Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Jezus: De weg, de waarheid, het leven

 HOOFDSTUK 91

Lazarus wordt uit de dood opgewekt

Lazarus wordt uit de dood opgewekt

JOHANNES 11:38-54

  • DE OPSTANDING VAN LAZARUS

  • HET SANHEDRIN MAAKT PLANNEN OM JEZUS TE DODEN

Na Jezus’ gesprek met Martha en Maria vlak bij Bethanië gaat hij met ze naar het graf van Lazarus. Het is een grot met een steen voor de ingang. Jezus zegt: ‘Haal de steen weg.’ Martha begrijpt niet wat Jezus van plan is en zegt bezorgd: ‘Maar Heer, de stank! Het is al de vierde dag.’ Dan zegt Jezus tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je de glorie van God zou zien als je zou geloven?’ — Johannes 11:39, 40.

De steen wordt weggehaald. Jezus kijkt omhoog en bidt: ‘Vader, dank u wel dat u me hebt verhoord. Ik weet dat u me altijd verhoort. Maar ik zeg dit voor de menigte die hier staat, zodat ze zullen geloven dat u me hebt gestuurd.’ Door in het openbaar te bidden laat Jezus de omstanders zien dat wat hij nu gaat doen alleen mogelijk is door Gods kracht. Met een luide stem roept hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En Lazarus  komt inderdaad naar buiten. Om zijn handen en voeten zitten nog de windsels van zijn begrafenis en om zijn gezicht zit een doek gewikkeld. Jezus zegt: ‘Maak hem los en laat hem gaan’ (Johannes 11:41-44).

Veel van de Joden die zijn gekomen om Maria en Martha te troosten, zien dit wonder en gaan in Jezus geloven. Maar anderen gaan naar de farizeeën en vertellen wat Jezus heeft gedaan. Daarop roepen de farizeeën en overpriesters het Sanhedrin bij elkaar. Een van de leden van dit Joodse hooggerechtshof is Kajafas. Sommigen klagen: ‘Wat moeten we doen? Deze man doet veel wonderen. Als we hem zijn gang laten gaan, zullen ze allemaal in hem gaan geloven. Dan komen de Romeinen en die zullen ons zowel onze plaats als ons volk afnemen’ (Johannes 11:47, 48). Hoewel deze mannen dus van ooggetuigen horen dat Jezus veel wonderen verricht, zijn ze niet blij met wat God door middel van hem doet. Ze maken zich vooral druk om hun eigen autoriteit en positie.

Voor de sadduceeën, die niet in de opstanding geloven, is het een regelrechte nederlaag dat Lazarus uit de dood is opgewekt. Kajafas, ook een sadduceeër, neemt nu het woord: ‘Jullie begrijpen er niets van. Jullie hebben er niet aan gedacht dat het beter voor jullie is dat één man voor het volk sterft dan dat het hele volk wordt vernietigd’ (Johannes 11:49, 50; Handelingen 5:17; 23:8).

Dit zegt hij echter ‘niet uit zichzelf’. Het is God die hem deze woorden laat zeggen omdat Kajafas het heilige ambt van hogepriester bekleedt. Kajafas zelf bedoelt dat Jezus moet worden gedood zodat hij de autoriteit en invloed van de Joodse religieuze leiders niet verder kan ondermijnen. Maar in werkelijkheid profeteert hij dat Jezus met zijn dood in een losprijs zal voorzien, niet alleen voor de Joden, maar voor alle ‘kinderen van God die overal verspreid zijn’ (Johannes 11:51, 52).

Het lukt Kajafas het Sanhedrin zover te krijgen dat ze plannen gaan maken om Jezus te doden. Nikodemus, een lid van het Sanhedrin, is Jezus echter gunstig gezind. Heeft hij Jezus van deze plannen op de hoogte gebracht? Hoe dan ook, Jezus verlaat de directe omgeving van Jeruzalem zodat hij niet eerder sterft dan het moment dat God daarvoor heeft bepaald.

Meer info

VRAGEN OVER DE BIJBEL

Wat is de opstanding?

Wie zullen er in de toekomst allemaal weer tot leven komen?

DE WACHTTOREN

De dood is niet het einde van alles!

Waarom vergeleek Jezus de dood met een slaap? Wat kunnen we leren van opstandingsverslagen in de Bijbel?

Wat leert de bijbel echt?

Echte hoop voor uw geliefden die gestorven zijn

Hebt u geliefden in de dood verloren? Is het mogelijk hen terug te zien? Lees wat de bijbel over de opstanding leert.