Denemarken

Taiwan

Venezuela

India

Zijn er Getuigen van Jehovah die u persoonlijk kent? Misschien is een van uw buren, collega’s of klasgenoten een Getuige. Of misschien hebt u weleens Bijbelse gesprekken met ons. Wie zijn wij eigenlijk, en waarom praten we met anderen over ons geloof?

We zijn gewone mensen. We hebben verschillende achtergronden en komen uit alle lagen van de maatschappij. Sommigen van ons hadden eerst een ander geloof of waren helemaal niet gelovig. Maar voordat we Getuigen werden, hebben we allemaal de tijd genomen om goed te onderzoeken wat de Bijbel leert (Handelingen 17:11). We waren het eens met wat we leerden en hebben er toen zelf voor gekozen om Jehovah God te gaan aanbidden.

We bestuderen graag de Bijbel. Net als iedereen hebben we te maken met problemen en onze eigen zwakke punten. Maar doordat we Bijbelse principes in ons dagelijks leven proberen toe te passen, is onze levenskwaliteit duidelijk verbeterd (Psalm 128:1, 2). Dat is één reden waarom we met anderen praten over de mooie dingen die we uit de Bijbel hebben geleerd.

We leven naar Gods normen. Deze normen, die in de Bijbel staan, zijn goed voor ons en bevorderen respect voor anderen en eigenschappen als eerlijkheid en vriendelijkheid. Ze zorgen ervoor dat mensen verstandige en productieve leden van de maatschappij worden, en ze stimuleren eenheid in het gezin en een hoge moraal. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ‘God niet partijdig is’, zien we onszelf als een internationale familie van geloofsgenoten, zonder raciale of politieke barrières. We zijn gewone mensen, maar als groep zijn we uniek (Handelingen 4:13; 10:34, 35).

  • In welke opzichten zijn Jehovah’s Getuigen net als andere mensen?

  • Welke normen hebben de Getuigen geleerd door de Bijbel te bestuderen?