Meer dan 400 jaar nadat de muren van Jeruzalem waren herbouwd, woonden een priester en zijn vrouw in de buurt van de stad. Het waren Zacharias en Elisabeth. Ze waren al een hele tijd getrouwd, maar ze hadden geen kinderen. Op een dag moest Zacharias wierook offeren in het heiligdom van de tempel. Plotseling verscheen de engel Gabriël. Zacharias schrok enorm, maar Gabriël zei: ‘Je hoeft niet bang te zijn. Ik heb goed nieuws voor je van Jehovah. Je vrouw Elisabeth zal een zoon krijgen, en je moet hem Johannes noemen. Jehovah heeft hem uitgekozen voor een speciale taak.’ Zacharias zei: ‘Dat kan toch niet? Mijn vrouw en ik zijn veel te oud om kinderen te krijgen.’ Toen zei Gabriël: ‘God heeft mij gestuurd om je dit te vertellen. Maar omdat je me niet geloofde, zul je niet meer kunnen praten totdat het kind geboren is.’

Zacharias bleef langer in het heiligdom dan normaal. Dus toen hij eindelijk naar buiten kwam, wilden de mensen die daar stonden te wachten, weten wat er gebeurd was. Maar Zacharias kon niet praten. Hij kon alleen maar gebaren maken. Toen kregen ze in de gaten dat Zacharias een boodschap van God had gekregen.

Niet lang daarna werd Elisabeth zwanger. Ze kreeg een zoontje, precies zoals de engel had gezegd. Haar familie en vrienden kwamen langs om de baby te zien. Iedereen was blij voor haar. Elisabeth zei: ‘We noemen hem Johannes.’ Toen zeiden ze: ‘Maar niemand in je familie heet Johannes. Noem hem Zacharias, net als zijn vader.’ Maar Zacharias schreef op een plankje: ‘Johannes is zijn naam.’ En op dat moment kon Zacharias weer praten! Iedereen in Judea had het over deze baby en vroeg zich af wat voor iemand dit kind zou worden.

Toen kreeg Zacharias heilige geest van Jehovah en zei: ‘Laat Jehovah geprezen worden. Hij beloofde Abraham dat Hij  iemand zou sturen om ons te redden, de Messias. Johannes zal een profeet zijn en hij zal de weg vrijmaken voor de Messias.’

Een familielid van Elisabeth maakte ook iets bijzonders mee. Haar naam was Maria. Laten we in het volgende hoofdstuk eens kijken wat er gebeurde.

‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’ — Mattheüs 19:26