Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Jaarboek van Jehovah’s Getuigen 2015

 DOMINICAANSE REPUBLIEK

Schitterende vooruitzichten

Schitterende vooruitzichten

Een goede reputatie

Jehovah’s Getuigen zijn nu zo’n zeventig jaar in de Dominicaanse Republiek. In die tijd hebben ze een heel goede naam opgebouwd. Vaak komen mensen naar verkondigers toe en vragen om onze publicaties, en geregeld worden er opmerkingen gemaakt als: ‘Dit geloof spreekt mij aan’ of ‘Jullie houden je echt aan de Bijbel.’

Neem bijvoorbeeld wat er gebeurde toen er een Koninkrijkszaal gebouwd zou worden op een stuk land dat een broeder had geschonken. Toen de broeder het perceel kadastraal ging registreren, ontdekte hij dat iemand anders het perceel onrechtmatig had geregistreerd. Deze man beschuldigde de broeder ervan dat hij de grond van hem probeerde te stelen. De zaak werd voor het gerecht gebracht. Het was een ingewikkelde kwestie want de man had documenten waarin werd beweerd dat het perceel op zijn naam stond.

Op een bepaald moment vroeg de rechter aan de advocaat van de broeder wie hij eigenlijk vertegenwoordigde. Toen de advocaat uitlegde dat hij de belangen behartigde van een vereniging die door Jehovah’s Getuigen wordt gebruikt, antwoordde de rechter: ‘Als dat het geval is, dan is er geen reden om te twijfelen aan de waarheid van deze beweringen. Ik ken Jehovah’s Getuigen en ik weet dat ze eerlijk zijn. Zij zouden nooit een poging doen tot fraude en diefstal.’

Toen het bewijsmateriaal aan de rechtbank werd voorgelegd, werd duidelijk dat de gedaagde valse documenten had gebruikt en dus oordeelde de rechter in het voordeel van de Getuigen. ‘Dit is geen opzichzelfstaande zaak’, zei de Getuige-advocaat. ‘In rechtszalen in heel het land wordt altijd met diep respect gereageerd wanneer Jehovah’s Getuigen worden genoemd.’

 Een blik op de toekomst

De tijd zal uitwijzen hoeveel rechtvaardige mensen de waarheid nog zullen leren kennen en aanbidders van de ware God zullen worden. Ondertussen wordt er alles aan gedaan om zulke personen te bereiken. In 2013 bijvoorbeeld predikten Jehovah’s Getuigen in de Dominicaanse Republiek meer dan 11 miljoen uur en leidden ze 71.922 Bijbelstudies. Het was ook heel aanmoedigend dat 9776 broeders en zusters aan een of andere vorm van pioniersdienst deelnamen. In augustus van datzelfde jaar waren 35.331 verkondigers actief in de prediking. Met 127.716 aanwezigen op het Avondmaal zijn de vooruitzichten voor verdere groei dan ook schitterend.

Sinds die bewuste zondag in april 1945, toen Lennart en Virginia Johnson in de Dominicaanse Republiek arriveerden en het goede nieuws van het Koninkrijk begonnen te prediken, is er veel vooruitgang geboekt. Jehovah’s Getuigen in de Dominicaanse Republiek koesteren hun rijke geestelijke erfgoed. Ze hebben waardering voor de moedige offers die eerdere generaties van ware aanbidders brachten. Maar ze hechten nog meer waarde aan het voorrecht dat ze nu hebben om ‘grondig getuigenis af te leggen betreffende het koninkrijk Gods’ (Hand. 28:23). Ze kijken uit naar de dag dat ze samen met alle eilandbewoners en hun broeders en zusters over de hele wereld kunnen zingen: ‘Jehovah zelf is koning geworden! Laat de aarde blij zijn. Laten de vele eilanden zich verheugen’ (Ps. 97:1).