• LANDEN 47

  • BEVOLKING 741.892.871

  • VERKONDIGERS 1.601.915

  • BIJBELSTUDIES 862.555

„Heeft u zich in het adres vergist?”

Een Somalische vrouw in Zweden werd uitgenodigd voor een vergadering in de Koninkrijkszaal en besloot erheen te gaan. Maar er ging iets mis. Niemand heette haar welkom; alle aanwezigen staarden haar alleen maar aan. Ze voelde zich erg opgelaten. Iemand die vermoedelijk zag dat ze zich niet op haar gemak voelde, vroeg: „Heeft u zich in het adres vergist?”

 „Ja, dat denk ik wel!”, antwoordde ze. En ze vertrok. Toen de vrouw later de Getuigen ontmoette die haar hadden uitgenodigd, was ze geïrriteerd en zei ze dat ze er nooit meer heen zou gaan. Ze vroegen zich af wat er gebeurd kon zijn, want ze herinnerden zich niet haar in de Koninkrijkszaal gezien te hebben. Na nog even doorgepraat te hebben, realiseerden ze zich allemaal dat ze bij vergissing naar een kerk was gegaan!

De Getuigen moedigden haar aan nog eens te proberen naar de Koninkrijkszaal te komen. Ze stemde daarin toe maar zei dat ze niet langer dan tien minuten zou blijven als ze zich niet op haar gemak voelde. Maar toen ze de  Koninkrijkszaal binnenstapte, heette iedereen in de gemeente haar hartelijk welkom! Ze had het er zo naar haar zin dat ze de laatste was die de Koninkrijkszaal na de vergadering verliet. Sindsdien is ze geregeld op de vergaderingen en ze is nu een gedoopte verkondigster.

Hij vond een uitnodiging op straat

Griekenland: Stergios deelt de schat die hij heeft gevonden nu met anderen

Stergios is een jonge man die in Griekenland woont. Toen hij op een ochtend van zijn werk naar huis liep, besloot hij niet zijn gebruikelijke route te volgen maar een andere straat te nemen. Er lag iets op straat dat zijn aandacht trok. Het was een uitnodiging voor de Gedachtenisviering van Christus’ dood. Daarop stond de vraag: „Hoe ziet u Jezus?” Omdat er mensen om hem heen waren, durfde Stergios de uitnodiging niet op te rapen. Toen hij thuiskwam, begon hij over de vraag na te denken en wilde hij er meer over weten.

Stergios zou die middag met wat vrienden koffie gaan drinken. Onderweg besloot hij de straat te nemen waar hij de uitnodiging had zien liggen, in de hoop dat die er nog lag. Dat was zo, maar er waren nog steeds mensen in de buurt en dus durfde hij de uitnodiging weer niet op te rapen. Op weg naar huis na de koffie met zijn vrienden haastte Stergios zich naar dezelfde straat: de uitnodiging lag er nog! Deze keer raapte hij de folder op en las hem. Daarna besloot hij naar de Gedachtenisviering te gaan.

Na de Gedachtenisviering ging Stergios in op het aanbod van een gratis Bijbelstudie. Hij begon de vergaderingen bij te wonen en maakte goede vorderingen. In maart 2013 werd hij op een speciale dagvergadering gedoopt.

Een talkshow op de radio nam vooroordeel weg

In januari 2010 ging Finn, een broeder in Kopenhagen, Denemarken, een eindje lopen en hij nam een paar  tijdschriften mee. Toen hij in een smalle straat liep, zag hij een wat oudere man zijn richting uit komen. Finn bood hem de uitgaven van december 2009 aan, waarin diverse artikelen in verband met Kerstmis stonden. Toen de oudere man iets zei, herkende Finn zijn stem. Het was een hoogopgeleide presentator van een talkshow op de radio. De volgende dag luisterde Finn naar het programma en tot zijn grote verbazing hoorde hij de presentator vertellen dat hij de dag ervoor de tijdschriften had aangenomen. Vervolgens las hij stukjes uit de artikelen voor. Hij las onder andere over de mysterieuze ster die in verband met de geboorte van Jezus was verschenen en gaf toe dat die inderdaad door Satan gestuurd moest zijn.

Aangemoedigd door die reactie op de tijdschriften besloot Finn een bezoekje bij de presentator te brengen. In de loop van het gesprek dat daarop volgde, vroeg Finn beleefd of het mogelijk was een programma over Bijbelse thema’s op de radio uit te zenden. Twee weken later ontving hij een positief antwoord. Er volgden ruim dertig programma’s van twee uur, allemaal over Jehovah’s Getuigen en de Bijbel. De presentator van de talkshow en Finn bespraken speciaal uitgekozen thema’s en beantwoordden honderden telefoontjes van luisteraars.

Een luisteraar belde naar de technicus van het radiostation en liet zijn telefoonnummer achter. Hij wilde graag contact met de broeders. Dat werd geregeld. De man had jarenlang lasterpraat over Jehovah’s Getuigen gehoord van vrienden en familie, maar door de radioprogramma’s was zijn vooroordeel tegen de Getuigen verdwenen. Er werd een Bijbelstudie begonnen en in 2013 kwam de man naar de Gedachtenisviering en de speciale  lezing. Hij woont alle zondagse vergaderingen bij en geeft goed doordachte commentaren op de Wachttoren-studie. Andere mensen in de regio hebben eveneens positief op de waarheid gereageerd door wat ze in die radioprogramma’s hoorden.

Ze liet een uitnodiging onder hun deur achter

Het was de laatste dag van een districtscongres in Italië. Toen Lucio een paar vrienden gedag zei, kwam er een echtpaar op het groepje af. Lucio vroeg het echtpaar in welke gemeente ze zaten. „We zijn niet van een gemeente”, antwoordden ze.

„Heeft iemand u uitgenodigd?”, vroeg Lucio.

„Nee, we zijn op eigen initiatief gekomen”, antwoordden ze.

Nu werd Lucio nieuwsgierig, dus hij vroeg: „Mag ik u vragen waarom u hierheen gekomen bent?”

Ze zeiden: „We vonden een uitnodiging onder onze deur en we besloten te gaan.”

Toen ze Lucio vertelden waar ze woonden, riep Ester, zijn vrouw, uit: „Die uitnodiging heb ik bij u achtergelaten! Het was de laatste dag van de actie en ik dacht dat in plaats van de ongebruikte uitnodigingen weg te gooien, het beter zou zijn ze achter te laten bij de deuren waar niemand thuis was.” Het echtpaar vond de uitnodiging en besloot om de zondag daarop naar de congreshal te gaan om het programma bij te wonen. Na een kort gesprek nodigden Lucio en Ester het echtpaar bij hen thuis uit voor een maaltijd en ze zetten het gesprek voort. Het pasgeïnteresseerde echtpaar stemde toe in een Bijbelstudie. Ze zijn altijd goed op hun studie voorbereid en komen nu naar de vergaderingen en doen eraan mee.