Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Jaarboek van Jehovah’s Getuigen 2017

Een brief van het Besturende Lichaam

Een brief van het Besturende Lichaam

Lieve broeders en zusters,

In de zevende eeuw v.Chr. kreeg de profeet Ezechiël een indrukwekkend visioen. Hij zag een gigantische hemelse wagen, geleid door de Soeverein van het universum. Het meest bijzondere aan deze wagen was de manier waarop die zich verplaatste. Hij was bliksemsnel. Zelfs als hij van richting veranderde hoefde hij niet te remmen of te draaien! — Ezech. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Dat visioen herinnert ons eraan dat het hemelse deel van Jehovah’s organisatie voortdurend in beweging is. En het aardse deel? In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat Jehovah zijn georganiseerde volk op aarde ook met een verbluffende snelheid laat voortbewegen!

Het hemelse deel van Jehovah’s organisatie is voortdurend in beweging

Hier in de Verenigde Staten zijn leden van de Bethelfamilie druk bezig geweest met verhuizen vanuit Brooklyn naar het nieuwe internationale hoofdkantoor in Warwick in de staat New York, en ook naar andere complexen en naar toewijzingen in het veld. Ook op andere bijkantoren in de wereld zijn Bethelieten bezig met een bouw, renovatie, reorganisatie of verhuizing. En jij? Je bent misschien niet druk bezig geweest met verhuizen, maar je bent ongetwijfeld druk bezig geweest op andere terreinen.

 Het Besturende Lichaam is diepgeraakt en aangemoedigd omdat we zien dat Gods volk overal op aarde drukker bezig is dan ooit om bij te blijven met Jehovah’s organisatie. Velen zijn verhuisd om te dienen waar de behoefte groter is. Anderen zijn aan een nieuwe tak van dienst begonnen, zoals prediken in een anderstalig veld. Weer anderen hebben methoden van getuigenis geven geprobeerd die voor hen nieuw en onbekend waren. En velen hebben hun dienst op andere manieren uitgebreid. Maar alle trouwe christenen, ook de ouderen en zieken, lopen trouw de wedloop om het leven. Ze blijven druk bezig in Jehovah’s dienst en laten daarmee zien dat Satan een leugenaar is! — 1 Kor. 9:24.

Wees ervan verzekerd dat jullie ijverige instelling Jehovah niet ontgaat (Hebr. 6:10). Jullie bereidwilligheid  doet ons denken aan Abraham en Sara. Abraham was al in de 70 toen hij samen met zijn gezin van Ur in Chaldea naar het verre Kanaän trok, waar hij de laatste honderd jaar van zijn leven in tenten zou wonen. Abraham en Sara hadden echt een bereidwillige instelling! — Gen. 11:31; Hand. 7:2, 3.

Heb jij net zo’n instelling? Iedereen die in deze moeilijke tijden trouw volhardt, doet wat Jezus zijn volgelingen heeft opgedragen. Hij zei: ‘Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën, hen dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest’ (Matth. 28:19).

Dat Jezus zegt ‘gaat’, geeft aan dat we actief moeten blijven. Wat geeft het een voldoening te zien dat er het afgelopen jaar zo veel bereikt is door Christus’ ijverige volgelingen! Het is duidelijk dat Jehovah zijn zegen heeft gegeven aan de prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk in alle landen (Mark. 13:10).

Veel mensen reageren positief op de boodschap. Het hoogtepunt aan verkondigers het afgelopen jaar was 8.340.847, en gemiddeld werden er elke maand 10.115.264 Bijbelstudies geleid. De hemelse wagen is duidelijk in beweging, en dat geldt ook voor jullie. Ga zo door in de korte tijd die er nog over is voordat Jehovah de deur naar redding sluit!

De jaartekst voor 2017 is goed gekozen: Vertrouw op Jehovah en doe het goede (Ps. 37:3). Als je naar die woorden leeft, het goede doet door heilige dienst voor Jehovah te verrichten, laat je zien dat je op hem vertrouwt. Houd altijd in gedachte dat je nooit alleen  bent. Jezus’ woorden zullen altijd waar blijken: ‘Ziet! ik ben met u alle dagen tot het besluit van het samenstel van dingen’ (Matth. 28:20).

JAARTEKST VOOR 2017:

Vertrouw op Jehovah en doe het goede

Wees ervan verzekerd dat Jehovah je trouwe dienst zal blijven zegenen. Of je nu veel of weinig kunt doen, waar het bij Jehovah om gaat is dat je het beste geeft wat je hebt en dat je dat met het juiste motief geeft. Al die gaven raken Jehovah diep en brengen een goedkeurende glimlach op zijn gezicht (2 Kor. 9:6, 7). Blijf dus werken aan je band met je liefdevolle Vader door geregeld te bidden, zijn Woord te bestuderen, naar de vergaderingen te gaan en een actief aandeel aan de velddienst te hebben.

Totdat de ‘korte tijdsperiode’ die de Duivel nog heeft voorbij is, gebruikt deze boosaardige opstandeling elk beschikbaar middel om ons ervan af te brengen Jehovah trouw te blijven dienen (Openb. 12:12). Blijf dicht bij Jehovah, dan zal de Duivel geen succes hebben (Ps. 16:8). We houden heel veel van jullie en hebben waardering voor jullie ondersteuning van de Koninkrijksbelangen van de Heer in deze laatste dagen.

Jullie broeders,

Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen