Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 37

Een avond om aan Jehovah en zijn Zoon te denken

Een avond om aan Jehovah en zijn Zoon te denken

STEL dat iemand je een prachtig cadeau geeft. Hoe zou je dat vinden? — Zou je alleen maar dank u wel zeggen en dan degene die het je gegeven heeft, helemaal vergeten? Of zou je aan hem blijven denken en niet vergeten wat hij voor je heeft gedaan? —

Jehovah God heeft ons een prachtig cadeau gegeven. Hij heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd om voor ons te sterven. Weet je waarom Jezus voor ons moest sterven? — Dat is iets heel belangrijks om te begrijpen.

Zoals we in hoofdstuk 23 hebben geleerd, zondigde Adam toen hij ongehoorzaam werd aan Gods volmaakte wet. En omdat Adam de vader is van ons allemaal, hebben we zonde van hem meegekregen. Wat hebben we dus volgens jou nodig? — We hebben eigenlijk een nieuwe vader nodig, een volmaakte vader die heel zijn leven op aarde volmaakt is gebleven. Wie kan die vader voor ons zijn? — Dat is Jezus.

Jehovah stuurde Jezus naar de aarde om als een vader voor ons te worden in plaats van Adam. De bijbel zegt: ’De eerste mens, Adam, werd een levende ziel. De laatste Adam werd een levengevende geest.’ Wie was de eerste Adam? — Ja, de Adam die door God uit het stof van de aarde geschapen werd. En wie is dan de tweede Adam? — Jezus. De bijbel laat dit zien door te zeggen: „De eerste mens [Adam] is uit de aarde en van stof gemaakt; de tweede mens [Jezus] is uit de hemel.” — 1 Korinthiërs 15:45, 47; Genesis 2:7.

 Omdat God Jezus’ leven van de hemel naar de vrouw Maria overbracht, kreeg Jezus geen zonde van Adam mee. Daarom was Jezus een volmaakt mens (Lukas 1:30-35). Daarom ook zei een engel tegen de herders, toen Jezus was geboren: ’Vandaag is er een Redder geboren’ (Lukas 2:11). Maar wat moest de baby Jezus eerst doen om onze Redder te kunnen zijn? — Hij moest opgroeien en een volwassen man worden, net als Adam. Dan kon Jezus ’de tweede Adam’ worden.

Jezus, onze Redder, zal ook onze „Eeuwige Vader” worden. Zo wordt hij in de bijbel genoemd (Jesaja 9:6, 7). Ja, de volmaakte Jezus kan onze vader worden in plaats van Adam, die onvolmaakt werd toen hij zondigde. Zo kunnen we ’de tweede Adam’ als onze vader kiezen. Natuurlijk is Jezus zelf een Zoon van Jehovah God.

Hoe waren Adam en Jezus gelijk aan elkaar, en waarom was dat zo belangrijk?

Als we meer over Jezus te weten komen, kunnen we hem als onze Redder aannemen. Weet je nog waarvan we gered moeten worden? — Ja, van de zonde en dood die we van Adam hebben geërfd. Het volmaakte leven als volwassen man dat Jezus voor ons heeft geofferd, of gegeven, wordt de losprijs genoemd. Jehovah heeft voor de losprijs gezorgd, zodat onze zonden vergeven kunnen worden. — Mattheüs 20:28; Romeinen 5:8; 6:23.

We willen natuurlijk niet vergeten wat God en zijn Zoon voor ons hebben gedaan, of wel soms? — Jezus liet zijn  volgelingen een speciale manier zien waarop we geholpen kunnen worden om niet te vergeten wat hij heeft gedaan. Laten we daar eens over praten.

Stel je voor dat je in een huis in Jeruzalem bent, in een kamer op de eerste verdieping. Het is nacht. Jezus en zijn apostelen zijn aan het eten. Op tafel staat wat geroosterd lam, platte broden en rode wijn. Het is een speciale maaltijd. Weet je waarom? —

Dit is een maaltijd om ze te herinneren aan wat Jehovah honderden jaren eerder heeft gedaan toen zijn volk, de Israëlieten, slaven in Egypte waren. In die tijd zei Jehovah tegen zijn volk: ’Slacht een lam voor elk  gezin en smeer het bloed ervan aan de deurposten van je huis.’ Daarna zei hij: ’Ga je huis in en eet het lam.’

Hoe werd het volk Israël door het bloed van het lam beschermd?

Dat deden de Israëlieten. En diezelfde nacht trok Gods engel door het land Egypte. In de meeste huizen doodde de engel het eerstgeboren kind. Maar als de engel het bloed van het lam op de deurposten zag, ging hij dat huis voorbij. In die huizen stierven geen kinderen. Farao, de koning van Egypte, was heel bang geworden door wat Jehovah’s engel had gedaan. Daarom zei Farao tegen de Israëlieten: ’Jullie zijn vrij. Ga weg uit Egypte!’ Toen legden ze al hun spullen op hun kamelen en hun ezels en gingen weg.

Jehovah wilde niet dat zijn volk zou vergeten hoe hij hen had bevrijd. Daarom zei hij: ’Eén keer per jaar moeten jullie een maaltijd eten zoals de maaltijd die jullie vannacht hebben gegeten.’ Ze noemden die speciale maaltijd het Pascha. Die nacht ging Gods engel de huizen waar bloed aan was gesmeerd, voorbij. — Exodus 12:1-13, 24-27, 31.

Jezus en zijn apostelen denken hieraan als ze het paschamaal eten. Daarna doet Jezus iets heel belangrijks. Maar voordat hij dat doet, stuurt hij de ontrouwe apostel Judas weg. Dan neemt Jezus een van de overgebleven broden, bidt ervoor, breekt het en geeft het aan zijn discipelen. ’Neem, eet’, zegt hij. Dan zegt hij tegen ze: ’Dit brood betekent mijn lichaam, dat ik zal geven als ik voor jullie sterf.’

Dan neemt Jezus een beker rode wijn. Hij spreekt weer een dankgebed uit, laat de beker rondgaan en zegt: ’Drink allen hieruit.’ En hij zegt tegen ze: ’Deze wijn betekent mijn bloed. Straks zal ik mijn bloed uitgieten om jullie van je zonden te bevrijden. Blijf dit als een herinnering aan mij doen.’ — Mattheüs 26:26-28; 1 Korinthiërs 11:23-26.

Wat kan Jezus’ bloed, dat Jezus met wijn vergeleek, voor ons doen?

Heb je gemerkt dat Jezus zei dat de discipelen dit als een herinnering aan hem moesten blijven doen? — Ze zouden geen  paschamaal meer eten. Nee, ze zouden één keer per jaar deze speciale maaltijd hebben als een herinnering aan Jezus en zijn dood. Deze maaltijd wordt het Avondmaal des Heren genoemd. Nu noemen we het vaak de Gedachtenisviering. Waarom? — Omdat het in onze gedachten terugbrengt wat Jezus en zijn Vader, Jehovah God, voor ons hebben gedaan.

Het brood moet ons aan Jezus’ lichaam herinneren. Hij wilde dat lichaam graag geven, zodat wij eeuwig leven konden krijgen. En de rode wijn? — Die moet ons aan de waarde van Jezus’ bloed herinneren. Het is veel meer waard dan het bloed van het paschalam in Egypte. Weet je waarom? — De bijbel zegt dat we door Jezus’ bloed vergeving van zonden kunnen krijgen. En als al onze zonden verdwenen zijn, zullen we niet meer ziek worden, oud worden en doodgaan. Daar moeten we aan denken als we op de Gedachtenisviering zijn.

Moet iedereen op de Gedachtenisviering van het brood eten en van de wijn drinken? — Jezus zei tegen de mensen die ervan eten en drinken: ’Jullie zullen meeregeren in mijn koninkrijk en in de hemel samen met mij op tronen zitten’ (Lukas 22:19, 20, 30). Dit betekende dat ze naar de hemel zouden gaan om samen met Jezus koningen te zijn. Dus alleen zij die samen met Jezus in de hemel zullen regeren, moeten van het brood en de wijn nemen.

Maar ook als we niet van het brood eten of van de wijn drinken, moeten we op de Gedachtenisviering zijn. Waarom? — Omdat Jezus zijn leven ook voor ons heeft gegeven. Als we naar de Gedachtenisviering gaan, laten we zien dat we dat niet vergeten zijn. We denken dan aan het prachtige cadeau van God.

Schriftplaatsen die laten zien hoe belangrijk Jezus’ losprijs is, zijn bijvoorbeeld 1 Korinthiërs 5:7; Efeziërs 1:7; 1 Timotheüs 2:5, 6 en 1 Petrus 1:18, 19.