Verenigde Staten

Gileadschool in Patterson (New York)

Panama

Opleiding is al heel lang een belangrijk kenmerk van Jehovah’s Getuigen. Er zijn speciale opleidingen voor degenen die zich fulltime met het bekendmaken van het Koninkrijk bezighouden om ‘hun dienst grondig uit te voeren’ (2 Timotheüs 4:5).

Pioniersschool. Gewone pioniers worden na een jaar uitgenodigd voor een zesdaagse school die meestal in een plaatselijke Koninkrijkszaal wordt gehouden. Het doel van de school is de pionier te helpen een hechtere band met Jehovah te krijgen, effectiever te worden in alle aspecten van de prediking en getrouw met zijn dienst door te gaan.

School voor Koninkrijkspredikers. Deze opleiding van twee maanden is bedoeld voor ervaren pioniers die bereid zijn te verhuizen om ergens te dienen waar meer behoefte is. Ze volgen hiermee het voorbeeld van de grootste Evangelieprediker die ooit op aarde heeft geleefd, Jezus Christus, en zeggen als het ware: ‘Hier ben ik! Stuur mij’ (Jesaja 6:8; Johannes 7:29). Soms zullen ze zich moeten aanpassen aan een eenvoudiger levensstandaard. De cultuur, het klimaat en het voedsel in de nieuwe omgeving zijn misschien totaal anders dan ze gewend waren. Het kan zelfs zijn dat ze een andere taal moeten leren. Deze school helpt echtparen en vrijgezelle broeders en zusters tussen de 23 en 65 om de geestelijke eigenschappen te ontwikkelen die ze in hun toewijzing nodig hebben en brengt ze vaardigheden bij waardoor ze bruikbaarder worden voor Jehovah en zijn organisatie.

Wachttoren-Bijbelschool Gilead. Het Hebreeuwse woord Gilead betekent ‘Getuigenishoop’. Gilead is in 1943 opgericht en sindsdien zijn er meer dan achtduizend afgestudeerden van de school als zendeling uitgezonden. Ze hebben met veel succes getuigenis gegeven ‘tot de uiteinden van de aarde’ (Handelingen 13:47). Toen er voor het eerst afgestudeerden in Peru aankwamen, was daar geen enkele gemeente. Nu zijn er meer dan duizend. In Japan waren nog geen tien Getuigen toen er zendelingen in het land arriveerden; nu zijn er ruim 200.000. De Gileadschool duurt vijf maanden en omvat een grondige studie van de Bijbel. Speciale pioniers, veldzendelingen, en personen die op bijkantoren werken of in de kringdienst zijn, kunnen voor deze school uitgenodigd worden. Ze krijgen een intensieve opleiding zodat ze een versterkende en stabiliserende invloed op het wereldwijde werk kunnen hebben.

  • Wat is het doel van de Pioniersschool?

  • Voor wie is de School voor Koninkrijkspredikers bedoeld?