Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 2

Een brief van een liefdevolle God

Een brief van een liefdevolle God

VERTEL me eens, wat vind je het allermooiste boek? — Sommige kinderen zouden een boek over dieren uitkiezen. Andere hebben liever een boek met veel plaatjes. Het kan heel leuk zijn die boeken te lezen.

Maar de mooiste boeken in de hele wereld zijn de boeken die ons de waarheid over God vertellen. Een van die boeken is belangrijker dan alle andere. Welk boek is dat? — De bijbel.

Waarom is de bijbel zo belangrijk? — Omdat het een boek van God is. Het vertelt ons over hem en over de goede dingen die hij voor ons gaat doen. En het laat ons zien hoe we hem blij kunnen maken. Het is eigenlijk een brief van God.

God had natuurlijk de hele bijbel in de hemel kunnen schrijven en hem dan aan de mensen kunnen geven. Maar dat deed hij niet. De gedachten kwamen van God, maar hij gebruikte zijn dienstknechten op aarde om het grootste deel van de bijbel te schrijven.

Hoe deed God dat? — Hier is een voorbeeld om dit te begrijpen. Als we iemands stem op de radio horen, kan die stem van iemand zijn die heel ver weg is. Als we televisie kijken, kunnen we zelfs mensen in andere landen zien, en we kunnen horen wat ze zeggen.

Mensen kunnen in hun ruimtevaartuigen zelfs helemaal naar de maan reizen, en ze kunnen vandaar boodschappen naar de aarde terugsturen. Wist je dat? — Als mensen dat kunnen, kan God dan  boodschappen vanuit de hemel sturen? — Natuurlijk! En dat deed hij lang voordat de mensen radio of televisie hadden.

Hoe weten we dat God van heel ver met ons kan praten?

Mozes was een man die God echt heeft horen praten. Mozes kon God niet zien, maar hij hoorde Gods stem. Er waren miljoenen mensen bij toen dit gebeurde. Op die dag liet God zelfs een hele berg schudden, en er was donder en bliksem. De mensen wisten dat God had gesproken, maar ze waren erg bang. Daarom zeiden ze tegen Mozes: „Laat God niet met ons spreken, opdat wij niet sterven.” Later schreef Mozes de dingen op die God had gezegd. En wat Mozes opschreef staat in de bijbel. — Exodus 20:18-21.

Mozes schreef de eerste vijf boeken van de bijbel. Maar hij was  niet de enige bijbelschrijver. God gebruikte ongeveer veertig mannen om delen van de bijbel te schrijven. Deze mannen leefden heel, heel lang geleden, en het duurde heel wat jaren voordat de bijbel af was. Ja, het duurde ongeveer 1600 jaar! En het bijzondere is dat alles wat ze schreven met elkaar klopt, ook al hebben sommigen van deze mannen elkaar nooit gekend.

Hoe heten deze bijbelschrijvers?

Sommige mannen die God gebruikte om de bijbel te schrijven, waren beroemd. Mozes was herder geweest, maar hij werd de leider van het volk Israël. Salomo was een koning die zowel de wijste als de rijkste man van de wereld was. Maar andere schrijvers waren niet zo bekend. Amos zorgde voor bomen waar vijgen aan groeiden.

Verder was één bijbelschrijver een dokter. Weet je hoe hij heette? — Lukas. Een andere schrijver had bij de belasting gewerkt. Hij heette Mattheüs. Weer een ander was wetgeleerde geweest, iemand die heel veel van de joodse godsdienstwetten wist. Hij heeft meer boeken van de bijbel geschreven dan wie maar ook. Weet je wie dat was? — Paulus. En Jezus’ discipelen Petrus en Johannes, die ook bijbelschrijvers waren, waren vissers geweest.

Veel van deze bijbelschrijvers schreven over dingen die God in de toekomst zou gaan doen. Hoe wisten ze die dingen nog voordat ze waren gebeurd? — God had die mannen verteld wat er zou gebeuren.

Toen Jezus, de Grote Onderwijzer, op aarde leefde, was al een groot deel van de bijbel geschreven. En zoals je weet, was de Grote Onderwijzer in de hemel geweest. Hij wist wat God had gedaan. Geloofde hij dat de bijbel een boek van God is? — Ja, dat geloofde hij.

Als Jezus met mensen sprak over wat God had gedaan, las hij uit de bijbel voor. Soms vertelde hij uit zijn hoofd wat erin stond. Jezus vertelde ook wat hij zelf van God had gehoord. Hij zei: ’De dingen die ik van hem heb gehoord, die vertel ik aan de wereld’ (Johannes  8:26). Jezus had veel dingen van God gehoord omdat hij bij God gewoond had. En waar kunnen we de dingen lezen die Jezus zei? — In de bijbel. Het is allemaal voor ons opgeschreven.

Toen God mensen gebruikte om te schrijven, schreven ze natuurlijk in de taal die ze elke dag spraken. Daarom is het meeste van de bijbel in het Hebreeuws geschreven, een beetje in het Aramees en veel in het Grieks. Omdat de meeste mensen in deze tijd die talen niet kunnen lezen, is de bijbel in andere talen vertaald. Er zijn nu delen van de bijbel in meer dan 2260 talen. Stel je dat eens voor! De bijbel is Gods brief aan alle mensen. Maar hoe vaak hij ook is overgeschreven, het blijft Gods boodschap.

Wat de bijbel zegt is belangrijk voor ons. Hij werd lang geleden geschreven, maar hij vertelt over dingen die nu gebeuren. En hij vertelt ons wat God heel binnenkort  gaat doen. Wat de bijbel zegt, is geweldig! Het geeft ons een schitterende hoop.

Wat kun je allemaal leren als je de bijbel leest?

De bijbel vertelt ons ook hoe God wil dat we leven. Hij vertelt ons wat goed en wat verkeerd is. Jij moet dit weten, en ik ook. De bijbel vertelt ons over mensen die slechte dingen deden en wat er met ze gebeurde. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we niet de problemen krijgen die zij hadden. Hij vertelt ons ook over mensen die het goede deden en de goede dingen die daarom met ze gebeurden. Het werd allemaal voor ons bestwil opgeschreven.

Maar om het meest aan de bijbel te hebben, moeten we het antwoord weten op een vraag. Die vraag is: Wie heeft ons de bijbel gegeven? Wat zou jij zeggen? — Ja, de hele bijbel komt van God. Hoe kunnen we dus laten zien dat we echt verstandig zijn? — Door naar God te luisteren en door te doen wat hij zegt.

We moeten er dus tijd voor maken om samen de bijbel te lezen. Als we een brief krijgen van iemand van wie we heel veel houden, dan lezen we die elke keer opnieuw. Die brief is belangrijk voor ons. Zo moet het ook met de bijbel zijn, want de bijbel is een brief van Hem die het meest van ons houdt. Het is een brief van een liefdevolle God.

Neem nu nog een paar minuten om de volgende schriftplaatsen te lezen die laten zien dat de bijbel echt Gods Woord is, geschreven voor ons bestwil: Romeinen 15:4; 2 Timotheüs 3:16, 17; 2 Petrus 1:20, 21.