Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Leer van de verhalen uit de Bijbel

Inleiding deel 6

Inleiding deel 6

Toen de Israëlieten uiteindelijk in het beloofde land waren, werd de tabernakel het middelpunt van de ware aanbidding. Priesters onderwezen de wet en rechters leidden het volk. In dit deel komt duidelijk naar voren dat iemands beslissingen en iemands gedrag een enorme invloed kunnen hebben op anderen. Elke Israëliet had persoonlijke verantwoordelijkheden, zowel tegenover Jehovah als tegenover zijn medemens. Laat zien welke invloed Debora, Naomi, Jozua, Hanna, Jefta’s dochter en Samuël hadden op de mensen in hun omgeving. Benadruk dat zelfs sommige niet-Israëlieten, zoals Rachab, Ruth, Jaël en de Gibeonieten, besloten om de kant van de Israëlieten te kiezen omdat ze zagen dat God met hen was.

IN DIT DEEL

VERHAAL 29

Jehovah kiest Jozua

God gaf Jozua instructies die ons in deze tijd ook kunnen helpen.

VERHAAL 30

Rachab verstopt de spionnen

De muren van Jericho stortten in. Maar Rachabs huis bleef staan, ook al was dat huis deel van de muur.

VERHAAL 31

Jozua en de Gibeonieten

Jozua bad tot God: “Zon, sta stil!” Wat was Gods antwoord?

VERHAAL 32

Een nieuwe leider en twee moedige vrouwen

Na de dood van Jozua gingen de Israëlieten afgoden aanbidden. Het leven werd zwaar, maar er kwam hulp van de rechter Barak, de profetes Debora en van Jaël met haar tentpin!

VERHAAL 33

Ruth en Naomi

Twee vrouwen van wie hun man was gestorven, keerden terug naar Israël. Een van de vrouwen, Ruth, ging werken in het veld, waar ze werd opgemerkt door Boaz.

VERHAAL 34

Gideon verslaat de Midianieten

Toen de Midianieten het de Israëlieten heel zwaar hadden gemaakt, smeekten de Israëlieten Jehovah om hulp. Hoe kon Gideons kleine leger 135.000 soldaten verslaan?

VERHAAL 35

Hanna bidt om een zoon

Elkana nam Hanna, Peninna en de kinderen mee naar Silo om Jehovah te aanbidden. Daar bad Hanna om een zoon. Een jaar later werd Samuël geboren!

VERHAAL 36

Jefta’s belofte

Wat beloofde Jefta, en waarom? Hoe reageerde Jefta’s dochter op de belofte van haar vader?

VERHAAL 37

Jehovah praat met Samuël

De twee zonen van de hogepriester Eli dienden als priester in de tabernakel, maar ze gehoorzaamden Gods wetten niet. De jonge Samuël was anders en Jehovah sprak met hem.

VERHAAL 38

Jehovah maakt Simson sterk

God maakte Simson sterk om de Filistijnen te verslaan, maar wanneer Simson een verkeerde beslissing neemt, nemen de Filistijnen hem gevangen.