Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 13

Vieringen die God mishagen

Vieringen die God mishagen

„Blijft u ervan vergewissen wat de Heer welgevallig is.” — EFEZIËRS 5:10.

1. Wat voor mensen trekt Jehovah tot zich, en waarom moeten ze waakzaam blijven?

JEZUS zei: ’De ware aanbidders zullen de Vader met geest en waarheid aanbidden, ja, want de Vader zoekt zulke mensen om hem te aanbidden’ (Johannes 4:23). Als Jehovah zulke mensen vindt, net zoals hij jou heeft gevonden, trekt hij hen tot zichzelf en tot zijn Zoon (Johannes 6:44). Wat een grote eer! Maar zij die de Bijbelse waarheid liefhebben, moeten ’zich ervan blijven vergewissen wat de Heer welgevallig is’, want Satan is een meesterbedrieger. — Efeziërs 5:10; Openbaring 12:9.

2. Leg uit hoe Jehovah degenen beziet die ware religie met valse willen vermengen.

2 Neem bijvoorbeeld wat er bij de berg Sinaï gebeurde toen de Israëlieten Aäron vroegen een god voor hen te maken. Aäron stemde toe en maakte een gouden kalf, maar liet het voorkomen alsof het Jehovah vertegenwoordigde. „Morgen is er een feest voor Jehovah”, zei hij. Stond Jehovah onverschillig tegenover deze vermenging van ware en valse religie? Nee. Hij liet ongeveer drieduizend afgodenaanbidders ter dood brengen (Exodus 32:1-6, 10, 28). Wat leren we hieruit? Als we in Gods liefde willen blijven, moeten we ’niets onreins aanraken’ en de waarheid angstvallig tegen elke vorm van vervalsing beschermen. — Jesaja 52:11; Ezechiël 44:23; Galaten 5:9.

3, 4. Waarom moeten we goed op Bijbelse beginselen letten als we populaire gebruiken en vieringen onder de loep nemen?

3 Na de dood van de apostelen, die een belemmering voor  afval vormden, begonnen zogenaamde christenen, die geen liefde voor de waarheid hadden, helaas heidense gewoonten, vieringen en ’heilige’ dagen over te nemen, die ze als christelijk bestempelden (2 Thessalonicenzen 2:7, 10). Als je enkele van deze vieringen onder de loep neemt, let er dan eens op hoe ze de geest van de wereld en niet die van God weerspiegelen. Globaal genomen hebben wereldse vieringen iets gemeenschappelijks: ze doen een beroep op vleselijke verlangens, en ze propageren valsreligieuze ideeën en spiritisme — de kenmerken van „Babylon de Grote” (Openbaring 18:2-4, 23). * Houd ook in gedachte dat Jehovah de walgelijke heidense religieuze praktijken waarin veel populaire gebruiken hun oorsprong vinden, persoonlijk heeft gezien. Ongetwijfeld vindt hij zulke vieringen nu nog net zo weerzinwekkend. Moet zijn zienswijze niet het belangrijkst voor ons zijn? — 2 Johannes 6, 7.

4 Als ware christenen weten we dat bepaalde vieringen Jehovah mishagen. Maar we moeten ook in ons hart het vaste besluit nemen er absoluut niet aan mee te doen. Als we nog eens kijken naar de redenen waarom Jehovah niet ingenomen is met zulke vieringen, zal dat ons sterken in ons vaste besluit om alles te mijden wat ons zou kunnen verhinderen in Gods liefde te blijven.

KERSTMIS — EEN ANDERE NAAM VOOR ZONAANBIDDING

5. Waarom kunnen we er zeker van zijn dat Jezus niet op 25 december geboren is?

5 De Bijbel maakt geen melding van het vieren van Jezus’ geboortedag. Zijn precieze geboortedag is zelfs niet bekend. Maar we kunnen er zeker van zijn dat hij niet op 25 december geboren is, in de koude wintertijd in dat deel van de  wereld. * Ten eerste schreef Lukas dat er toen Jezus geboren werd, ’herders buitenshuis verbleven’ om op hun kudden te passen (Lukas 2:8-11). Als ze het hele jaar door buitenshuis verbleven, zou het niet de moeite waard zijn geweest dat te vermelden. Maar omdat er in Bethlehem ’s winters koude regens en sneeuwbuien kunnen vallen, werden de kudden in die periode binnengehouden en verbleven de herders dus niet buitenshuis. Bovendien gingen Jozef en Maria naar Bethlehem omdat Caesar Augustus opdracht had gegeven om een volkstelling te houden (Lukas 2:1-7). Het is heel onwaarschijnlijk dat de keizer een volk dat de Romeinse overheersing haatte, het bevel zou geven om midden in de winter naar de geboorteplaats van hun voorouders te reizen.

6, 7. (a) Waarin vinden veel kerstgebruiken hun oorsprong? (b) Welke tegenstelling is er te zien tussen het geven met Kerstmis en christelijk geven?

6 De oorsprong van Kerstmis is niet in de Bijbel te vinden maar in oude heidense feesten, zoals de Romeinse Saturnalia, die werden gevierd ter ere van Saturnus, de god van de landbouw. En de aanbidders van de god Mithras vierden op 25 december, volgens hun berekeningen, de „geboortedag van de onoverwinnelijke zon”, zegt de New Catholic Encyclopedia. „Kerstmis ontstond in een tijd dat de zonnecultus in Rome een zeer voorname plaats innam”, ongeveer drie eeuwen na Christus’ dood.

Ware christenen geven uit liefde

7 Tijdens hun vieringen gaven de heidenen elkaar geschenken en deden ze zich te goed aan feestelijke maaltijden — iets wat de kerstvierders overnamen. Maar zoals ook nu nog het geval is, gebeurde het geven met Kerstmis meestal niet in de geest van 2 Korinthiërs 9:7, waar we lezen: „Laat een ieder doen zoals hij in zijn hart heeft besloten, niet met tegenzin of onder  dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.” Ware christenen geven uit liefde, laten het niet afhangen van een datum en verwachten geen geschenken terug (Lukas 14:12-14; Handelingen 20:35). Bovendien zijn ze heel dankbaar dat ze bevrijd zijn van de waanzinnige drukte rond Kerstmis en verlost van de zware financiële lasten die veel mensen in die tijd van het jaar op zich laden. — Mattheüs 11:28-30; Johannes 8:32.

8. Gaven de astrologen Jezus geboortegeschenken? Leg dat uit.

8 Maar, zo voeren sommigen misschien aan, gaven de astrologen Jezus geen geboortegeschenken? Nee. Die geschenken waren gewoon een manier om eer te bewijzen aan een belangrijk persoon, zoals in Bijbelse tijden de gewoonte was (1 Koningen 10:1, 2, 10, 13; Mattheüs 2:2, 11). Feitelijk kwamen ze helemaal niet in de nacht dat Jezus geboren werd. Ze troffen Jezus niet als een pasgeboren baby in een kribbe, maar in een huis en vele maanden later.

 WAT DE BIJBEL OVER VERJAARDAGEN ZEGT

9. Wat is opvallend aan de verjaardagvieringen die in de Bijbel worden genoemd?

9 Hoewel de geboorte van een baby altijd een vreugdevolle gebeurtenis was, vinden we nergens in de Bijbel dat een dienstknecht van God zijn verjaardag vierde (Psalm 127:3). Is dat gewoon een nalatigheid? Nee, want er worden wel twee verjaardagvieringen genoemd: die van een farao van Egypte en die van Herodes Antipas (Genesis 40:20-22; Markus 6:21-29). Op beide gebeurtenissen wordt echter een ongunstig licht geworpen. Dat geldt vooral voor de laatstgenoemde, want op die verjaardag werd Johannes de Doper onthoofd.

10, 11. Hoe bezagen de vroege christenen het vieren van verjaardagen, en waarom?

10 Volgens The World Book Encyclopedia ’beschouwden de  vroege christenen de viering van iemands geboorte als een heidense gewoonte’. De oude Grieken bijvoorbeeld geloofden dat ieder mens een beschermgeest had die bij zijn geboorte aanwezig was en daarna over hem waakte. Die geest „stond in een mystieke relatie tot de god op wiens geboortedag de persoon was geboren”, zegt het boek The Lore of Birthdays. Verjaardagen zijn ook al heel lang nauw verbonden met astrologie en de horoscoop.

11 Gods dienstknechten in het verleden verwierpen verjaarsgebruiken niet alleen wegens hun heidense en spiritistische oorsprong maar ook uit principe. Waarom? Het waren nederige, bescheiden mannen en vrouwen die hun komst in de wereld niet zo belangrijk vonden dat die gevierd moest worden (Micha 6:8; Lukas 9:48). * In plaats daarvan verheerlijkten ze Jehovah en dankten hem voor de kostbare gave van het leven. * — Psalm 8:3, 4; 36:9; Openbaring 4:11.

12. Hoe kan de dag van onze dood beter zijn dan de dag van onze geboorte?

12 Allen die in getrouwheid sterven, bevinden zich veilig in Gods herinnering en hun toekomstige leven is gegarandeerd (Job 14:14, 15). Prediker 7:1 zegt: „Een naam is beter dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt.” Onze „naam” is de goede reputatie die we bij God hebben verkregen door hem trouw te dienen. Het is veelbetekenend dat de enige gebeurtenis die christenen wordt geboden te herdenken niet een geboorte is maar een overlijden: de dood van Jezus, wiens uitstekende „naam” van essentieel belang is voor onze redding. — Lukas 22:17-20; Hebreeën 1:3, 4.

 PASEN — EEN VERKAPTE VRUCHTBAARHEIDSCULTUS

13, 14. Welke oorsprong hebben populaire paasgebruiken?

13 Hoewel men zegt dat met Pasen Christus’ opstanding wordt herdacht, vindt het feest eigenlijk zijn oorsprong in valse religie. De Engelse naam voor Pasen, Easter, wordt in verband gebracht met Eostre of Ostara, de Angelsaksische godin van de dageraad en de lente. En wat hebben eieren en hazen met Pasen te maken? Eieren „zijn belangrijke symbolen van nieuw leven en verrijzenis”, zegt de Encyclopædia Britannica, terwijl de haas al heel lang een symbool van vruchtbaarheid is. Pasen is dus eigenlijk een vruchtbaarheidsrite, armzalig vermomd als een viering van Christus’ opstanding. *

14 Zou Jehovah het goedkeuren dat de opstanding van zijn Zoon wordt herdacht met een walgelijke vruchtbaarheidsrite? Absoluut niet! (2 Korinthiërs 6:17, 18) In de Bijbel wordt het herdenken van Jezus’ opstanding zelfs helemaal niet geboden of goedgekeurd. Daarom is het extra deloyaal om dat onder het mom van Pasen te doen.

HALLOWEEN — NIET ZO ONSCHULDIG ALS HET LIJKT

15. Waar komt Halloween vandaan, en wat is misschien veelbetekenend aan de datum die voor dit feest gekozen is?

15 Halloween — ook wel All Hallows’ Eve genoemd, de avond vóór Allerheiligen — staat bekend om zijn heksen, kabouters en andere zonderlinge versieringen en attributen, en is terug te voeren op de oude Kelten in Groot-Brittannië en Ierland. Op de volle maan die het dichtst bij 1 november lag, vierden ze het feest van Samhain, wat „het einde van de zomer” betekent. Ze geloofden dat tijdens Samhain de sluier  tussen de mensenwereld en de bovennatuurlijke wereld werd weggenomen en dat er geesten, zowel goede als boze, over de aarde zwierven. De zielen van de doden, zo dacht men, keerden naar hun huis terug, en de familie zette voedsel en drank voor deze geesten neer in de hoop hen gunstig te stemmen. Dus wanneer kinderen nu als spoken of heksen verkleed langs de huizen gaan en met ondeugende streken dreigen als ze geen snoep krijgen, zetten ze onbewust de riten van Samhain voort.

HOUD JE BRUILOFT REIN

16, 17. (a) Waarom dient een christelijk paar dat gaat trouwen, plaatselijke huwelijksgebruiken in het licht van Bijbelse beginselen te onderzoeken? (b) Wat moeten christenen bedenken in verband met gebruiken zoals het gooien van rijst of iets wat erop lijkt?

16 Binnenkort zal er in Babylon de Grote ’geen stem van een bruidegom en van een bruid meer worden gehoord’ (Openbaring 18:23). Waarom niet? Voor een deel wegens haar spiritistische praktijken, die een huwelijk al meteen vanaf de trouwdag kunnen verontreinigen. — Markus 10:6-9.

17 Gebruiken variëren van land tot land. Sommige gebruiken die misschien onschuldig lijken, kunnen hun oorsprong vinden in Babylonische praktijken waarvan wordt verondersteld dat ze het bruidspaar of hun gasten ’geluk’ brengen (Jesaja 65:11). Eén zo’n traditie is het gooien van rijst of iets wat erop lijkt. Dit gebruik kan ontstaan zijn uit de gedachte dat voedsel boze geesten gunstig stemde, zodat ze de bruid en bruidegom geen kwaad deden. Bovendien heeft rijst al heel lang een mystieke associatie met vruchtbaarheid, geluk en een lang leven. Iedereen die in Gods liefde wil blijven, zal zulke besmette gebruiken beslist mijden. — 2 Korinthiërs 6:14-18.

18. Door welke Bijbelse beginselen moeten zowel het aanstaande bruidspaar als de genodigden zich laten leiden?

18 Dienstknechten van Jehovah laten zich ook niet in met  wereldse praktijken die bruiloften en huwelijksrecepties van hun christelijke waardigheid kunnen beroven of het geweten van sommigen kunnen kwetsen. Zo zullen ze het bijvoorbeeld vermijden toespraken te houden die doorspekt zijn met sarcastische of dubbelzinnige opmerkingen, en ze zullen geen grappen uithalen of opmerkingen maken die de pasgehuwden en anderen in verlegenheid kunnen brengen (Spreuken 26:18, 19; Lukas 6:31; 10:27). Ze vermijden ook overdadige, sprookjesachtige recepties die niet van bescheidenheid getuigen maar van „het opzichtige geuren met de middelen voor levensonderhoud die men heeft” (1 Johannes 2:16). Als je plannen maakt voor een bruiloft, vergeet dan nooit dat Jehovah wil dat je altijd met vreugde op jouw speciale dag zult terugkijken en niet met spijt. *

TOOSTEN — EEN RELIGIEUS GEBAAR?

19, 20. Wat zegt een wereldlijke bron over de oorsprong van toosten, en waarom is dit gebruik onaanvaardbaar voor christenen?

19 Een bekend gebruik op bruiloften en bij andere gezellige gelegenheden is toosten. Het International Handbook on Alcohol and Culture van 1995 zegt: „Toosten . . . is waarschijnlijk een seculier overblijfsel van drankoffers uit de oudheid waarbij een heilige drank aan de goden werd geofferd . . . in ruil voor een wens, een gebed samengevat in de woorden ’een lang leven!’ of ’op uw gezondheid!’”

20 Het is waar dat veel mensen het uitbrengen van een toost niet bewust als een religieus of bijgelovig gebaar zien. Toch kan de gewoonte om een wijnglas naar de hemel op te heffen gezien worden als een verzoek aan ’de hemel’ — een bovenmenselijke kracht — om een zegen, en wel op een manier die niet in overeenstemming is met de Bijbel. * — Johannes 14:6; 16:23.

 „GIJ DIE JEHOVAH LIEFHEBT, HAAT HET KWADE”

21. Welke populaire feesten, ook al zijn ze misschien niet van religieuze aard, zullen christenen mijden, en waarom?

21 Een bewijs van de snel achteruitgaande maatstaven van deze wereld — een tendens die direct of indirect door Babylon de Grote bevorderd wordt — is dat sommige landen jaarlijkse carnavals organiseren, feesten waarop wellustig wordt gedanst en waar soms zelfs de homoseksuele en lesbische leefstijl wordt verheerlijkt. Zou het goed zijn als iemand ’die Jehovah liefheeft’ zo’n evenement bijwoont of ernaar gaat kijken? Zou hij er blijk van geven het kwade oprecht te haten? (Psalm 1:1, 2; 97:10) Het is beslist veel beter om dezelfde instelling te hebben als de psalmist die bad: „Wend mijn ogen af, opdat ze dat wat waardeloos is niet zien.” — Psalm 119:37.

22. Wanneer kan een christen in overeenstemming met zijn eigen geweten beslissen of hij aan een viering mee zal doen of niet?

22 Op wereldse feestdagen zal een christen oppassen dat zijn gedrag bij anderen niet de indruk wekt dat hij aan de viering meedoet. Paulus schreef: „Hetzij gij daarom eet of drinkt of iets anders doet, doet alle dingen tot Gods heerlijkheid” (1 Korinthiërs 10:31; zie het kader „ Verstandige beslissingen nemen”). Als een gewoonte of een feest echter duidelijk geen valsreligieuze betekenis heeft, geen deel uitmaakt van een politieke of patriottische plechtigheid en niet in strijd is met Bijbelse beginselen, kan iedere christen persoonlijk beslissen of hij eraan zal meedoen. Tegelijkertijd zal hij rekening houden met de gevoelens van anderen, om hen niet tot struikelen te brengen.

VERHEERLIJK GOD IN WOORD EN DAAD

23, 24. Hoe zouden we een goed getuigenis over Jehovah’s rechtvaardige maatstaven kunnen geven?

23 Veel mensen zien bepaalde populaire feestdagen voornamelijk als een gelegenheid om met familie en vrienden  samen te zijn. Dus als iemand ten onrechte veronderstelt dat ons op de Bijbel gebaseerde standpunt liefdeloos of extreem is, kunnen we vriendelijk uitleggen dat Jehovah’s Getuigen heel graag met familie en vrienden bij elkaar zijn (Spreuken 11:25; Prediker 3:12, 13; 2 Korinthiërs 9:7). We genieten het hele jaar door van omgang met dierbaren, maar omdat we God en zijn rechtvaardige maatstaven liefhebben, willen we die fijne gelegenheden niet bederven met gewoonten die hem mishagen. — Zie het kader „ Ware aanbidding geeft de meeste vreugde”.

24 Sommige Getuigen hebben goede resultaten geboekt door met oprechte vraagstellers punten door te nemen uit hoofdstuk 16 van het boek Wat leert de bijbel echt? * Maar vergeet niet dat het ons doel is harten te winnen, geen discussies. Toon dus respect, blijf kalm en praat „altijd minzaam, gekruid met zout”. — Kolossenzen 4:6.

25, 26. Hoe kunnen ouders hun kinderen helpen in geloof en in liefde voor Jehovah te groeien?

25 Als Jehovah’s dienstknechten zijn we goed geïnformeerd. We weten waarom we bepaalde dingen geloven en doen en waarom we andere dingen laten (Hebreeën 5:14). Ouders, leer je kinderen dus over Bijbelse beginselen te redeneren. Daardoor bouw je hun geloof op, help je hen een Bijbels antwoord te geven aan iemand die vraagtekens zet bij wat ze geloven, en verzeker je hen van Jehovah’s liefde. — Jesaja 48:17, 18; 1 Petrus 3:15.

26 Iedereen die God „met geest en waarheid” aanbidt, zal niet alleen on-Bijbelse vieringen mijden maar ook proberen in alle aspecten van het leven eerlijk te zijn. Tegenwoordig vinden veel mensen eerlijkheid onpraktisch. Maar zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, is Gods manier van handelen altijd de beste.

^ ¶3 Zie het kader „ Moet ik eraan meedoen?” Een aantal specifieke feestdagen en vieringen zijn te vinden in de Index van Wachttoren-publicaties, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶5 Volgens de Bijbelse chronologie en de wereldlijke geschiedenis is Jezus waarschijnlijk geboren in het jaar 2 v.G.T., in de Joodse maand Ethanim, die overeenkomt met september/oktober van onze huidige kalender. — Zie Inzicht in de Schrift, Deel 1, blz. 1275, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶11 Onder het Wetsverbond moest een vrouw nadat ze een kind ter wereld had gebracht, een zondeoffer aan God brengen (Leviticus 12:1-8). Als een krachtige herinnering aan het feit dat mensen zonde aan hun kinderen doorgeven, hielp dit wettelijke vereiste de Israëlieten een evenwichtige kijk op de geboorte van een kind te hebben en kan het hen ervan weerhouden hebben heidense verjaarsgebruiken over te nemen. — Psalm 51:5.

^ ¶13 Eostre (of Eastre) was ook een vruchtbaarheidsgodin. „Ze had een haas in de maan die van eieren hield en ze werd soms afgebeeld met een hazenkop” (The Dictionary of Mythology).

^ ¶18 Zie de drie artikelen over bruiloften en gezellige bijeenkomsten in De Wachttoren van 15 oktober 2006, blz. 18-31.

^ ¶20 Zie De Wachttoren van 15 februari 2007, blz. 30, 31.

^ ¶24 Uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

Meer info

GODS KONINKRIJK REGEERT!

De Koning loutert zijn volk geestelijk

Wat is de overeenkomst tussen Kerstmis en het kruis?