Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Leer van de verhalen uit de Bijbel

Inleiding deel 13

Inleiding deel 13

Jezus kwam naar de aarde om zijn leven te geven voor onvolmaakte mensen. Hij stierf, maar toch overwon hij de wereld. Jehovah was trouw aan zijn Zoon en wekte hem weer tot leven. Jezus bleef anderen tot aan zijn dood nederig dienen en vergaf ze als ze fouten maakten. Na zijn opstanding verscheen Jezus aan zijn discipelen. Hij leerde ze hoe ze het belangrijke werk moesten doen dat hij hun gegeven had. Als je een ouder bent, help je kind dan in te zien dat wij dit werk nu ook nog doen.

IN DIT DEEL

VERHAAL 87

Jezus’ laatste avondmaaltijd

Jezus geeft belangrijke instructies aan zijn apostelen tijdens hun laatste maaltijd samen.

VERHAAL 88

Jezus wordt gearresteerd

Judas Iskariot leidt een grote groep mensen, gewapend met zwaarden en knuppels, naar Jezus toe zodat ze hem kunnen arresteren.

VERHAAL 89

Petrus zegt dat hij Jezus niet kent

Wat gebeurt er op de binnenplaats van het huis van Kajafas? En wat gebeurt er met Jezus binnen in het huis?

VERHAAL 90

Jezus sterft op Golgotha

Waarom geeft Pilatus de opdracht om Jezus te vermoorden?

VERHAAL 91

Jezus wordt uit de dood opgewekt

Welke bijzondere dingen gebeuren in de dagen na Jezus’ dood?

VERHAAL 92

Jezus verschijnt opnieuw aan de discipelen

Wat doet hij om de aandacht van de discipelen te trekken?

VERHAAL 93

Jezus gaat terug naar de hemel

Voordat hij dat doet, geeft hij zijn discipelen nog een paar belangrijke opdrachten.