Op vrijdag 5 juli 2013 hoorde de Bethelfamilie in de Verenigde Staten Anthony Morris van het Besturende Lichaam tot hun grote vreugde bekendmaken: „Op donderdag 4 juli 2013 is een akkoord bereikt over de verkoop van de zes gebouwen die het complex Adams Street 117 en Sands Street 90 in Brooklyn vormen. De verkoop van de gebouwen 1 tot 5 maakt het nodig dat we ze tegen half augustus van dit jaar verlaten hebben.”

Broeder Morris vertelde dat de wasserij en stomerij op de zesde en zevende verdieping van gebouw 3 daar zouden blijven functioneren tot halverwege 2014. „Het pand Sands Street 90 zal waarschijnlijk in het kalenderjaar 2017 leeg opgeleverd worden”, zei hij.

 De verkoop van de zes grote gebouwen maakt deel uit van het project om het internationale hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen te verplaatsen van de stad New York naar een terrein van 102 hectare in Warwick in de staat New York. De voorbereidingen en graafwerkzaamheden op het bouwterrein konden echter pas beginnen nadat de nodige vergunningen waren afgegeven.

De Bethelfamilie luisterde dan ook vol spanning naar de bekendmaking die Mark Sanderson van het Besturende Lichaam op donderdag 18 juli voorlas, die luidde: „We zijn blij jullie te kunnen meedelen dat op woensdagavond 17 juli de Bouwcommissie van Warwick unaniem de bouwtekeningen voor het nieuwe internationale hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen heeft goedgekeurd. Met deze definitieve goedkeuring kunnen we de bouwvergunningen gaan aanvragen om met de bouw te beginnen. Het is interessant dat de goedkeuring van gisteravond op de dag af vier jaar na het sluiten van de koop van het terrein in Warwick kwam. De gebeurtenissen van de laatste paar dagen die tot deze goedkeuring hebben geleid, vormen bovendien een opvallend bewijs van Jehovah’s zegen.” Broeder Sanderson bedankte iedereen voor hun onvermoeibare werk en innige gebeden ten behoeve van dit belangrijke project. „Bovenal”, zo zei hij, „loven en danken we Jehovah voor deze gewichtige mijlpaal in de verhuizing van het internationale hoofdkantoor naar Warwick.”

Op vrijdag 26 juli kwam broeder Morris met zo’n duizend vrijwilligers van Bethel en regionale bouwcomités (rbc’s) bijeen in de nieuwe eetzaal in Tuxedo (New York),  de verzamelpost voor het Warwick-project. Na over een aanmoedigend geestelijk thema gesproken te hebben, zei hij dat hij een bekendmaking wilde doen. „In mijn hand”, zei broeder Morris, „heb ik iets wat ik zojuist heb gekregen en dat ik met jullie wil delen. Boven aan dit formulier staat: ’Bouwvergunning’.” Voordat hij verder kon lezen barstten de vrijwilligers uit in een donderend applaus. Tot grote vreugde van alle aanwezigen las broeder Morris vervolgens stukken van de eerste belangrijke bouwvergunning voor, die net drie uur eerder door de gemeente Warwick was afgegeven.

Wat gebeurt er in Wallkill, Warwick en Tuxedo?

Sinds de start van het uitbreidingsproject in Wallkill in augustus 2009 hebben daar zo’n 2800 broeders en zusters gewerkt als tijdelijke vrijwilligers. Het project omvat een nieuw woongebouw, een parkeergarage en een kantoorgebouw. Een van de bestaande woongebouwen wordt gerenoveerd en er worden veranderingen aangebracht in de drukkerij, de wasserij, het auditorium, het dienstengebouw en de ontvangsthal bij de hoofdingang. De werkzaamheden in verband met de uitbreiding van Wallkill zullen naar verwachting tot eind 2015 duren.

Ondertussen is de bouw op het terrein van het toekomstige internationale hoofdkantoor in Warwick begonnen. In de paar maanden sinds het werk is gestart, is er genivelleerd en uitgegraven en is de installatie van ondergrondse voorzieningen op gang gekomen. Met de eerste drie gebouwen — het gebouw voor het onderhoud van motorvoertuigen, de parkeergarage voor bezoekers en het onderhoudsgebouw — werd eind 2013 begonnen. Deze gebouwen zijn erg belangrijk in verband met de zorg voor de uitrusting en de werkers ter plaatse, zowel  tijdens als na de bouw. Daarna zullen de woongebouwen en het kantoor/dienstengebouw aan de beurt zijn, waarvan de start voor 2014 gepland is.

Het complex in Tuxedo, dat 20 hectare groot is en zo’n 10 kilometer ten noorden van Warwick ligt, „is een steunpost voor het toekomstige internationale hoofdkantoor in Warwick”, vertelt Kenneth Chernish, een lid van het bouwcomité voor dit project. „Een aantal vrijwilligers zullen er gehuisvest worden en het zal ook worden gebruikt om te voorzien in maaltijden, materialen en uitrusting.” Om het bouwproject in Tuxedo te bespoedigen, hebben enkele rbc’s in het oosten van de Verenigde Staten geholpen met bepaalde aspecten van het werk.

Veel rbc-vrijwilligers overal in het land zien ernaar uit een aandeel te hebben aan de bouw van het toekomstige internationale hoofdkantoor. Bekwame broeders en zusters stellen zich al beschikbaar voor tijdelijke vrijwilligersdienst op deze bouwplaatsen. Leslie Blondeau, die met haar man Peter bij de loodgieters is ingedeeld, zegt: „Het samenwerken maakt onze band hechter en zorgt voor herinneringen die we nog lang zullen koesteren.”

„Ik werk momenteel in de elektraploeg hier in Tuxedo”, vertelt Mallory Rushmore. „Elke dag is het geweldig om al die mensen hier te zien, al die vrijwilligers die allemaal zo nauw samenwerken.”

„Dit is een opmerkelijk voorrecht”, zegt Quincy Dotson. „Ik dacht dat ik grote offers zou moeten brengen, maar in feite is mijn leven enorm verrijkt.”

„Het is heerlijk om mee te werken aan dit project”, zegt broeder Chernish. „De broeders en zusters doen het werk snel en efficiënt, en tegelijkertijd genieten ze er immens van.”