Op een nacht had Nebukadnezar een droom die hem bang maakte. Hij liet zijn wijze mannen komen om uit te leggen wat de droom betekende. Maar niemand kon het hem vertellen. Toen vroeg de koning het aan Daniël.

Nebukadnezar vertelde: ‘In mijn droom zag ik een boom. Die werd zo groot dat hij tot aan de hemel kwam. Iedereen op aarde kon hem zien. De boom had prachtige bladeren en zat vol met vruchten. Dieren zaten in de schaduw van de boom, en in de takken maakten vogels hun nesten. Toen kwam er een engel uit de hemel. Hij riep: “Hak de boom om en kap de takken eraf. Maar laat het onderste stuk van de boom in de grond staan. Doe daar banden van ijzer en van koper omheen. Het mensenhart van de boom zal veranderen in een dierenhart, en er zullen zeven tijden voorbijgaan. Iedereen zal weten dat God de Heerser is en dat hij een koninkrijk kan geven aan wie hij wil.”’

Jehovah maakte Daniël duidelijk wat dit allemaal betekende. Toen Daniël de droom begreep, werd hij erg ongerust. Hij zei tegen Nebukadnezar: ‘O koning, ik zou willen dat deze droom gaat over uw vijanden. Maar hij gaat over u. De grote boom die werd omgehakt, bent u. U zult uw koninkrijk kwijtraken en u zult gras gaan eten, net als een dier. Maar de engel zei ook dat een stuk van de boom in de grond moest blijven staan. Dat betekent dat u later toch weer koning zult worden.’

Een jaar later was Nebukadnezar aan het wandelen op het platte dak van zijn paleis in Babylon. Vol trots keek hij om zich heen en zei: ‘Wat heb ik toch een prachtige stad gebouwd. Ik ben echt geweldig!’ Toen hij dit zei, kwam er een stem uit de hemel: ‘Nebukadnezar! Nu wordt je koninkrijk van je afgepakt.’

Op dat moment raakte Nebukadnezar zijn verstand kwijt, en hij ging zich gedragen als een dier. Hij moest zijn paleis uit en ging tussen de dieren leven. Het haar van Nebukadnezar werd  zo lang als de veren van een arend en zijn nagels leken wel op de klauwen van een vogel.

Er gingen zeven jaar voorbij. Toen kreeg Nebukadnezar zijn verstand terug en Jehovah maakte hem koning van Babylon. Nebukadnezar zei: ‘Ik eer Jehovah, de Koning van de hemel. Nu weet ik dat Jehovah Heerser is. Hij leert trotse mensen om nederig te zijn. En hij kan een koninkrijk geven aan wie hij maar wil.’

‘Trots komt voor de ondergang, hoogmoed komt voor de val.’ — Spreuken 16:18