Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 15

Zie het goede voor je harde werk

Zie het goede voor je harde werk

„Dat ieder mens . . . het goede ziet voor al zijn harde werk.” — PREDIKER 3:13.

1-3. (a) Hoe denken veel mensen over hun werk? (b) Tot welke kijk op werk moedigt de Bijbel aan, en welke vragen gaan we in dit hoofdstuk bespreken?

VOOR velen in de wereld van vandaag is werk allesbehalve een genoegen. Met lange werkdagen en een baan die ze niet echt leuk vinden, zien ze er elke dag vreselijk tegen op om naar hun werk te gaan. Zo’n instelling maakt het niet makkelijk zich persoonlijk betrokken te voelen bij het werk, laat staan er voldoening uit te putten.

2 De Bijbel moedigt aan tot een positieve kijk op hard werken door te zeggen dat werk en de vruchten ervan een zegen zijn. „Dat ieder mens eet en inderdaad drinkt en het goede ziet voor al zijn harde werk. Het is de gave Gods”, schreef Salomo (Prediker 3:13). Jehovah, die van ons houdt en altijd het beste met ons voorheeft, wil dat we voldoening putten uit ons werk en dat we van de vruchten van ons werk genieten. Om in zijn liefde te blijven, moeten we in overeenstemming leven met zijn zienswijze en zijn beginselen in verband met werk. — Prediker 2:24; 5:18.

3 In dit hoofdstuk gaan we vier vragen bespreken: Hoe kunnen we het goede zien voor ons harde werk? Welke soorten werk zijn niet voor ware christenen? Hoe kunnen we ons werk in evenwicht brengen met geestelijke activiteiten? En wat is het allerbelangrijkste werk dat we kunnen doen? Maar laten we eerst het voorbeeld bekijken van de twee grootste werkers in het universum: Jehovah God en Jezus Christus.

 DE ALLERHOOGSTE WERKER EN DE MEESTERWERKER

4, 5. Hoe maakt de Bijbel duidelijk dat Jehovah een productieve werker is?

4 Jehovah is de Allerhoogste Werker. Genesis 1:1 zegt: „In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Toen God zijn scheppingswerk in verband met de aarde voltooid had, noemde hij het resultaat „zeer goed” (Genesis 1:31). Met andere woorden: hij was volkomen tevreden over al zijn aardse werk. Het schonk Jehovah, „de gelukkige God”, ongetwijfeld veel vreugde een productieve werker te zijn. — 1 Timotheüs 1:11.

5 Onze ijverige God houdt nooit op met werken. Lang nadat het stoffelijke scheppingswerk in verband met de aarde voltooid was, zei Jezus: „Mijn Vader is tot nu toe blijven werken” (Johannes 5:17). Wat heeft de Vader dan gedaan? Vanuit zijn hemelse woonplaats is hij beslist actief gebleven in het geven van leiding en zorg aan de mensheid. Hij heeft „een nieuwe schepping” voortgebracht: met de geest gezalfde christenen die uiteindelijk met Jezus in de hemel zullen regeren (2 Korinthiërs 5:17). Hij heeft gewerkt aan de vervulling van zijn voornemen met de mens: dat degenen die hem liefhebben, eeuwig leven krijgen in een nieuwe wereld (Romeinen 6:23). Jehovah moet wel heel blij zijn met de resultaten van dat werk. Miljoenen mensen hebben positief op de Koninkrijksboodschap gereageerd; ze werden door God getrokken en hebben hun levenswijze veranderd om in zijn liefde te blijven. — Johannes 6:44.

6, 7. Waarom kunnen we zeggen dat Jezus al heel lang een harde werker is?

6 Jezus is al heel lang een harde werker. In zijn voormenselijke bestaan was hij Gods „meesterwerker” bij het scheppen van alle dingen „in de hemelen en op de aarde” (Spreuken 8:22-31; Kolossenzen 1:15-17). Toen Jezus op aarde was, werkte hij ook hard. Al vroeg in zijn leven leerde hij het  bouwvak, en hij kwam als „de timmerman” * bekend te staan (Markus 6:3). Dat vak vereist zwaar werk en verschillende bekwaamheden, en dat was vooral zo toen er nog geen houtzagerijen, toeleveringsbedrijven en elektrische werktuigen waren. Kun je je voorstellen hoe Jezus eropuit ging om zijn eigen timmerhout te halen? Misschien moest hij eerst wel bomen omhakken en het hout naar de plek slepen waar hij aan het werk was. Zie je al voor je hoe hij een huis bouwde? Hoe hij de dakbalken vervaardigde en plaatste, de deuren construeerde en zelfs een deel van het meubilair maakte? Jezus wist beslist uit eigen ervaring hoeveel voldoening je kunt putten uit vakkundig uitgevoerd, hard werk.

7 Jezus was bijzonder ijverig in het vervullen van zijn bediening. Drieënhalf jaar hield hij zich intensief met dit uiterst belangrijke werk bezig. Hij wilde zo veel mogelijk mensen bereiken, en daarom verspilde hij geen tijd: hij stond vroeg op en werkte tot in de nacht door (Lukas 21:37, 38; Johannes 3:2). Hij trok „van stad tot stad en van dorp tot dorp, terwijl hij het goede nieuws van het koninkrijk Gods predikte en bekendmaakte” (Lukas 8:1). Jezus legde te voet letterlijk honderden kilometers over stoffige wegen af om mensen de boodschap van het goede nieuws te brengen.

8, 9. Hoe heeft Jezus het goede gezien voor zijn harde werk?

8 Heeft Jezus het goede gezien voor zijn harde werk in de bediening? Ja! Hij zaaide zaden van Koninkrijkswaarheid en liet velden achter die rijp waren om te oogsten. Het doen van Gods werk gaf Jezus zo veel kracht en energie dat hij bereid was zich van voedsel te onthouden om het werk klaar te krijgen (Johannes 4:31-38). Denk eens aan de voldoening die hij gehad moet hebben toen hij aan het eind van zijn aardse bediening naar waarheid tegen zijn Vader kon zeggen: „Ik heb  u op de aarde verheerlijkt, daar ik het werk heb voleindigd dat gij mij te doen hebt gegeven.” — Johannes 17:4.

9 Jehovah en Jezus zijn beslist de belangrijkste voorbeelden van personen die het goede zien voor hun harde werk. Onze liefde voor Jehovah brengt ons ertoe „navolgers van God” te worden (Efeziërs 5:1). Onze liefde voor Jezus zet ons ertoe aan „nauwkeurig in zijn voetstappen [te] treden” (1 Petrus 2:21). Laten we nu dus gaan bekijken hoe ook wij het goede kunnen zien voor ons harde werk.

HOE WE HET GOEDE KUNNEN ZIEN VOOR ONS HARDE WERK

Het toepassen van Bijbelse beginselen kan je helpen het goede te zien voor je harde werk

10, 11. Wat kan ons helpen een positieve houding tegenover ons werk te ontwikkelen?

10 Werelds werk heeft een plaats in het leven van ware christenen. We willen dat ons werk ons voldoening en een mate van tevredenheid geeft, maar dat kan heel moeilijk worden als we een baan hebben die we niet echt leuk vinden. Hoe kunnen we in zo’n situatie toch het goede zien voor ons werk?

11 Door een positieve houding te ontwikkelen. We kunnen onze omstandigheden niet altijd veranderen, maar wel onze houding. Door over Gods zienswijze te mediteren, kunnen we geholpen worden een positieve houding tegenover ons werk te ontwikkelen. Als je bijvoorbeeld een gezinshoofd bent, bedenk dan dat je baan, hoe oninteressant die ook mag lijken, je in staat stelt in de materiële behoeften van je gezin te voorzien. Dat je voor je dierbaren zorgt, is geen kleinigheid in Gods ogen. Zijn Woord zegt dat iemand die niet voor zijn gezin zorgt, „erger [is] dan iemand die Jehovah heeft verloochend” (1 Timotheüs 5:8, vtn.). Het besef dat je werk een middel is om een doel te bereiken — doordat het je in staat stelt een door God gegeven verantwoordelijkheid te vervullen — kan je helpen een mate van voldoening te putten uit je werk, iets wat je collega’s misschien niet ervaren.

12. In welke opzichten loont het om ijverig en eerlijk te zijn op ons werk?

 12 Door ijverig en eerlijk te zijn. Het kan veel voordelen hebben hard te werken en ons werk goed te leren doen. IJverige, bekwame werkers worden door hun werkgever vaak heel erg gewaardeerd (Spreuken 12:24; 22:29). Als ware christenen moeten we ook eerlijk zijn op ons werk — door geen geld, spullen of tijd van onze werkgever te stelen (Efeziërs 4:28). Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, loont het om eerlijk te zijn. Een werknemer die als eerlijk bekendstaat, vertrouwt men eerder. En of onze werkgever ons voorbeeld als harde werker nu  opmerkt of niet, we kunnen de voldoening smaken dat we „een eerlijk geweten” hebben en dat we de God die we liefhebben, behagen. — Hebreeën 13:18; Kolossenzen 3:22-24.

13. Welke resultaten kan het hebben als we op ons werk een goed voorbeeld geven?

13 Door te beseffen dat we God kunnen eren door ons gedrag. Als we op ons werk een hoge maatstaf van christelijk gedrag aanhouden, zullen anderen dat zeker opmerken. Het resultaat zal zijn dat we ’de leer van onze Redder, God, sieren’ (Titus 2:9, 10). Ons voortreffelijke gedrag kan er inderdaad toe leiden dat onze aanbidding aantrekkelijker voor anderen wordt. Denk je eens in hoe je het zou vinden als een collega interesse voor de waarheid krijgt door jouw goede voorbeeld op het werk! En wat het allerbelangrijkste is: wat zou lonender kunnen zijn dan de wetenschap dat jouw voortreffelijke gedrag Jehovah tot eer strekt en zijn hart verheugt? — Spreuken 27:11; 1 Petrus 2:12.

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN NODIG BIJ HET KIEZEN VAN WERK

14-16. Welke belangrijke vragen moeten we bekijken als we voor beslissingen staan in verband met werk?

14 De Bijbel geeft geen uitvoerige instructies over wat aanvaardbaar is en wat niet als het om werk gaat. Dat wil niet zeggen dat we zomaar elk soort werk kunnen aannemen, ongeacht wat het inhoudt. De Bijbel kan ons helpen om zinvol, eerlijk werk te kiezen dat God behaagt en werk te vermijden dat hem mishaagt (Spreuken 2:6). Als we voor beslissingen staan in verband met werk, zijn er twee belangrijke vragen die we moeten bekijken.

15 Vormt het doen van dit werk op zich een daad die in de Bijbel wordt veroordeeld? In Gods Woord wordt stelen, liegen en het maken van afgoden duidelijk veroordeeld (Exodus 20:4; Handelingen 15:29; Efeziërs 4:28; Openbaring 21:8). We zullen elke baan waarbij zulke dingen van ons gevraagd worden, afwijzen. Onze liefde voor Jehovah staat ons niet toe  een baan aan te nemen waarbij we ons zouden bezighouden met iets wat in strijd is met Gods geboden. — 1 Johannes 5:3.

16 Zouden we door het doen van dit werk duidelijk medeplichtig worden of een bijdrage leveren aan een verkeerde praktijk? Laten we een voorbeeld noemen. Als receptionist werken is op zich niet verkeerd. Maar als een christen nu eens zo’n baan aangeboden kreeg in een abortuskliniek? Zijn werk houdt uiteraard niet in dat hij rechtstreeks helpt bij het verrichten  van de abortussen. Maar zijn dagelijks werk daar draagt wel bij tot het functioneren van een kliniek die er is om abortussen te verrichten — een praktijk die in strijd is met Gods Woord (Exodus 21:22-24). Omdat we Jehovah liefhebben, willen we niet nauw betrokken zijn bij on-Bijbelse praktijken.

17. (a) Over welke factoren kunnen we nadenken bij het nemen van beslissingen in verband met werk? (Zie het kader „ Kan ik die baan aannemen?”) (b) Hoe kan ons geweten ons helpen beslissingen te nemen waar God mee ingenomen is?

17 Veel kwesties in verband met werk kunnen opgelost worden door de antwoorden op de twee belangrijke vragen in paragraaf 15 en 16 zorgvuldig te analyseren. Daarnaast zijn er nog een paar factoren waar we over moeten nadenken als we beslissingen nemen in verband met werk. * We kunnen niet  verwachten dat de getrouwe slaafklasse regels opstelt voor elke situatie die zich maar zou kunnen voordoen. Op dit punt moeten we ons eigen onderscheidingsvermogen gebruiken. Zoals we in hoofdstuk 2 zagen, moeten we ons geweten vormen en oefenen door te bestuderen hoe we Gods Woord in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Als we zo ’ons waarnemingsvermogen door gebruik hebben geoefend’, kan ons geweten ons helpen beslissingen te nemen waar God mee ingenomen is en die ons in staat stellen in zijn liefde te blijven. — Hebreeën 5:14.

EEN EVENWICHTIGE KIJK OP WERK BEHOUDEN

18. Waarom is het niet makkelijk ons geestelijke evenwicht te bewaren?

18 In deze „laatste dagen” met hun „kritieke tijden . . ., die moeilijk zijn door te komen”, is het niet makkelijk ons geestelijke evenwicht te bewaren (2 Timotheüs 3:1). Het kan echt moeilijk zijn een baan te vinden en die te houden. Als ware christenen erkennen we hoe belangrijk het is hard te werken om voor ons gezin te zorgen. Maar als we niet oppassen, zou de werkdruk of de besmettelijke materialistische denkwijze van de wereld onze geestelijke activiteiten in de weg kunnen staan (1 Timotheüs 6:9, 10). Hoe kunnen we ons evenwicht bewaren en ons van „de belangrijker dingen” blijven vergewissen? — Filippenzen 1:10.

19. Waarom is Jehovah ons volledige vertrouwen waard, en hoe helpt dat vertrouwen ons?

19 Vertrouw volledig op Jehovah (Spreuken 3:5, 6). Dat vertrouwen is hij beslist waard. Per slot van rekening zorgt hij voor ons (1 Petrus 5:7). Hij weet beter wat we nodig hebben dan wijzelf, en zijn hand is nooit te kort (Psalm 37:25). Het is daarom verstandig te luisteren als zijn Woord ons de raad geeft: „Laat uw levenswijze vrij zijn van de liefde voor geld, en weest tevreden met de tegenwoordige dingen. Want [God]  heeft gezegd: ’Ik wil u geenszins in de steek laten noch u ooit verlaten’” (Hebreeën 13:5). Veel volletijddienaren kunnen ervan getuigen dat God in staat is in onze levensbehoeften te voorzien. Als we er volledig op vertrouwen dat Jehovah voor ons zal zorgen, zullen we niet overdreven ongerust zijn over de zorg voor ons gezin (Mattheüs 6:25-32). We zullen niet  toelaten dat ons werk er de oorzaak van is dat we geestelijke activiteiten, zoals de prediking van het goede nieuws en het bezoeken van vergaderingen, verwaarlozen. — Mattheüs 24:14; Hebreeën 10:24, 25.

20. Wat betekent het een zuiver oog te hebben, en hoe kun je dat zo houden?

20 Houd je oog zuiver (Mattheüs 6:22, 23). Een zuiver oog hebben betekent dat we ons leven eenvoudig houden. Het zuivere oog van een christen concentreert zich op één enkel doel: het doen van Gods wil. Als ons oog scherp ingesteld is, zullen we ons niet totaal in beslag laten nemen door het streven naar een goedbetaalde baan en een luxueuzere leefstijl. Ook zullen we ons niet laten meeslepen in de nooit eindigende jacht op de nieuwste en beste spullen die we volgens adverteerders nodig hebben om gelukkig te zijn. Hoe kun je je oog zuiver houden? Belast jezelf niet met onnodige schulden. Prop je leven niet vol met bezittingen die veel te veel tijd en aandacht opslokken. Luister naar de Bijbelse raad om tevreden te zijn met „voedsel, kleding en onderdak” (1 Timotheüs 6:8). Probeer je leven zo veel mogelijk te vereenvoudigen.

21. Waarom moeten we prioriteiten stellen, en wat moet in ons leven op de eerste plaats komen?

21 Stel geestelijke prioriteiten, en houd je daaraan. Omdat we maar een beperkte hoeveelheid tijd in het leven hebben, moeten we prioriteiten stellen. Anders zouden minder belangrijke dingen onze kostbare tijd kunnen opslokken, zodat we aan de belangrijker dingen niet toekomen. Wat moet de allereerste plaats in ons leven innemen? Veel mensen in de wereld leggen de nadruk vooral op het volgen van hoger onderwijs om een glanzende carrière in dit samenstel op te bouwen. Maar Jezus gaf zijn volgelingen de dringende raad ’eerst het koninkrijk te blijven zoeken’ (Mattheüs 6:33). Ja, als ware christenen stellen we Gods koninkrijk op de eerste plaats in ons leven. Uit ons levenspatroon — onze keuzes,  doelstellingen en bezigheden — moet blijken dat de Koninkrijksbelangen en Gods wil belangrijker voor ons zijn dan materiële dingen en wereldse activiteiten.

HARD WERKEN IN DE DIENST

We kunnen onze liefde voor Jehovah tonen door de prediking op de eerste plaats in ons leven te stellen

22, 23. (a) Wat is het voornaamste werk van ware christenen, en hoe kunnen we tonen dat dit werk belangrijk voor ons is? (Zie het kader „ Mijn beslissing heeft tot een leven vol vreugde en voldoening geleid”.) (b) Wat is je vaste besluit in verband met werelds werk?

22 Omdat we weten dat we ver in de tijd van het einde leven, blijven we geconcentreerd op het belangrijkste werk van ware christenen: prediken en discipelen maken (Mattheüs 24:14; 28:19, 20). Net als ons Voorbeeld, Jezus, willen we ons intensief met dit levensreddende werk bezighouden. Hoe kunnen we tonen dat dit werk belangrijk voor ons is? De meesten van Gods volk nemen als gemeenteverkondigers van ganser harte deel aan de prediking. Sommigen hebben hun leven zo ingericht dat ze als pionier of zendeling kunnen dienen. Veel ouders zien het belang van geestelijke doelen in en hebben daarom hun kinderen aangemoedigd een carrière in de volletijddienst na te streven. Zien ijverige Koninkrijksverkondigers het goede voor hun harde werk in de dienst? Nou en of! Van harte verrichte dienst voor Jehovah staat garant voor een leven vol vreugde, voldoening en ontelbare zegeningen. — Spreuken 10:22.

23 Velen van ons moeten lange dagen maken op hun werk om in materieel opzicht voor hun gezin te kunnen zorgen. Bedenk dat Jehovah wil dat we het goede zien voor ons harde werk. Door onze houding en ons gedrag in overeenstemming te brengen met zijn zienswijze en beginselen, kunnen we voldoening uit ons werk putten. Laten we echter vastbesloten zijn om ons nooit door werelds werk te laten afleiden van ons voornaamste werk: de verkondiging van het goede nieuws van Gods koninkrijk. Door dat werk op de eerste plaats in ons leven te stellen, tonen we onze liefde voor Jehovah en blijven we in zijn liefde.

^ ¶6 Het Griekse woord dat met „timmerman” is vertaald, is naar men zegt „een algemene term voor iemand die met hout werkte, of het nu huizen of meubels of andere houten voorwerpen betrof”.

^ ¶17 Zie voor een uitvoeriger bespreking van punten ter overweging in verband met werk De Wachttoren van 15 april 1999, blz. 28-30, en 15 oktober 1982, blz. 26.