Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 14

Wees in alle dingen eerlijk

Wees in alle dingen eerlijk

’Wij wensen ons in alle dingen eerlijk te gedragen.’ — HEBREEËN 13:18.

1, 2. Waarom is Jehovah blij als hij ziet dat we ons best doen om eerlijk te zijn? Illustreer dat.

EEN moeder loopt met haar zoontje de winkel uit. Plotseling staat het kind met een verschrikt gezicht stil. In zijn hand heeft hij een stuk speelgoed dat hij in de winkel heeft gepakt. Hij heeft het vergeten terug te leggen of aan zijn moeder te vragen of hij het mocht hebben. Hij is helemaal van streek en weet niet wat hij moet doen. Ze stelt hem gerust en neemt hem weer mee de winkel in zodat hij het speelgoed kan teruggeven en zeggen dat het hem spijt. Terwijl hij dat doet, is ze enorm blij en trots. Waarom?

2 Er zijn maar weinig dingen die ouders gelukkiger maken dan te zien dat hun kinderen leren hoe belangrijk eerlijkheid is. En dat geldt ook voor onze hemelse Vader, „de God der waarheid” (Psalm 31:5). Terwijl hij ons tot geestelijke rijpheid ziet groeien, is hij blij te zien dat we ons best doen om eerlijk te zijn. Omdat we hem willen behagen en in zijn liefde willen blijven, stemmen we in met de gevoelens die de apostel Paulus uitte: ’Wij wensen ons in alle dingen eerlijk te gedragen’ (Hebreeën 13:18). Laten we vier belangrijke terreinen van het leven bekijken waarop we het soms misschien extra moeilijk vinden om eerlijk te zijn. Daarna zullen we een paar voordelen van eerlijkheid bespreken.

EERLIJKHEID TEGENOVER ONSZELF

3-5. (a) Hoe waarschuwt Gods Woord ons voor de gevaren van zelfbedrog? (b) Wat zal ons helpen eerlijk tegenover onszelf te zijn?

3 Ons eerste probleem is te leren eerlijk tegenover onszelf  te zijn. Als onvolmaakte mensen kunnen we onszelf heel makkelijk voor de gek houden. Jezus zei bijvoorbeeld tegen de christenen in Laodicea dat ze zichzelf hadden wijsgemaakt dat ze rijk waren, terwijl ze eigenlijk in geestelijk opzicht „arm en blind en naakt” waren — een heel beklagenswaardige toestand (Openbaring 3:17). Hun zelfbedrog maakte hun situatie alleen maar gevaarlijker.

4 Je herinnert je misschien ook dat de discipel Jakobus waarschuwde: „Indien iemand meent een vormelijke aanbidder te zijn en toch zijn tong niet in toom houdt, maar zijn eigen hart blijft bedriegen, diens vorm van aanbidding is waardeloos” (Jakobus 1:26). Als we zouden denken dat we onze tong kunnen misbruiken en Jehovah toch op een aanvaardbare manier kunnen aanbidden, zouden we ons eigen hart alleen maar bedriegen. Onze aanbidding van Jehovah zou waardeloos zijn, volkomen tevergeefs. Wat kan ons van zo’n droevige weg afhouden?

5 In diezelfde passage vergelijkt Jakobus de waarheid van Gods Woord met een spiegel. Hij geeft ons de raad in Gods volmaakte wet te turen en in overeenstemming daarmee veranderingen aan te brengen (Jakobus 1:23-25). De Bijbel kan ons helpen eerlijk tegenover onszelf te zijn en in te zien wat we moeten doen om vorderingen te maken (Klaagliederen 3:40; Haggaï 1:5). We kunnen ook tot Jehovah bidden en hem vragen ons te onderzoeken en ons te helpen eventuele ernstige gebreken te zien en aan te pakken (Psalm 139:23, 24). Oneerlijkheid is een verraderlijke zwakheid, en we moeten er dezelfde kijk op hebben als onze hemelse Vader. Spreuken 3:32 zegt: „De slinkse persoon is iets verfoeilijks voor Jehovah, maar Zijn vertrouwelijke omgang is met de oprechten.” Jehovah kan ons helpen te denken zoals hij denkt en onszelf te zien zoals hij ons ziet. Bedenk dat Paulus zei: ’Wij wensen ons eerlijk te gedragen.’ We zijn nog niet volmaakt, maar we hebben de oprechte wens eerlijk te zijn en doen daar ons uiterste best voor.

 EERLIJKHEID IN HET GEZIN

Eerlijkheid weerhoudt ons van heimelijk gedrag

6. Waarom moeten huwelijkspartners eerlijk tegenover elkaar zijn, en welke gevaren vermijden ze daardoor?

6 Een christelijk gezin moet gekenmerkt worden door eerlijkheid. Man en vrouw moeten dus open en eerlijk tegenover elkaar zijn. In een christelijk huwelijk is geen plaats voor schadelijke, onreine praktijken als flirten, geheime relaties via het internet of pornografie in welke vorm dan ook. Sommige gehuwde christenen zijn zich met zulke slechte dingen gaan bezighouden en hebben dat verborgen gehouden voor hun nietsvermoedende partner. Dat is oneerlijk. Let eens op de woorden van de getrouwe koning David: „Ik heb niet neergezeten met mensen van onwaarheid; en bij hen die verbergen wat zij zijn, treed ik niet binnen” (Psalm 26:4). Als je getrouwd bent, doe dan nooit iets wat je voor je partner zou willen verbergen!

7, 8. Welke Bijbelse voorbeelden kunnen een hulp zijn om kinderen de waarde van eerlijkheid bij te brengen?

7 Ouders die hun kinderen de waarde van eerlijkheid willen bijbrengen, doen er verstandig aan Bijbelse voorbeelden te gebruiken. Negatieve voorbeelden zijn onder anderen Achan, die diefstal pleegde en dat geheim probeerde te houden; Gehazi, die loog om er financieel beter van te worden; en Judas, die de schijn ophield maar een dief was en Jezus verraadde. — Jozua 6:17-19; 7:11-25; 2 Koningen 5:14-16, 20-27; Mattheüs 26:14, 15; Johannes 12:6.

8 Positieve voorbeelden zijn  onder anderen Jakob, die er bij zijn zoons op aandrong om het geld dat ze in hun graanzakken hadden gevonden, terug te brengen omdat hij dacht dat het er misschien bij vergissing in terecht was gekomen; Jefta en zijn dochter, die een groot persoonlijk offer bracht door de gelofte van haar vader te respecteren; en Jezus, die zich onverschrokken aan een boosaardige menigte bekendmaakte om een profetie te vervullen en zijn vrienden te beschermen (Genesis 43:12; Rechters 11:30-40; Johannes 18:3-11). Deze paar voorbeelden kunnen ouders een idee geven van de rijkdom aan informatie in Gods Woord waarmee ze hun kinderen liefde en waardering voor eerlijkheid kunnen bijbrengen.

9. Wat moeten ouders vermijden als ze hun kinderen het voorbeeld in eerlijkheid willen geven, en waarom is hun voorbeeld belangrijk?

9 Zulk onderwijs legt ouders een belangrijke verplichting op. Paulus vroeg: „Gij echter die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt: ’Steel niet’, steelt gij?” (Romeinen 2:21) Sommige ouders brengen hun kinderen in de war door hun te vertellen dat ze eerlijk moeten zijn, terwijl ze zelf oneerlijk zijn. Misschien praten ze kruimeldiefstal en misleidende woorden goed met excuses zoals: „Och, ze gaan ervan uit dat mensen die dingen meenemen”, of: „Dat was maar een leugentje om bestwil.” Maar diefstal is diefstal, ongeacht de waarde van het gestolene, en liegen is liegen, ongeacht het onderwerp of de grootte van de leugen (Lukas 16:10). * Kinderen hebben huichelarij snel door en kunnen er ernstige schade van ondervinden (Efeziërs 6:4). Maar als ze eerlijkheid leren door het voorbeeld van hun ouders, zullen ze hoogstwaarschijnlijk opgroeien tot mensen die Jehovah verheerlijken in deze oneerlijke wereld. — Spreuken 22:6.

 EERLIJKHEID IN DE GEMEENTE

10. Wat moeten we in gedachte houden in verband met eerlijke gesprekken tussen geloofsgenoten?

10 De omgang met medechristenen geeft ons veel gelegenheden om eerlijkheid te ontwikkelen. Zoals we in hoofdstuk 12 zagen, moeten we oppassen hoe we de gave van de spraak gebruiken, vooral onder onze broeders en zusters. Praten over ditjes en datjes kan heel makkelijk schadelijk gepraat worden, laster zelfs! Als we een verhaal van onzekere herkomst doorvertellen, helpen we misschien mee aan het verbreiden van een leugen. Daarom is het veel beter onze lippen in bedwang te houden (Spreuken 10:19). Maar ook als we weten dat iets waar is, wil dat nog niet zeggen dat we erover moeten praten. Misschien is het onze verantwoordelijkheid niet, of misschien is het onvriendelijk erover te praten (1 Thessalonicenzen 4:11). Sommige mensen willen onbeleefdheid goedpraten door het eerlijkheid te noemen, maar onze woorden moeten altijd minzaam en vriendelijk zijn. — Kolossenzen 4:6.

11, 12. (a) Wat doen sommigen als ze bij ernstig kwaaddoen betrokken raken, waardoor ze hun probleem verergeren? (b) Wat zijn enkele leugens die Satan over ernstige zonden verbreidt, en hoe kunnen we die bestrijden? (c) Hoe kunnen we tonen dat we eerlijk zijn tegenover Jehovah’s organisatie?

11 Het is vooral belangrijk dat we eerlijk zijn tegen degenen  die de leiding hebben in de gemeente. Sommigen die bij ernstig kwaaddoen betrokken raken, verergeren het probleem door te proberen hun zonde te verbergen en tegen de gemeenteouderlingen te liegen als die hun ernaar vragen. Ze gaan zelfs een dubbelleven leiden, door te doen alsof ze Jehovah dienen terwijl ze een ernstige zonde beoefenen. Eigenlijk verandert daardoor het hele leven van zo iemand in een leugen (Psalm 12:2). Anderen vertellen de ouderlingen maar gedeeltelijk de waarheid en houden belangrijke feiten achter (Handelingen 5:1-11). De oorzaak van die oneerlijkheid is vaak dat ze leugens geloven die door Satan worden verbreid. — Zie het kader „ Satanische leugens over ernstige zonden”.

12 Het is ook belangrijk eerlijk te zijn tegenover Jehovah’s organisatie bij het invullen van bepaalde formulieren. Als we bijvoorbeeld ons velddienstrapport invullen, zorgen we ervoor dat het klopt met de feiten. En als we een aanvraag invullen voor een dienstvoorrecht, zullen we nooit onze ware gezondheidstoestand of een ander persoonlijk aspect verdoezelen. — Spreuken 6:16-19.

13. Hoe kunnen we eerlijk blijven als we een zakelijke relatie met een geloofsgenoot hebben?

13 Eerlijkheid tegenover onze geloofsgenoten strekt zich ook uit tot zakenaangelegenheden. Soms hebben broeders en zusters zakelijke contacten met elkaar. Ze moeten die zorgvuldig gescheiden houden van de aanbidding die ze gezamenlijk in de Koninkrijkszaal of in de velddienst beoefenen. De zakelijke relatie kan die van een werkgever en een werknemer zijn. Als we broeders of zusters in dienst hebben, moeten we er goed op letten dat we hen eerlijk behandelen, hun op tijd betalen, het overeengekomen bedrag geven alsook de voorzieningen die bij de wet geregeld of vereist zijn (1 Timotheüs 5:18; Jakobus 5:1-4). Omgekeerd, als we bij een broeder of zuster in dienst zijn, leveren we voor de volle honderd procent het werk waarvoor we betaald worden  (2 Thessalonicenzen 3:10). We verwachten geen voorkeursbehandeling wegens onze geestelijke relatie, alsof onze werkgever verplicht zou zijn ons vrije dagen of andere voorzieningen en voordelen te geven die de andere werknemers niet krijgen. — Efeziërs 6:5-8.

14. Als christenen aan een gemeenschappelijke zakelijke onderneming beginnen, welke verstandige voorzorgsmaatregelen moeten ze dan nemen, en waarom?

14 En als het nu om een soort van gemeenschappelijke onderneming gaat, misschien een investering of een lening? De Bijbel geeft een belangrijk en praktisch beginsel: leg alles schriftelijk vast! Toen Jeremia bijvoorbeeld een stuk land kocht, liet hij in het bijzijn van getuigen in tweevoud een document opmaken en veilig opbergen voor toekomstige raadpleging (Jeremia 32:9-12; zie ook Genesis 23:16-20). Als je zaken doet met geloofsgenoten, en je zet alle details in een zorgvuldig opgesteld, door getuigen medeondertekend document, is dat geen blijk van wantrouwen. Het helpt juist misverstanden, teleurstellingen en zelfs verdeeldheid brengende meningsverschillen te voorkomen. Christenen die zaken met elkaar doen, moeten in gedachte houden dat geen enkele zakelijke onderneming het ooit waard is de eenheid en vrede van de gemeente in gevaar te brengen. * — 1 Korinthiërs 6:1-8.

EERLIJKHEID TEGENOVER DE WERELD

15. Hoe denkt Jehovah over oneerlijke zakenpraktijken, en hoe reageren christenen op zulke populaire tendensen?

15 Een christen moet niet alleen in de gemeente eerlijk zijn. Paulus zei: ’Wij wensen ons in alle dingen eerlijk te gedragen’ (Hebreeën 13:18). Onze Schepper vindt eerlijkheid in zakenaangelegenheden heel belangrijk. Alleen al in het boek Spreuken wordt vier keer op het belang van een nauwkeurige  weegschaal gewezen (Spreuken 11:1; 16:11; 20:10, 23). In de oudheid gebruikte men bij zakelijke transacties een weegschaal met gewichten om de gekochte goederen en het geld waarmee ze werden betaald, af te wegen. Oneerlijke kooplieden gebruikten twee stel gewichten en een onnauwkeurige weegschaal om hun klanten te bedriegen. * Jehovah haat zulke praktijken! Om in zijn liefde te blijven, moeten we alle oneerlijke zakenpraktijken absoluut vermijden.

16, 17. Welke vormen van oneerlijkheid zijn tegenwoordig heel gewoon, en waartoe zijn ware christenen vastbesloten?

16 Omdat Satan de heerser van deze wereld is, staan we er niet verbaasd van dat we overal om ons heen oneerlijkheid zien. Dagelijks kunnen we in de verleiding komen om oneerlijk te zijn. Als mensen een cv (curriculum vitae) opstellen om naar een baan te solliciteren, vinden ze het heel gewoon om te liegen, te overdrijven, referenties te verzinnen en een verkeerde voorstelling van hun ervaring te geven. Als mensen formulieren invullen voor immigratie, belasting, verzekering en dergelijke, geven ze vaak onjuiste antwoorden om te krijgen wat ze willen. Veel leerlingen spieken op examens, en als ze voor school een scriptie of een presentatie moeten maken, gaan ze het internet op en plegen plagiaat op het werk van anderen. Als mensen met corrupte ambtenaren te maken hebben, geven ze vaak steekpenningen om iets gedaan te krijgen. Dat is te verwachten in een wereld waarin heel veel mensen „zichzelf liefhebben, het geld liefhebben, . . . zonder liefde voor het goede”. — 2 Timotheüs 3:1-5.

17 Ware christenen zijn vastbesloten aan geen van die praktijken mee te doen. Wat eerlijkheid soms moeilijk maakt, is dat mensen die oneerlijk zijn, succes schijnen te hebben  en zelfs vooruit schijnen te komen in deze wereld (Psalm 73:1-8). Intussen lijden christenen misschien financiële schade omdat ze „in alle dingen” eerlijk willen blijven. Is dat de offers waard? Absoluut! Maar waarom? Welke voordelen heeft eerlijkheid?

DE VOORDELEN VAN EERLIJKHEID

18. Waarom is het van grote waarde als eerlijk bekend te staan?

18 Er zijn maar weinig dingen in het leven die meer waarde hebben dan de reputatie een eerlijk, betrouwbaar mens te zijn. (Zie het kader „ Hoe eerlijk ben ik?”) En iedereen kan zo’n reputatie opbouwen! Het hangt niet af van je talenten, bezittingen, uiterlijk, sociale achtergrond of andere factoren die je niet in de hand hebt. Toch slagen velen er niet in dit kostbare bezit, een goede reputatie, te verwerven. Het is iets zeldzaams (Micha 7:2). Sommigen zullen je uitlachen omdat je eerlijk bent, maar anderen zullen je eerlijkheid op prijs stellen en zullen je belonen met hun vertrouwen en respect. Veel Getuigen van Jehovah hebben zelfs ondervonden dat hun eerlijkheid financiële voordelen opleverde. Ze behielden hun baan toen oneerlijke werknemers werden ontslagen, of ze vonden een baan toen er dringend behoefte was aan eerlijke werknemers.

19. Hoe kan een eerlijke levenswijze van invloed zijn op ons geweten en op onze band met Jehovah?

19 Of jou dat nu overkomt of niet, je zult merken dat eerlijkheid nog grotere voordelen heeft. Je krijgt er een zuiver geweten door. Paulus schreef: „Wij koesteren het vertrouwen dat wij een eerlijk geweten hebben” (Hebreeën 13:18). Bovendien blijft je reputatie nooit onopgemerkt bij onze liefdevolle hemelse Vader, en hij houdt van eerlijke mensen (Psalm 15:1, 2; Spreuken 22:1). Eerlijk zijn helpt je dus in Gods liefde te blijven, en dat is de grootste beloning die we maar kunnen krijgen. Laten we nu een verwant onderwerp bespreken: hoe Jehovah over werk denkt.

^ ¶9 Als iemand in de gemeente er een gewoonte van maakt grove, boosaardige leugens te vertellen die duidelijk bedoeld zijn om anderen te benadelen, kan rechterlijk optreden door de ouderlingen gerechtvaardigd zijn.

^ ¶14 Wat er gedaan moet worden als het fout gaat met een zakelijke afspraak, is te vinden in de appendix „Het oplossen van zakelijke geschillen”.

^ ¶15 Ze gebruikten één stel gewichten om te kopen en een ander stel om te verkopen, zodat ze zichzelf dubbel bevoordeelden. Ze gebruikten ook wel een weegschaal waarvan de ene arm langer of zwaarder was dan de andere, zodat ze de klant bij elke transactie konden bedriegen.

Meer info

ONTWAAKT!

Als uw kind liegt

Wat kunt u doen als uw kind liegt? Dit artikel bevat Bijbelse adviezen die u helpen uw kind te leren hoe belangrijk eerlijkheid is.