• LANDEN 57

  • BEVOLKING 980.780.095

  • VERKONDIGERS 4.034.693

  • BIJBELSTUDIES 4.339.285

Weeskinderen bezoeken de vergaderingen

Angela, die in Suriname woont, bezocht een weeshuis in de buurt om te vragen of ze de kinderen getuigenis mocht geven. Omdat de directrice van het weeshuis een inactieve zuster was, gaf ze meteen toestemming. Angela sprak met 85 kinderen en liet filmpjes van jw.org zien. Nadien begon ze met velen een Bijbelstudie. Ze kreeg hulp van twee pioniersters,  die elk een eigen groepje begeleidden. De inactieve zuster vertelde dat ze de kinderen liedjes uit een van onze liederenbundels had geleerd en dat ze hun voor het slapengaan Bijbelverhalen vertelde. Ze zei dat ze graag de vergaderingen zou bezoeken, maar dat ze de 85 kinderen niet alleen kon laten. Er werden daarom regelingen getroffen zodat ze allemaal naar de Koninkrijkszaal konden gaan. Aangezien het weeshuis op loopafstand van de zaal lag, begeleidden broeders en zusters de kinderen ernaartoe. Nu komen de zuster en alle 85 kinderen regelmatig naar de vergaderingen.

Gabriel hielp zijn opa

Paraguay: Gabriel praat met zijn opa

Op de terugweg van een congres in Paraguay, dacht de zesjarige Gabriel erover na hoe belangrijk het is om anderen over het Koninkrijk te vertellen. Hij bedacht toen dat er iemand was met wie hij heel graag in het paradijs zou willen zijn — zijn opa. Maar zijn opa had nooit belangstelling getoond voor de waarheid en had tegenstand geboden aan zijn vrouw en kinderen, die Getuigen waren.

Dezelfde dag nog vroeg Gabriel aan zijn ouders of hij mocht skypen met zijn opa en oma die in Argentinië wonen. Gabriel legde zijn opa uit waarom het zo belangrijk is de Bijbel te bestuderen en vroeg hem rechtstreeks: ‘Opa, wilt u met mij studeren?’ Zijn opa ging op het aanbod in. Gabriel stelde voor om de brochure Luister naar God en leef voor altijd te bestuderen en dat deden ze de daaropvolgende maanden. Omdat ze allebei moeite hadden met lezen, oefenden ze van tevoren. Gabriel  bereidde voor elke studie een les voor en deed een overhemd en stropdas aan.

Later besloten zijn opa en oma voor een paar weken naar Gabriel en zijn familie toe te gaan. Tijdens hun bezoek ging opa met de familie mee naar de zaal. Toen Gabriels opa naar Argentinië terugkeerde, studeerde hij verder met een plaatselijke broeder en werd ongedoopte verkondiger. Gabriels opa en oma bidden nu elke dag samen. En de kleine Gabriel? Die heeft eveneens vorderingen gemaakt. Ook hij is nu ongedoopte verkondiger. Zijn opa heeft laten weten dat hij graag gedoopt wil worden als symbool van zijn opdracht aan Jehovah.

‘Uw bezoek was geen toeval’

Toen Jennifer in Brazilië meewerkte aan de verspreiding van het traktaat Zullen de doden weer leven?, klopte ze aan bij een vrouw die gehaast was omdat ze naar de  begrafenis van een goede vriendin moest. Jennifer vertelde dat ze haar toevallig een folder wilde geven over de hoop onze gestorven geliefden terug te zien. De vrouw schrok even van de titel maar aanvaardde het traktaat. Toen de zuster haar vroeg of ze wat extra folders wilde meenemen voor de bedroefde familie, vond de vrouw dat een goed idee en vroeg ze nog negen folders.

Toen Jennifer later een nabezoek bracht, zei de vrouw: ‘Nadat we elkaar die dag hadden ontmoet, kwam ik tot het besef dat uw bezoek geen toeval was. God had u gezonden met een vertroostende boodschap die ik echt nodig had.’ De vrouw had alle traktaten uitgedeeld. Een familielid dat de begrafenistoespraak hield, had het hele traktaat voorgelezen. Iedereen had waardering geuit voor de vertroostende woorden en haar daarvoor bedankt. De vrouw aanvaardde een Bijbelstudie.

Prediken in een taptap

Drie Bethelieten in Haïti maakten een reis van tweeënhalf uur in een taptap, een kleurrijke taxi. Tijdens de rit vertelden ze hun medereizigers over het Koninkrijk, en verspreidden ze vijftig tijdschriften en dertig folders. Een van de Bethelieten, Gurvitch, las aan een passagier een stukje uit de Ontwaakt! voor. Een jonge man die Pépé heet, luisterde mee en nam al gauw deel aan het gesprek. Toen hij om een Bijbelstudie vroeg, bleek dat hij in het gebied woonde van de gemeente waar Gurvitch diende. Sinds januari 2014, toen het eerste contact werd gelegd, is Pépé naar bijna alle vergaderingen en grote bijeenkomsten geweest. Hij spreekt met anderen over zijn nieuwe geloof en hoopt binnenkort ongedoopte verkondiger te worden.