Jezus leerde de mensen over het Koninkrijk van de hemel. Ook leerde hij ze waarover ze moesten bidden: dat Gods naam wordt geheiligd, dat Zijn Koninkrijk komt en dat Zijn wil wordt gedaan op aarde. Als je een ouder bent, help je kind dan te begrijpen wat dit gebed voor ons betekent. Jezus bleef trouw aan Jehovah; Satan kon daar niets aan veranderen. Jezus koos zijn apostelen en zij werden het fundament van het Koninkrijk. Laat zien dat Jezus ijverig werkte voor de ware aanbidding. Hij wilde andere mensen helpen: hij maakte mensen gezond, gaf ze te eten en wekte doden tot leven. Met deze wonderen liet hij zien wat het Koninkrijk zal doen voor de mensheid.