Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Jaarboek van Jehovah’s Getuigen 2014

Een brief van het Besturende Lichaam

Een brief van het Besturende Lichaam

Lieve medehuisknechten,

Wij vinden het een groot genoegen jullie aan het begin van dit bijzondere jaar te schrijven! Tegen het eind van 2014 zal er een hele eeuw verstreken zijn sinds onze geliefde Koning Jezus Christus te midden van zijn vijanden is gaan regeren (Ps. 110:1, 2).

In het begin van dit dienstjaar, op de jaarvergadering van de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, heeft het New World Bible Translation Committee de publicatie bekendgemaakt van de herziene Engelse uitgave van de beste Bijbelvertaling waarover de mensheid kan beschikken. Meer dan zestig jaar geleden heeft Jehovah zijn eigen door de geest verwekte zonen gebruikt om de Nieuwe-Wereldvertaling te verschaffen (Rom. 8:15, 16). Dat feit alleen al maakt deze vertaling heel bijzonder, vinden jullie ook niet?

 Al jarenlang heeft het vertalen van de Bijbel prioriteit voor het Schrijverscomité van het Besturende Lichaam. Momenteel is de Nieuwe-Wereldvertaling in haar geheel of gedeeltelijk beschikbaar in 121 talen. Wij moedigen jullie aan Jehovah te laten zien hoe dankbaar jullie zijn voor de Bijbel die jullie hebben. Lees er dagelijks in en mediteer er elke dag over. Op die manier kom je nader tot de Auteur ervan, Jehovah God (Jak. 4:8).

Het raakt ons diep als wij horen van de beproevingen die onze dierbare broeders en zusters meemaken. Het is begrijpelijk dat het hun soms moeilijk valt zich met hun broeders en zusters te verheugen. Zo kwam het leven van een gezin in Azië helemaal op z’n kop te staan toen de moeder plotseling totaal verlamd raakte. De artsen stonden voor een raadsel en konden niets aan haar toestand doen. Wat intens verdrietig! De man verzorgt zijn vrouw nu 24 uur per dag. Hun zoon en twee dochters geven een goed voorbeeld als christenen door hun ouders liefdevol bij te staan. Dit fijne gezin en jullie allemaal die het hoofd bieden aan allerlei beproevingen, kunnen de vreugde voelen die voortvloeit uit het verduren van geloofsbeproevingen (Jak. 1:2-4). Jehovah verzekert zijn gezalfden en de andere schapen dat we gelukkig zullen zijn als we beproevingen zijn blijven verduren, want we zullen gezegend worden met eeuwig leven! — Jak. 1:12.

Vorig jaar bedroeg het aantal aanwezigen op de Gedachtenisviering 19.241.252. Wat aanmoedigend te zien dat zo veel mensen Jehovah en Jezus Christus eren door de belangrijkste vergadering van het jaar voor Gods volk bij te wonen! In de tijd rond de Gedachtenisviering  steeg er een luid lofgezang op doordat miljoenen Getuigen in maart en april in de hulppioniersdienst stonden. Wat een aanmoediging! En vonden jullie het niet fijn te horen dat degenen die tijdens het bezoek van de kringopziener in de hulppioniersdienst staan, de hele pioniersvergadering die hij leidt mogen bijwonen, ook als zijn bezoek niet in de maanden maart of april valt? Wie verstandig is, ziet in hoe waardevol het is actief te blijven in de prediking en in de gemeente. Druk bezig zijn helpt ons om standvastig en onwrikbaar te blijven en zo de pogingen van de Duivel te dwarsbomen om ons geloof te ondermijnen en ons te laten afdrijven (1 Kor. 15:58).

Wat is het stimulerend te zien dat in het afgelopen dienstjaar 277.344 personen hun opdracht door de waterdoop gesymboliseerd hebben en zich nu samen met hun broeders en zusters overal ter wereld op de weg naar het leven bevinden! (Matth. 7:13, 14) Deze nieuwelingen hebben onze steun nodig om ’standvastig in het geloof’ te worden (Kol. 2:7). Blijf elkaar aanmoedigen om tot het einde te volharden (Matth. 24:13). „Spreekt bemoedigend tot de terneergeslagen zielen, ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig jegens allen” (1 Thess. 5:14). En laten wij tot slot allemaal ’zonder ophouden bidden’: „Uw koninkrijk kome” (1 Thess. 5:17; Matth. 6:10).

Geniet van dit Jaarboek en besef dat wij veel van jullie allemaal houden omdat jullie van Jehovah houden!

Jullie broeders,

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen