Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Leer van de verhalen uit de Bijbel

 VERHAAL 60

Een koninkrijk dat altijd zal blijven bestaan

Een koninkrijk dat altijd zal blijven bestaan

Op een nacht had koning Nebukadnezar een rare droom. Dat maakte hem zo ongerust dat hij niet meer kon slapen. Hij riep zijn tovenaars bij zich en zei: ‘Leg mij uit wat ik heb gedroomd.’ Ze zeiden: ‘O koning, vertel ons alstublieft wat u precies heeft gedroomd.’ Maar Nebukadnezar zei: ‘Niks ervan! Jullie gaan mij vertellen wat voor droom ik heb gehad. En anders gaan jullie eraan.’ Toen zeiden ze nog een keer: ‘Als u ons vertelt wat u heeft gedroomd, kunnen wij het wel uitleggen.’ Hij zei: ‘Jullie zitten me allemaal voor de gek te houden. Kom op met die droom!’ Ze zeiden tegen de koning: ‘Dat kan niemand u vertellen. Wat u vraagt is echt onmogelijk.’

Nebukadnezar was woest. Hij gaf het bevel dat alle tovenaars en wijze mannen in het land gedood moesten worden. Dus ook Daniël, Sadrach, Mesach en Abednego. Daniël vroeg de koning om wat meer tijd. Toen ging hij met zijn vrienden in gebed, en ze vroegen Jehovah om hulp. Wat zou Jehovah gaan doen?

In een visioen liet Jehovah aan Daniël zien wat Nebukadnezar had gedroomd en ook wat die droom betekende. De volgende dag ging Daniël naar de beambte van de koning en zei: ‘Dood de wijze mannen niet. Ik kan de droom van de koning uitleggen.’ De beambte bracht Daniël meteen naar Nebukadnezar. Daniël zei tegen de koning: ‘God heeft u de toekomst laten zien. Dit was uw droom: U zag een heel groot beeld. Het hoofd was van goud, de borst en de armen waren van zilver en de buik en de dijen waren van koper. De benen waren van ijzer en de voeten waren van ijzer vermengd met klei. Toen werd er uit een berg een steen losgehakt. Die steen raakte het beeld precies op de  voeten. Het beeld viel om, brak in duizenden stukken en werd als stof. Daarna waaide alles weg in de wind. En de steen werd een grote berg die de hele aarde vulde.’

Toen legde Daniël uit wat de droom betekende. Hij zei tegen de koning: ‘Uw koninkrijk, dat is het hoofd van goud. Het zilver is een koninkrijk dat na u zal komen. Daarna komt er een koninkrijk dat zal zijn als koper en dat over de hele aarde zal regeren. Het volgende koninkrijk zal zo sterk zijn als ijzer. En als laatste zal er een koninkrijk komen dat verdeeld is; deels zo sterk als ijzer en deels zo zwak als klei. De steen die een berg wordt, is Gods Koninkrijk. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en het zal eeuwig blijven bestaan.’

Toen maakte Nebukadnezar een hele diepe buiging voor Daniël. Hij zei: ‘Jouw God kan alles. Door hem kon je deze droom uitleggen.’ Daniël werd niet gedood. Nebukadnezar gaf hem zelfs de leiding over alle wijze mannen en maakte hem heerser over de provincie Babylon. Het is duidelijk dat Jehovah het gebed van Daniël had verhoord.

‘Ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.’ — Openbaring 16:16