Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 1

„Dit betekent de liefde tot God”

„Dit betekent de liefde tot God”

„Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last.” — 1 JOHANNES 5:3.

1, 2. Wat motiveert je om Jehovah God lief te hebben?

HEB je God lief? Als je je aan Jehovah God hebt opgedragen, is je antwoord ongetwijfeld een nadrukkelijk ja — en terecht! Het is heel normaal dat we van hem houden. Onze liefde voor hem is eigenlijk een reactie op zijn liefde voor ons. De Bijbel zegt het zo: „Wat ons betreft, wij hebben lief omdat hij [Jehovah] ons eerst heeft liefgehad.” — 1 Johannes 4:19.

2 Jehovah heeft het initiatief genomen om te laten zien dat hij van ons houdt. Hij heeft ons een prachtig aards tehuis gegeven. Hij voorziet in onze fysieke en materiële behoeften (Mattheüs 5:43-48). En wat nog belangrijker is: hij zorgt voor onze geestelijke behoeften. Hij heeft ons zijn Woord, de Bijbel, gegeven. Bovendien nodigt hij ons uit om tot hem te bidden, met de verzekering dat hij naar ons zal luisteren en ons zijn heilige geest zal geven om ons te helpen (Psalm 65:2; Lukas 11:13). En het allerbelangrijkste is dat hij zijn dierbaarste Zoon als Loskoper heeft gezonden om ons van zonde en de dood te bevrijden. Wat een grote liefde heeft Jehovah voor ons getoond! — Johannes 3:16; Romeinen 5:8.

3. (a) Wat wordt er van ons gevraagd om in Gods liefde te blijven? (b) Over welke belangrijke vraag moeten we nadenken, en waar vinden we het antwoord?

 3 Jehovah wil dat we eeuwig voordeel trekken van zijn liefde. Maar het hangt van ons af of dat zal gebeuren of niet. Gods Woord geeft ons de aansporing: ’Bewaar uzelf in Gods liefde, met eeuwig leven in het vooruitzicht’ (Judas 21). De woorden ’bewaar uzelf’ geven te kennen dat er actie van ons wordt gevraagd om in Gods liefde te blijven. We moeten op concrete manieren op zijn liefde reageren. Een belangrijke vraag om over na te denken is dus: hoe kan ik mijn liefde voor God tonen? Het antwoord vinden we in de geïnspireerde woorden van de apostel Johannes: „Dit  betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last” (1 Johannes 5:3). Het zou goed zijn de betekenis van die woorden zorgvuldig te onderzoeken, want we willen onze God graag laten zien hoeveel we van hem houden.

„DIT BETEKENT DE LIEFDE TOT GOD”

4, 5. Beschrijf hoe er liefde voor Jehovah in je hart begon te groeien.

4 „De liefde tot God” — wat had Johannes in gedachten toen hij die woorden opschreef? Hij bedoelde de intense genegenheid die we ieder afzonderlijk voor God hebben. Weet je nog wanneer er liefde voor Jehovah in je hart begon te groeien?

Opdracht en doop kenmerken het begin van een leven waarin we Jehovah uit liefde gehoorzamen

5 Denk eens even terug aan de tijd dat je de waarheid over Jehovah en zijn voornemens leerde kennen en geloof begon te oefenen. Je ging begrijpen dat hoewel je als een van God vervreemde zondaar bent geboren, Jehovah via Christus de weg voor je heeft geopend om de volmaaktheid te bereiken die Adam verloren heeft laten gaan, en eeuwig leven te krijgen (Mattheüs 20:28; Romeinen 5:12, 18). Je begon te beseffen hoe groot het offer is dat Jehovah bracht door zijn dierbaarste Zoon te zenden om voor jou te sterven. Je hart werd geraakt, en je begon liefde te voelen voor de God die zo’n grote liefde voor jou heeft getoond. — 1 Johannes 4:9, 10.

6. Hoe uit oprechte liefde zich, en waartoe heeft liefde voor God je gebracht?

6 Dat gevoel was echter nog maar het begin van oprechte liefde voor Jehovah. Liefde is niet slechts een gevoel. Ware liefde voor God houdt ook meer in dan alleen te zeggen dat je Jehovah liefhebt. Net als geloof wordt oprechte liefde gekenmerkt door de daden waartoe ze aanzet (Jakobus 2:26). Liefde uit zich specifiek in daden waarmee we degene van wie we houden een plezier doen. Dus toen er  liefde voor Jehovah in je hart ging postvatten, ontwikkelde je het verlangen om zo te leven dat je hemelse Vader ermee ingenomen zou zijn. Ben je een gedoopte Getuige? Dan hebben die diepe genegenheid en toewijding je ertoe gebracht de belangrijkste beslissing in je leven te nemen. Je droeg je aan Jehovah op om zijn wil te doen, en je symboliseerde je opdracht door je te laten dopen (Romeinen 14:7, 8). Het nakomen van die plechtige belofte aan Jehovah heeft te maken met wat Johannes vervolgens zegt.

’WE ONDERHOUDEN ZIJN GEBODEN’

7. Wat zijn enkele geboden van God, en wat betekent het die te onderhouden?

7 Johannes legt uit wat de liefde tot God betekent: „Dat wij zijn geboden onderhouden.” Wat zijn Gods geboden? Jehovah geeft ons via zijn Woord, de Bijbel, een aantal specifieke geboden. Hij verbiedt bijvoorbeeld dronkenschap, hoererij, afgoderij, stelen en liegen (1 Korinthiërs 5:11; 6:18; 10:14; Efeziërs 4:28; Kolossenzen 3:9). Gods geboden onderhouden betekent dat we in overeenstemming leven met de duidelijke morele maatstaven van de Bijbel.

8, 9. Hoe kunnen we zelfs in situaties waarvoor geen specifieke Bijbelse wet is, weten wat Jehovah goedkeurt? Geef een voorbeeld.

8 Maar om Jehovah te behagen, moeten we meer doen dan alleen zijn uitdrukkelijke geboden gehoorzamen. Jehovah heeft niet elk aspect van ons dagelijks leven in wetten vastgelegd. We kunnen dus elke dag voor heel wat situaties komen te staan waarvoor geen specifieke Bijbelse geboden zijn. Hoe weten we in die gevallen wat Jehovah goedkeurt? De Bijbel bevat duidelijke aanwijzingen over Gods denkwijze. Als we de Bijbel bestuderen, komen we te weten wat Jehovah liefheeft en wat hij haat (Psalm 97:10; Spreuken 6:16-19). We gaan onderscheiden welke houding en daden hij goedkeurt. Hoe meer we over Jehovah’s persoonlijkheid en manier van handelen te weten komen, hoe meer  we onze beslissingen en daden door zijn denkwijze kunnen laten beïnvloeden. Zo kunnen we vaak zelfs in situaties waarvoor geen specifieke Bijbelse wet is, „inzien wat de wil van Jehovah is”. — Efeziërs 5:17.

9 De Bijbel geeft bijvoorbeeld geen rechtstreeks gebod om niet naar films of tv-programma’s te kijken waarin grof geweld of seksuele immoraliteit voorkomt. Maar hebben we echt een specifieke wet nodig die het kijken naar zulke dingen verbiedt? We weten hoe Jehovah erover denkt. Zijn Woord zegt duidelijk: „Al wie geweld liefheeft, haat Zijn ziel stellig” (Psalm 11:5). En ook: „God zal hoereerders en overspelers oordelen” (Hebreeën 13:4). Door over die geïnspireerde woorden na te denken, kunnen we duidelijk inzien wat de wil van Jehovah is. Daarom willen we ons niet laten amuseren met onverbloemde scènes van de soort praktijken die onze God haat. We weten dat het Jehovah blij maakt als we de morele vuiligheid die deze wereld voor onschuldig amusement laat doorgaan, mijden. *

10, 11. Waarom gehoorzamen we Jehovah, en wat voor gehoorzaamheid geven we hem?

10 Wat is de voornaamste reden waarom we Gods geboden onderhouden? Waarom willen we elke dag in overeenstemming met Gods denkwijze leven? We doen dat niet om straf te ontlopen of de negatieve gevolgen van het negeren van Gods wil te vermijden (Galaten 6:7). Nee, we zien gehoorzaamheid aan Jehovah als een schitterende gelegenheid om onze liefde voor hem te tonen. Net zoals een kind graag de goedkeurende glimlach van zijn vader wil zien, zo willen wij Jehovah’s goedkeuring verkrijgen (Psalm 5:12). Hij is onze Vader, en we houden van hem. Niets geeft ons meer vreugde of voldoening dan te weten  dat we een levenswijze volgen die ’goedkeuring van Jehovah verkrijgt’. — Spreuken 12:2.

11 Daarom gehoorzamen we niet met tegenzin, en ook niet selectief of voorwaardelijk. * We zijn niet alleen gehoorzaam als het ons uitkomt of als het weinig of geen problemen oplevert. Integendeel, we zijn „van harte gehoorzaam” (Romeinen 6:17). We denken er net zo over als de Bijbelpsalmist die schreef: „Ik zal mij verlustigen in uw geboden, die ik heb liefgehad” (Psalm 119:47). Ja, we vinden het heerlijk om Jehovah te gehoorzamen. We beseffen dat hij niets minder dan onze volledige, onvoorwaardelijke gehoorzaamheid verdient — en ook verlangt (Deuteronomium 12:32). We willen dat Jehovah hetzelfde over ons zegt als wat zijn Woord over Noach zegt. Over die getrouwe patriarch, die zijn liefde voor God toonde door hem vele tientallen jaren gehoorzaam te zijn, zegt de Bijbel: „Noach [deed] naar alles wat God hem geboden had. Juist zo deed hij.” — Genesis 6:22.

12. Wanneer verheugt onze gehoorzaamheid Jehovah’s hart?

12 Hoe denkt Jehovah over onze bereidwillige gehoorzaamheid? Zijn Woord zegt dat we daarmee ’zijn hart verheugen’ (Spreuken 27:11). Is het echt zo dat onze gehoorzaamheid het hart van de Soevereine Heer van het universum verheugt? Jazeker — en met reden! Jehovah heeft ons geschapen met een vrije wil. Dat betekent dat we keuzevrijheid hebben: we kunnen ervoor kiezen God te gehoorzamen of niet (Deuteronomium 30:15, 16, 19, 20). Als we er uit vrije wil voor kiezen Jehovah te gehoorzamen en als we daartoe gemotiveerd worden door een hart vol liefde  voor hem, schenkt dat onze hemelse Vader veel genoegen en vreugde (Spreuken 11:20). En het is ook nog de beste levenswijze.

’ZIJN GEBODEN ZIJN GEEN DRUKKENDE LAST’

13, 14. Waarom kan er worden gezegd dat ’Gods geboden geen drukkende last zijn’, en hoe zouden we dat kunnen illustreren?

13 Johannes vertelt ons iets heel geruststellends over Jehovah’s vereisten: ’Zijn geboden zijn geen drukkende last.’ Het Griekse woord dat in 1 Johannes 5:3 met „drukkende last” is vertaald, betekent letterlijk „zwaar”. * Jehovah’s vereisten zijn niet onredelijk of zwaar. Het gehoorzamen van zijn wetten is niet te moeilijk voor onvolmaakte mensen.

14 We zouden het als volgt kunnen illustreren: Een goede vriend vraagt je hem te helpen bij zijn verhuizing. Er staan heel wat dozen klaar. Sommige zijn zo licht dat één persoon ze makkelijk kan dragen, maar andere zijn zwaar en moeten door twee mensen opgetild worden. Je vriend zoekt de dozen voor je uit. Zou hij je vragen dozen op te pakken waarvan hij weet dat ze te zwaar voor je zijn? Nee. Hij wil niet dat je letsel zou oplopen als je ze in je eentje probeert te dragen. Zo vraagt ook onze liefdevolle en vriendelijke God niet van ons dat we geboden onderhouden die te moeilijk zijn om op te volgen (Deuteronomium 30:11-14). Hij zou ons nooit vragen zo’n zware last te dragen. Jehovah kent onze beperkingen, want „hijzelf weet  zeer goed hoe wij zijn gevormd, gedachtig dat wij stof zijn”. — Psalm 103:14.

15. Waarom kunnen we ervan overtuigd zijn dat Jehovah’s geboden heel goed voor ons zijn?

15 Jehovah’s geboden zijn absoluut geen drukkende last; ze zijn juist heel goed voor ons (Jesaja 48:17). Mozes kon dan ook tegen het oude Israël zeggen: „Daarom heeft Jehovah ons geboden al deze voorschriften te volbrengen en Jehovah, onze God, te vrezen, ons altijd ten goede, opdat wij in leven zouden blijven, zoals op deze dag” (Deuteronomium 6:24). Ook wij kunnen ervan overtuigd zijn dat Jehovah met zijn wetten onze belangen op het oog heeft — ons toekomstige, eeuwige welzijn. Hoe kan het ook anders? Jehovah is een God van oneindige wijsheid (Romeinen 11:33). Hij weet dus wat het beste voor ons is. Jehovah is ook de personificatie van liefde (1 Johannes 4:8). Liefde, zijn fundamentele aard, is van invloed op alles wat hij zegt en doet. Ze is de basis voor alle geboden die hij zijn dienstknechten oplegt.

16. Waarom kunnen we gehoorzaam zijn, ondanks de invloeden van deze ontaarde wereld en onze onvolmaakte neigingen?

16 Dat wil niet zeggen dat gehoorzaamheid aan God makkelijk is. We moeten vechten tegen de invloeden van deze ontaarde wereld, die „in de macht van de goddeloze” ligt (1 Johannes 5:19). We hebben ook te kampen met onze onvolmaaktheid, waardoor we de neiging hebben Gods wetten te overtreden (Romeinen 7:21-25). Maar onze liefde voor God kan het winnen. Jehovah zegent degenen die hun liefde voor hem willen bewijzen door hun gehoorzaamheid. Hij geeft zijn heilige geest „aan hen die hem als regeerder gehoorzamen” (Handelingen 5:32). Die geest brengt schitterende vruchten in ons voort: waardevolle eigenschappen die ons kunnen helpen gehoorzaam te zijn. — Galaten 5:22, 23.

17, 18. (a) Wat gaan we in dit boek onderzoeken, en wat moeten we in gedachte houden terwijl we dat doen? (b) Wat wordt in het volgende hoofdstuk besproken?

 17 In dit boek gaan we Jehovah’s beginselen en morele maatstaven en vele andere aanwijzingen van zijn wil onderzoeken. Terwijl we dat doen, moeten we dus een aantal belangrijke dingen in gedachte houden. Laten we bedenken dat Jehovah ons niet dwingt naar zijn wetten en beginselen te leven; hij wil dat we hem bereidwillig en vanuit het hart gehoorzamen. Laten we niet vergeten dat Jehovah een levenswijze van ons vraagt die ons nu rijke zegeningen geeft en in de toekomst tot eeuwig leven leidt. En laten we onze oprechte gehoorzaamheid als een schitterende gelegenheid bezien om Jehovah te tonen hoeveel we van hem houden.

18 Om ons te helpen goed van kwaad te onderscheiden, heeft Jehovah ons liefdevol een geweten gegeven. Maar wil ons geweten een betrouwbare gids zijn, dan moet het geoefend worden, zoals in het volgende hoofdstuk wordt besproken.

^ ¶11 Soms zijn zelfs de goddeloze geesten met tegenzin gehoorzaam. Toen Jezus de demonen beval uit te gaan uit enkele mensen van wie ze bezit hadden genomen, waren ze gedwongen zijn gezag te erkennen en te gehoorzamen, ook al wilden ze dat niet. — Markus 1:27; 5:7-13.

^ ¶13 In Mattheüs 23:4 wordt dit woord gebruikt voor de „zware vrachten”, de minutieuze regels en menselijke overleveringen, die de schriftgeleerden en farizeeën het gewone volk oplegden. Hetzelfde woord wordt in Handelingen 20:29, 30 met ’onderdrukkend’ vertaald en daar heeft het betrekking op heerszuchtige afvalligen die „verdraaide dingen” zouden spreken en anderen zouden proberen te misleiden.

Meer info

DE WACHTTOREN

Hoe kunnen kinderen een band met God krijgen?

Hoe kun je met de boodschap uit de Bijbel het hart van je kinderen bereiken?