OP ZATERDAG 7 maart 2015 begonnen gemeenten wereldwijd met een speciale actie van vier weken om zo veel mogelijk mensen uit te nodigen voor de herdenking van Jezus’ dood en voor een lezing waarin zou worden uitgelegd waarom zijn dood belangrijk voor ons is. Er werden miljoenen mensen uitgenodigd — aan de deur en op straat, via de telefoon en over de post. Hoe werd er op die uitnodiging gereageerd? We waren blij dat er op vrijdag 3 april 19.862.783 personen aanwezig waren op het Avondmaal. Nu proberen we iedereen die aanwezig was te helpen om deel te worden van Jehovah’s volk en de ware God te gaan aanbidden, zodat ook zij zijn liefde en zegen kunnen ontvangen (Micha 4:2).