Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Jaarboek van Jehovah’s Getuigen 2014

 TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR

Een boeiende reis door de tijd

Een boeiende reis door de tijd

Sinds oktober 2012 is in Brooklyn (New York) een nieuwe tentoonstelling te zien over de geschiedenis van Jehovah’s Getuigen. De moeilijkheden en gevaren waarmee degenen te maken kregen die het christendom probeerden te beoefenen zoals Jezus het had onderwezen, worden hier in beeld gebracht.

In de eerste week alleen al zijn meer dan 4200 gasten en leden van de Bethelfamilie de tentoonstelling komen bekijken. Naomi, een Getuige die dichtbij woont, kwam kort nadat de tentoonstelling geopend was. „De tijdlijn hielp me om te begrijpen wanneer en waarom die dingen zijn gebeurd”, vertelde ze. „Ik heb veel geleerd over onze organisatie en haar hedendaagse geschiedenis.”

De reis begint met het christelijke tijdperk in 33 n.Chr. en eindigt in onze tijd. De tentoonstelling bestaat uit vier  gedeelten. Elk gedeelte heeft een Bijbels thema en wordt ingeleid met een korte Engelstalige film, die ondertiteld is in zeven talen.

De titel van het eerste gedeelte, De mensen hebben de duisternis liefgehad”, is ontleend aan Jezus’ woorden in Johannes 3:19. In de Bijbel werd voorzegd dat er na de dood van de apostelen slechte mensen zouden opstaan ’die verdraaide dingen zouden spreken’ (Hand. 20:30). Degenen die het waagden daar tegenin te gaan, hebben er een hoge prijs voor moeten betalen.

Een groot contrast daarmee vormt het volgende gedeelte, „Laat het licht schijnen”, gebaseerd op 2 Korinthiërs 4:6. Het pakt de tijdlijn op tegen het einde van de negentiende eeuw, toen oprechte Bijbelonderzoekers de Bijbel zonder vooropgezette ideeën begonnen te bestuderen. Ze  stapten af van langgehuldigde leerstellingen die niet in de Bijbel staan en predikten moedig verlichtende waarheden. Dit gedeelte vertelt over hun groei in kennis en aantal vóór de Eerste Wereldoorlog.

De reis gaat verder in een vertrek waarin wordt teruggeblikt op een prestatie die Jehovah’s Getuigen nog steeds intrigeert. In 1914 begonnen de Bijbelonderzoekers (zoals Jehovah’s Getuigen toen genoemd werden) met de presentatie van het „Photo-Drama der Schepping”. Miljoenen mensen hebben deze multimediaproductie gezien waarin dia’s en bewegende beelden gecombineerd werden met geluidsopnamen. Op de tentoonstelling zijn een aantal originele tekeningen te zien, een korte video met een compilatie uit de inleiding van het programma en meer dan 500 kleurendia’s.

 De satanische vervolging van Christus’ volgelingen, beschreven in Openbaring 12:17, is het thema van het derde gedeelte, De draak werd toornig”. Hier wordt de aandacht gevestigd op christelijke neutraliteit in oorlogstijd. Aan de tentoongestelde voorwerpen en afbeeldingen wordt kracht bijgezet met korte videofragmenten die laten zien hoe gewetensbezwaarden onder zware druk werden gezet. Een ervan gaat over Remigio Cuminetti uit Italië, die weigerde een legeruniform aan te trekken of in de Eerste Wereldoorlog mee te vechten. Een ander fragment gaat over Alois Moser uit Oostenrijk. Hij weigerde „Heil Hitler” te zeggen, verloor daardoor zijn baan en kwam uiteindelijk in het concentratiekamp Dachau terecht. Een nagebouwde halfduistere cel fungeert als een ernstig stemmende setting voor foto’s die de gevangenzetting documenteren van Jehovah’s Getuigen in Griekenland, Japan, het voormalige Joegoslavië, Polen en elders.

Het laatste gedeelte, „Goed nieuws voor alle natiën”, gebaseerd op Openbaring 14:6, geeft een beeld van de activiteit van Jehovah’s Getuigen in recente decennia. Hun snelle groei, hun doorzettingsvermogen in de prediking en hun broederlijke liefde komen tot uiting in de foto’s aan de muren. Tot slot kunnen bezoekers op een rij interactieve informatiezuilen het Bible House en de Brooklyn Tabernacle verkennen, gebouwen die meer dan honderd jaar geleden door Jehovah’s Getuigen gebruikt werden.

De tentoonstelling is te zien op Columbia Heights 25 in Brooklyn en is van maandag tot vrijdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Is het geen goed idee om als je in New York bent een boeiende reis door de tijd te maken?