Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Tanzania: Voorbijgangers in Dar es Salaam die interesse tonen voor de lectuurstands

 TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR

Iedereen wordt bereikt

Iedereen wordt bereikt

VAN huis tot huis prediken blijft de belangrijkste manier waarop Jehovah’s Getuigen het goede nieuws van Gods Koninkrijk aan anderen bekendmaken (Matth. 24:14). Maar ook het gebruik van lectuurstands is erg succesvol. Tegen september 2015 waren er ongeveer een kwart miljoen karretjes verzonden naar gemeenten over de hele wereld. Daarnaast worden er ook duizenden displays, tafels en kiosks gebruikt.

In Dar es Salaam (Tanzania) werd in 2014 begonnen met het speciale programma voor openbaar getuigenis in grote steden. Sindsdien hebben bijna 700 personen om een Bijbelstudie gevraagd. Veel geïnteresseerden bezoeken de vergaderingen en leren Jehovah beter kennen.  In een jaar zijn er meer dan een kwart miljoen publicaties van de lectuurstands meegenomen door mensen uit heel Afrika en daarbuiten.

De Solomoneilanden bestaan uit meer dan 300 bewoonde eilanden. Voor de minder dan 2000 verkondigers die daar wonen, is speciaal openbaar getuigenis in grote steden een belangrijke manier geworden om de waarheid aan zo veel mogelijk mensen bekend te maken. Zo werden er in de hoofdstad, Honiara, meer dan 104.000 tijdschriften en meer dan 23.600 brochures verspreid — vaak aan bewoners van afgelegen dorpjes en eilanden waar geen Getuigen wonen. En op één middag werden er 400 Leert de bijbel-​boeken verspreid en vroegen 60 mensen om een Bijbelstudie.

Toen Michael en Linda, twee pioniers op Margarita (Venezuela), ’s ochtends vroeg bij het strand een lectuurstand aan het opzetten waren, werden ze benaderd door Aníbal. Ze gaven hem een Leert de bijbel-​boek. Hij vertelde dat zijn vader zeven jaar daarvoor op dat strand gestorven was, en dat zijn moeder sinds die tijd depressief was. Toen Aníbal een week later terugkwam, vertelde hij Michael en Linda dat het de sterfdag van zijn vader was. Hij nam zijn telefoon, belde zijn moeder en vroeg Michael of hij haar iets bemoedigends wilde vertellen. Er volgden meerdere telefoongesprekken en Michael en Linda konden vertroostende teksten met haar delen. In een van de berichtjes die Aníbals moeder stuurde, stond: ‘Vandaag voel ik me stukken beter omdat  jullie me getroost hebben en me geholpen hebben mijn geloof te versterken.’

In de Verenigde Staten wordt het speciale programma voor openbaar getuigenis in grote steden georganiseerd in 14 steden, op 127 locaties. Tijdens de eerste zeven maanden van het dienstjaar 2015 werden er 8445 Bijbelstudies gestart! Ook worden velen die van de gemeente zijn afgedwaald geholpen de weg terug te vinden. Neem bijvoorbeeld Terry, die in Los Angeles bij een van de lectuurstands aan het kijken was. Het echtpaar dat erbij stond, vroeg of hij al eerder lectuur van ons gelezen had. Hij vertelde dat hij ook een Getuige van Jehovah was, maar dat hij ongeveer vier jaar inactief was. Het echtpaar besprak Ezechiël 34:11 met hem, waar Jehovah zegt: ‘Ik wil mijn schapen zoeken en hen verzorgen.’ Ze vertelden hem over jw.org en JW Broadcasting. De volgende ochtend stuurde Terry een mailtje naar de broeder. Daarin stond dat hij, kort voordat hij de lectuurstand had gezien, Jehovah had gesmeekt hem te vergeven voor het feit dat hij niet naar de vergaderingen ging. Hij had ook om hulp gevraagd om zijn band met Jehovah sterker te maken. ‘En toen begroetten jullie me zo vriendelijk’, schreef Terry. ‘Jullie lazen die positieve tekst voor en gaven me de informatie die ik nodig had om tot Jehovah’s organisatie terug te keren. Dat was het antwoord op mijn gebed.’

In Addis Abeba (Ethiopië) wordt op vier locaties speciaal openbaar getuigenis gegeven. In drie maanden tijd werden er 37.275 publicaties verspreid en vroegen 629 personen om een bezoek van de Getuigen. Een van de vele personen die een Leert de bijbel-​boek meenamen, was een oudere man. Hij begon het meteen te lezen. In  het verleden had hij aan een seminarie gestudeerd, en hij had vragen over Jezus en Gods Koninkrijk. Dus de volgende dag kwam hij terug naar de stand om antwoord op zijn vragen te krijgen. De dag daarna aanvaardde hij een Bijbelstudie en aan het einde van de week bezocht hij voor het eerst een vergadering. Hij bezoekt de  vergaderingen nu geregeld en maakt goede vorderingen.

Ethiopië: Een lectuurstand in Addis Abeba met publicaties in het Amharisch

Een Joodse man in Mexico stapte op een lectuurstand af en vroeg de twee broeders die erbij stonden of ze iets te lezen hadden over de dood. De tijdschriften die dat onderwerp bespraken waren net op, maar ze hadden wel een tijdschrift voor hem dat over de toekomst ging. De man pakte de arm van een van de broeders vast en zei: ‘De toekomst interesseert me niet. Ik wil alleen nog maar dood.’ Hij begon te huilen. De broeders vroegen hem wat er gebeurd was, en hij vertelde tussen de tranen door dat zijn zoon net was overleden. Ze lieten hoofdstuk 7 van het Leert de bijbel-​boek zien en lazen de eerste twee alinea’s voor onder het kopje ‘Wanneer iemand van wie we houden sterft’. En ze lazen samen het einde van het hoofdstuk, waar de opstandingshoop wordt uitgelegd. Geraakt door wat hij had gelezen, pakte de man de broeder opnieuw bij de arm en vroeg: ‘Is dat echt waar?’ Ze verzekerden hem ervan dat Jehovah zich absoluut aan zijn belofte zal houden. De man vroeg: ‘Wat moet ik doen om mijn zoon weer te kunnen zien?’ Ze spraken af om bij hem langs te gaan. Toen ze hem bezochten, stond hij te popelen om de Bijbel met ze te bestuderen.

Een kringopziener die heeft meegeholpen met het opstarten van het speciale programma voor openbaar getuigenis in New York, zei: ‘Wat heeft Jehovah dit programma gezegend! Het is niet alleen een succesvolle manier om tienduizenden mensen te bereiken, maar het heeft ons ook in contact gebracht met veel inactieve broeders en zusters en personen die uitgesloten zijn. Die verloren schapen worden nu geholpen om naar de kudde terug te keren’ (Ezech. 34:15, 16).