Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Kom terug bij Jehovah

 DEEL EEN

’Het verlorene zal ik zoeken’

’Het verlorene zal ik zoeken’

Het schaapje schrikt. Op de een of andere manier, terwijl het knabbelde aan het gras, is het afgedwaald van de andere schapen. Nu kan het de kudde niet meer zien en ook de herder lijkt verdwenen. Het begint al donker te worden. In het dal zwerven roofdieren rond; het schaapje is weerloos. Maar dan hoort het een bekende stem. Het is de herder! Snel komt hij het schaapje tegemoet, tilt het op, wikkelt het in de plooien van zijn kleed en draagt het naar huis.

JEHOVAH vergelijkt zichzelf vaak met zo’n herder. In de Bijbel verzekert hij ons: ‘Ik wil mijn schapen zoeken en hen verzorgen’ (Ezechiël 34:11, 12).

‘Ik zal mijn schapen verzorgen’

Wie zijn Jehovah’s schapen? Eenvoudig gezegd: mensen die van hem houden en hem aanbidden. De Bijbel zegt: ‘Laten wij aanbidden en ons neerbuigen; laten wij knielen voor Jehovah, onze Maker. Want hij is onze God, en wij zijn het volk van zijn weide en de schapen van zijn hand’ (Psalm 95:6, 7). Net zoals letterlijke schapen een herder volgen, zo willen Jehovah’s aanbidders graag hun Herder volgen. Maar wil dat zeggen dat ze volmaakt zijn? Nee. Het gebeurt weleens dat Gods dienaren verdwaald zijn als ‘verloren schapen’ (Mattheüs 15:24; Ezechiël 34:12; 1 Petrus 2:25). Maar ook dan laat Jehovah iemand niet in de steek, alsof alle hoop verloren zou zijn.

Voel jij dat Jehovah nog steeds jouw Herder is? Laten we eens zien hoe Jehovah in deze tijd op drie manieren bewijst een Herder te zijn.

 Hij voedt ons in geestelijk opzicht. ‘Op een goede weide zal ik hen weiden’, zegt Jehovah. ‘Daar zullen zij neerliggen in een goede verblijfplaats, en op een vette weide zullen zij weiden’ (Ezechiël 34:14). Jehovah geeft ons altijd op het juiste moment het geestelijke voedsel dat we nodig hebben. Heb je weleens meegemaakt dat een artikel, een lezing of een video echt een antwoord was op je gebed? Gaf dat je niet het vertrouwen dat Jehovah om je geeft?

Hij steunt en beschermt ons. Jehovah belooft: ‘Het weggedrevene zal ik terugbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken’ (Ezechiël 34:16). Jehovah sterkt degenen die zijn verzwakt of worden overweldigd door bezorgdheid. Als zijn schapen gewond zijn geraakt, misschien zelfs door medeaanbidders, helpt hij ze door hun wonden te verbinden. En hij brengt degenen terug die zijn afgedwaald en misschien worstelen met negatieve gevoelens.

Hij voelt zich verantwoordelijk voor ons. ‘Ik zal mijn schapen verzorgen; en ik wil hen bevrijden uit alle plaatsen waarheen zij verstrooid zijn’, zegt Jehovah. ‘Het verlorene zal ik zoeken’ (Ezechiël 34:12, 16). Voor Jehovah is een verloren schaap geen verloren zaak. Als een schaap ontbreekt, merkt hij dat meteen. Hij gaat ernaar op zoek en is heel blij als hij het vindt (Mattheüs 18:12-14). Hij noemt zijn ware aanbidders ‘de schapen van mijn weide’ (Ezechiël 34:31). Daar hoor jij ook bij.

Voor Jehovah is een verloren schaap geen verloren zaak. Hij is heel blij als zo’n schaap wordt teruggevonden

‘Breng ons terug, o Jehovah’

Waarom is Jehovah naar je op zoek en nodigt hij je uit om bij hem terug te komen? Omdat hij wil dat je gelukkig bent. Hij belooft ‘zegen brengende stortregens’ voor zijn schapen (Ezechiël 34:26). Dit is geen loze belofte. Je hebt het vast zelf al eens ervaren.

Denk maar eens terug aan de tijd dat je Jehovah leerde kennen. Hoe voelde je je bijvoorbeeld toen je voor het eerst de fascinerende waarheid leerde over Gods naam en zijn voornemen met de mensen? Weet je nog hoe heerlijk het was om samen met je broeders en zusters op kringvergaderingen en congressen te zijn? En hoe was het om het goede nieuws te kunnen delen met iemand die echt interesse had? Ging je dan niet met een goed gevoel naar huis: voldaan en intens gelukkig?

Je kunt dat gevoel weer terugkrijgen. ‘Breng ons terug, o Jehovah, tot uzelf,’ vroegen Gods dienaren in het verleden, ‘en wij zullen prompt terugkomen. Breng nieuwe dagen voor ons zoals weleer’ (Klaagliederen 5:21). Jehovah verhoorde dat gebed en zijn aanbidders gingen hem weer met vreugde dienen (Nehemia 8:17). Jehovah zal voor jou hetzelfde doen.

Maar terugkomen bij Jehovah is makkelijker gezegd dan gedaan. Laten we eens een paar uitdagingen bekijken en zien hoe je die kunt overwinnen.