gehoorzaam waren. Deze mensen woonden lang geleden in de grote stad Jeruzalem. De meeste mensen in die stad luisterden niet naar God, en daarom waarschuwde Jezus ze dat God hun stad zou laten verwoesten. Jezus vertelde ook hoe ze gered konden worden als ze graag het goede wilden doen. Hij zei: ’Als jullie legers rondom Jeruzalem zien, weten jullie dat haar verwoesting dichtbij is. Dan is het tijd om uit Jeruzalem weg te gaan en naar de bergen te vluchten.’ — Lukas 21:20-22.

Hoe werden deze mensen door hun gehoorzaamheid aan Jezus gered?

Precies zoals Jezus had gezegd, kwamen er legers om Jeruzalem aan te vallen. De legers van Rome gingen om de stad heen staan. Maar toen trokken de soldaten om de een of andere reden weg. De meeste mensen dachten dat het gevaar voorbij was, en daarom bleven ze in de stad. Maar wat had Jezus gezegd dat ze moesten doen? — Wat zou jij hebben gedaan als je in Jeruzalem woonde? — De mensen die Jezus echt geloofden, gingen uit hun huis weg en vluchtten naar de bergen, ver van Jeruzalem.

Een jaar lang gebeurde er niets met Jeruzalem. Het tweede jaar gebeurde er niets, en ook het derde jaar niet. Sommigen hebben  misschien gedacht dat de mensen die uit de stad waren weggegaan, dom waren. Maar toen, in het vierde jaar, kwamen de Romeinse legers terug. Weer gingen ze om Jeruzalem heen staan. Nu was het te laat om te ontsnappen. Deze keer verwoestten de legers de stad. De meeste mensen in de stad stierven, en de rest werd gevangengenomen.

Maar wat gebeurde er met de mensen die Jezus hadden gehoorzaamd? — Die waren veilig. Ze waren ver van Jeruzalem, dus er gebeurde niets met ze. Gehoorzaamheid beschermde hen.

Als jij gehoorzaam bent, zal dit jou dan ook beschermen? — Je ouders zeggen misschien dat je nooit op de weg mag spelen. Waarom zeggen ze dat? — Omdat je onder een auto zou kunnen komen. Maar op een dag denk je misschien: Er zijn nu geen auto’s.  Er kan niets gebeuren. Andere kinderen spelen ook op de weg en ik heb nog nooit gezien dat ze onder een auto kwamen.

Waarom moet je gehoorzamen, ook al zie je geen gevaar?

Zo dachten ook de meeste mensen in Jeruzalem. Toen de Romeinse legers weg waren, leek het veilig. Anderen bleven in de stad, en dus bleven zij ook. Ze waren gewaarschuwd, maar ze luisterden niet. Daarom verloren ze hun leven.

Laten we eens een ander voorbeeld nemen. Heb je weleens met lucifers gespeeld? — Het is misschien leuk om naar het vlammetje te kijken als je een lucifer aansteekt. Maar met lucifers spelen kan gevaarlijk zijn. Het hele huis zou kunnen afbranden, en jij zou kunnen sterven!

Bedenk dat alleen af en toe gehoorzaam zijn niet genoeg is. Maar als je altijd gehoorzaam bent, zal dit je echt beschermen. Wie zegt er eigenlijk tegen je: ’Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders’? — Het is God. En vergeet niet dat hij dat zegt omdat hij van je houdt.

Lees nu de volgende schriftplaatsen die laten zien hoe belangrijk het is gehoorzaam te zijn: Spreuken 23:22; Prediker 12:13; Jesaja 48:17, 18 en Kolossenzen 3:20.

Meer info

DE WACHTTOREN

Jezus leerde gehoorzaam te zijn

Jezus was volmaakt. Waarom moest hij dan leren gehoorzaam te zijn?