Lieve broeders en zusters,

‘Wij danken God altijd wanneer wij u allen in onze gebeden gedenken, want wij denken onophoudelijk aan uw getrouwe werk en uw liefderijke arbeid en uw volharding ten gevolge van uw hoop op onze Heer Jezus Christus voor het aangezicht van onze God en Vader’ (1 Thess. 1:2, 3). Wat een prachtige omschrijving van onze gevoelens voor jullie! Wij bedanken Jehovah omdat wij blij zijn met jullie en het goede werk dat jullie doen. Welke redenen hebben wij daarvoor?

Het afgelopen jaar zijn jullie druk bezig geweest met een getrouw werk en liefderijke arbeid in Jehovah’s dienst. Velen van jullie hebben naar manieren gezocht om jullie dienst uit te breiden. Sommigen zijn naar gebieden of zelfs naar landen verhuisd waar de behoefte aan Koninkrijksverkondigers groter is. Anderen hebben hun dienst uitgebreid door zich toe te leggen op openbaar getuigenis. Velen gingen in de hulppioniersdienst in de periode rond het Avondmaal, de maand dat de kringopziener op bezoek was of tijdens de speciale actie in augustus. Hoewel jullie omstandigheden verschillen, zien wij dat jullie je met hart en ziel inzetten voor Jehovah en wij willen jullie daar een compliment voor geven (Kol. 3:23, 24). Jullie getrouwe werk is voor ons inderdaad een reden om Jehovah te bedanken!

 Wij zijn ook heel dankbaar voor jullie liefderijke arbeid bij verschillende theocratische bouwprojecten over de hele wereld. Deze gebouwen zijn hard nodig omdat Jehovah’s volk in aantal blijft toenemen (Jes. 60:22). Zo was het hoogtepunt aan verkondigers het afgelopen jaar 8.201.545 en werden er elke maand gemiddeld 9.499.933 Bijbelstudies geleid. Door deze toename zijn veel bijkantoren aan uitbreiding of renovatie toe. Dit betekent natuurlijk ook dat we meer Koninkrijkszalen nodig hebben. Bovendien zijn er vertaalkantoren nodig in verschillende delen van de wereld zodat onze vertalers in het gebied kunnen wonen en werken waar hun taal gesproken wordt.

We kunnen ons dus afvragen: hoe kan ik deze bouwprojecten ondersteunen? Sommigen kunnen misschien als vrijwilliger meehelpen. En of we nu over bouwvaardigheden beschikken of niet, we hebben allemaal het voorrecht onze ‘waardevolle dingen’ te schenken als bijdrage voor deze belangrijke projecten (Spr. 3:9, 10). Toen de tabernakel werd gebouwd, wilden de Israëlieten zo graag bijdragen geven dat ze ervan weerhouden moesten worden nog meer te geven (Ex. 36:5-7). Zulke Bijbelse voorbeelden raken ongetwijfeld ons hart en motiveren ons. Jullie liefderijke arbeid in deze belangrijke vormen van heilige dienst is voor ons nog een reden om Jehovah te bedanken!

Wij zijn ook bijzonder verheugd te zien hoe onze broeders en zusters trouw volharden. Neem bijvoorbeeld onze lieve broeders in Zuid-Korea. Sinds 1950 worden jonge broeders in dat land voor kortere of langere tijd gevangengezet omdat ze hun christelijke  neutraliteit niet willen schenden. Generaties lang hebben onze broeders dit zonder wankelen verduurd. Hun voorbeeld versterkt ons geloof!

In Eritrea zitten drie van onze broeders al meer dan twintig jaar in de gevangenis. Anderen hebben kortere periodes gevangengezeten, onder wie zusters en kinderen. Er is al veel moeite gedaan om hen vrij te krijgen, maar voorlopig zonder resultaat. Onze broeders en zusters hebben niet geschipperd. Ze zijn loyaal gebleven onder verschrikkelijke omstandigheden. Wij herinneren deze trouwe aanbidders dan ook in onze gebeden (Rom. 1:8, 9).

Natuurlijk zitten de meesten van jullie niet in de gevangenis. Maar velen hebben wel te maken met ouderdom, chronische gezondheidsproblemen, tegenstand van andersdenkende partners of familieleden of persoonlijke problemen waar anderen niets van weten. Toch blijven jullie Jehovah trouw dienen! (Jak. 1:12) Wij prijzen jullie hiervoor. Het feit dat jullie trouw volharden, is voor ons nog een reden om Jehovah te bedanken.

Jullie liefderijke arbeid, getrouwe werk en volharding zijn voor ons prachtige redenen om Jehovah te danken ‘want hij is goed’ (Ps. 106:1). Wij houden echt veel van jullie en bidden dat Jehovah jullie de kracht, steun en zegen zal geven zodat jullie hem altijd kunnen blijven dienen.

Jullie broeders,

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen