Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 9

„Ontvliedt de hoererij”

„Ontvliedt de hoererij”

„Doodt daarom uw lichaamsleden die op de aarde zijn ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte, schadelijke verlangens en begerigheid, welke afgoderij is.” — KOLOSSENZEN 3:5.

1, 2. Hoe probeerde Bileam Jehovah’s volk schade toe te brengen?

EEN visser gaat naar zijn favoriete stek. Hij heeft een bepaald soort vis in gedachten. Zorgvuldig kiest hij een lokaas en gooit zijn lijn uit over het water. Even later staat de lijn strak, de hengel buigt, en met een tevreden lachje haalt hij zijn vangst binnen. Hij weet dat hij het juiste lokaas heeft gekozen.

2 In 1473 v.G.T. deed een man met de naam Bileam ook veel moeite om een lokaas te bedenken. De prooi die hij op het oog had, was Gods volk, dat gelegerd was op de vlakten van Moab aan de grens van het beloofde land. Bileam beweerde een profeet van Jehovah te zijn, maar eigenlijk was hij gewoon een hebzuchtige man die ingehuurd was om Israël te vervloeken. Maar door tussenkomst van Jehovah kon Bileam Israël alleen zegenen. Erop gebrand om toch zijn beloning te krijgen, bedacht Bileam dat hij God er misschien toe kon brengen zijn eigen volk te vervloeken, als ze er maar toe verleid konden worden een ernstige zonde te begaan. Met dat doel in gedachten zette Bileam het lokaas uit: de verleidelijke jonge vrouwen van Moab. — Numeri 22:1-7; 31:15, 16; Openbaring 2:14.

3. Tot op welke hoogte had Bileams plan succes?

3 Werkte die strategie? Tot op zekere hoogte wel. Tienduizenden Israëlitische mannen zwichtten voor het lokaas door „immorele betrekkingen te hebben met de dochters van  Moab”. Ze gingen zelfs Moabitische goden aanbidden, zoals de weerzinwekkende Baäl van Peor, een vruchtbaarheids- of seksgod. Het gevolg was dat 24.000 Israëlieten op de grens van het beloofde land omkwamen. Wat een enorme tragedie! — Numeri 25:1-9.

4. Hoe kwam het dat duizenden Israëlieten ten prooi vielen aan immoraliteit?

4 Hoe kon zoiets ergs gebeuren? Velen van het volk hadden een goddeloos hart ontwikkeld door zich terug te trekken van Jehovah, de God die hen nota bene uit Egypte had bevrijd, in de wildernis had gevoed en veilig tot aan het beloofde land had gebracht (Hebreeën 3:12). Terugkijkend op die gebeurtenis schreef de apostel Paulus: „Laten wij ook geen hoererij beoefenen, zoals sommigen van hen hoererij hebben bedreven, met als enig resultaat dat zij vielen, drieëntwintigduizend van hen op één dag.” * — 1 Korinthiërs 10:8.

5, 6. Waarom is het verslag over Israëls zonde op de vlakten van Moab waardevol voor ons in deze tijd?

5 Het verslag in Numeri bevat veel belangrijke lessen voor  Gods volk in deze tijd, dat op de grens van een veel groter beloofd land staat (1 Korinthiërs 10:11). De bezetenheid van seks in deze wereld bijvoorbeeld is vergelijkbaar met die van de vroegere Moabieten, maar is veel wijder verbreid. Bovendien vallen jaarlijks duizenden christenen ten prooi aan immoraliteit — in principe hetzelfde lokaas waarmee de Israëlieten zich lieten vangen (2 Korinthiërs 2:11). En net als Zimri, die schaamteloos met een Midianitische vrouw de Israëlitische legerplaats binnenkwam en haar naar zijn tent bracht, zijn sommigen van Gods volk in deze tijd een verderfelijke invloed binnen de christelijke gemeente geworden. — Numeri 25:6, 14; Judas 4.

6 Zie je jezelf op de hedendaagse vlakten van Moab? Zie je je beloning, de langverwachte nieuwe wereld, aan de horizon? Doe dan alles wat je kunt om in Gods liefde te blijven door gehoorzaam te zijn aan het gebod: „Ontvliedt de hoererij.” — 1 Korinthiërs 6:18.

Uitzicht over de vlakten van Moab

WAT IS HOERERIJ?

7, 8. Wat is hoererij, en hoe oogsten hoereerders wat ze zaaien?

7 Hoererij (Grieks: porneia) duidt in de Bijbel op ongeoorloofde seksuele betrekkingen buiten een Schriftuurlijk huwelijk. Het omvat overspel, prostitutie, en seksuele omgang tussen ongehuwden (met inbegrip van orale en anale seks en het seksueel manipuleren van de geslachtsorganen van een persoon met wie je niet getrouwd bent). Het omvat ook dit soort handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht, en bestialiteit. *

8 De Bijbel is heel duidelijk: zij die hoererij beoefenen, kunnen niet in de christelijke gemeente blijven en krijgen geen eeuwig leven (1 Korinthiërs 6:9; Openbaring 22:15).  Bovendien brengen ze zichzelf nu al veel schade toe in de vorm van verlies van vertrouwen en zelfrespect, huwelijksproblemen, een schuldig geweten, ongewenste zwangerschappen, ziekte en zelfs de dood (Galaten 6:7, 8). Waarom een weg inslaan die bezaaid is met zo veel ellende? Droevig genoeg denken velen niet zo ver vooruit als ze de eerste stap op die weg zetten — en daar speelt heel vaak pornografie een rol bij.

PORNOGRAFIE — EEN EERSTE STAP

9. Is pornografie ongevaarlijk, zoals sommigen beweren? Leg dat uit.

9 In veel landen is pornografie nadrukkelijk aanwezig in kiosken, in de muziek en op de tv, en het internet is er vrijwel van doortrokken. * Is pornografie ongevaarlijk, zoals sommigen beweren? Absoluut niet! Zij die ernaar kijken, kunnen de gewoonte ontwikkelen te masturberen en wekken bij zichzelf „schandelijke seksuele begeerten” op, wat tot seksverslaving, perverse verlangens, ernstige huwelijksproblemen en zelfs echtscheiding kan leiden (Romeinen 1:24-27; Efeziërs 4:19). * Een onderzoeker vergelijkt seksverslaving met kanker. „Het blijft groeien en zich uitbreiden”, zegt hij. „Het gaat zelden vanzelf over, en het is ook heel moeilijk te behandelen en te genezen.”

Het is verstandig om internetten te beperken tot een voor iedereen toegankelijke plek in huis

10. Op welke manieren kunnen we het beginsel in Jakobus 1:14, 15 toepassen? (Zie ook het kader „ Hoe ik de kracht vind om moreel rein te zijn”.)

10 Denk eens aan de woorden in Jakobus 1:14, 15, waar staat: „Een ieder wordt beproefd doordat hij door zijn eigen begeerte meegetrokken en verlokt wordt. Vervolgens baart de  begeerte, als ze vruchtbaar is geworden, zonde; de zonde op haar beurt, wanneer volbracht, brengt de dood voort.” Dus als er een slechte begeerte in je opkomt, maak er dan direct korte metten mee! Als je bijvoorbeeld per ongeluk erotische afbeeldingen ziet, wend dan snel je ogen af, zet de computer uit of kies een ander tv-kanaal. Doe alles wat nodig is om te voorkomen dat je aan immorele begeerte toegeeft, voordat die begeerte zo sterk wordt dat je erdoor wordt overweldigd! — Mattheüs 5:29, 30.

11. Hoe kunnen we ons vertrouwen in Jehovah tonen als we tegen slechte verlangens vechten?

11 Terecht geeft Degene die ons beter kent dan wij onszelf kennen, de aansporing: „Doodt daarom uw lichaamsleden die op de aarde zijn ten aanzien van hoererij, onreinheid,  seksuele begeerte, schadelijke verlangens en begerigheid, welke afgoderij is” (Kolossenzen 3:5). Dat kan best wel moeilijk zijn. Maar vergeet niet dat we een liefdevolle, geduldige hemelse Vader hebben op wie we een beroep kunnen doen (Psalm 68:19). Wend je dus snel tot hem als er verkeerde gedachten in je opkomen. Bid om „kracht die datgene wat normaal is te boven gaat”, en dwing jezelf om je op andere dingen te concentreren. — 2 Korinthiërs 4:7; 1 Korinthiërs 9:27; zie het kader „ Hoe kom ik van een slechte gewoonte af?

12. Wat is ons „hart”, en waarom moeten we het beveiligen?

12 De wijze Salomo schreef: „Beveilig uw hart, ja, meer dan al het andere dat te behoeden is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven” (Spreuken 4:23). Ons „hart” is ons innerlijk, wat we echt als persoon in Gods ogen zijn. Bovendien hangt het van Gods beoordeling van ons „hart” af — en niet van hoe anderen ons zien — of we eeuwig leven krijgen of niet. Zo simpel is het, en zo ernstig ook. De getrouwe Job sloot een verbond, een plechtige overeenkomst, met zijn ogen om niet met verkeerde gedachten naar een vrouw te kijken (Job 31:1). Wat een goed voorbeeld voor ons! Met diezelfde instelling bad een psalmist: „Wend mijn ogen af, opdat ze dat wat waardeloos is niet zien.” — Psalm 119:37.

DINA’S ONVERSTANDIGE KEUZE

13. Wie was Dina, en waarom was haar keuze van vrienden onverstandig?

13 Zoals we in hoofdstuk 3 zagen, kunnen onze vrienden een krachtige invloed ten goede of ten kwade op ons hebben (Spreuken 13:20; 1 Korinthiërs 15:33). Denk maar aan het voorbeeld van Dina, een dochter van de patriarch Jakob (Genesis 34:1). Ondanks haar goede opvoeding was Dina zo onverstandig om vriendschap te sluiten met Kanaänitische meisjes. Net als de Moabieten waren de Kanaänieten berucht  om hun immoraliteit (Leviticus 18:6-25). In de ogen van Kanaänitische mannen, met inbegrip van Sichem, „de aanzienlijkste” van het huis van zijn vader, leek Dina een gewillige prooi. — Genesis 34:18, 19.

14. Hoe leidde Dina’s keuze van vrienden tot een tragedie?

14 Toen Dina Sichem ontmoette, kwam de gedachte aan seks waarschijnlijk niet eens in haar op. Maar Sichem deed wat de meeste Kanaänieten als normaal beschouwden als ze seksueel geprikkeld werden. Het maakte niet uit of Dina zich misschien op het laatste moment verzette, want hij ’nam haar en verkrachtte haar’. Het schijnt dat Sichem later ’verliefd werd’ op Dina, maar dat veranderde niets aan wat hij haar had aangedaan (Genesis 34:1-4). En Dina was niet de enige die benadeeld werd. Haar keuze van vrienden was de aanleiding tot gebeurtenissen die oneer en schande over haar hele familie brachten. — Genesis 34:7, 25-31; Galaten 6:7, 8.

15, 16. Hoe kunnen we ware wijsheid krijgen? (Zie ook het kader „ Teksten om over te mediteren”.)

 15 Als Dina al een belangrijke les leerde, dan leerde ze die door schade en schande. Degenen die Jehovah liefhebben en gehoorzamen, hoeven niet door schade en schande wijs te worden. Omdat ze naar hem luisteren, kiezen ze ervoor ’met wijzen te wandelen’ (Spreuken 13:20a). Zo gaan ze „de gehele  baan van wat goed is” begrijpen en vermijden ze onnodige problemen en verdriet. — Spreuken 2:6-9; Psalm 1:1-3.

16 Gods wijsheid staat iedereen ter beschikking die daarnaar verlangt en dat toont door aan te houden in gebed en door geregeld Gods Woord en het materiaal waarin de getrouwe slaafklasse voorziet, te bestuderen (Mattheüs 24:45; Jakobus 1:5). Ook nederigheid is belangrijk, een eigenschap die blijkt uit de bereidheid Bijbelse raad op te volgen (2 Koningen 22:18, 19). Om een voorbeeld te noemen: Misschien erkent een christen in principe dat zijn hart verraderlijk en niets ontziend kan zijn (Jeremia 17:9). Maar is hij nederig genoeg om als het nodig is specifieke, liefdevolle raad en hulp te aanvaarden?

17. Beschrijf een situatie die zich in een gezin zou kunnen voordoen, en geef aan hoe een vader met zijn dochter zou kunnen redeneren.

17 Stel je deze situatie eens voor. Een vader wil zijn dochter niet zonder begeleiding met een christelijke jonge man uit laten gaan. Het meisje zegt: „Maar papa, vertrouw je me niet? We gaan geen slechte dingen doen!” Wellicht houdt ze van Jehovah en heeft ze geen verkeerde bedoelingen, maar ’wandelt ze in [Gods] wijsheid’? ’Ontvliedt ze de hoererij’? Of is ze zo onverstandig om ’op haar eigen hart te vertrouwen’? (Spreuken 28:26) Misschien kun je nog wel meer beginselen bedenken die deze vader en zijn dochter zouden helpen over de kwestie te redeneren. — Zie Spreuken 22:3; Mattheüs 6:13; 26:41.

JOZEF VLUCHTTE VOOR HOERERIJ

18, 19. Met welke verleiding kreeg Jozef te maken, en hoe pakte hij de situatie aan?

18 Een voorbeeldige jonge man die van God hield en voor hoererij vluchtte, was Jozef, de halfbroer van Dina (Genesis 30:20-24). Als kind had Jozef van nabij de gevolgen van het onverstandige gedrag van zijn zus meegemaakt. Deze herinneringen, en ook zijn verlangen om in Gods liefde te  blijven, hebben hem ongetwijfeld jaren later in Egypte beschermd toen de vrouw van zijn meester hem „dag aan dag” probeerde te verleiden. Als slaaf kon Jozef natuurlijk niet gewoon zijn ontslag indienen en weggaan! Hij moest de situatie verstandig en moedig aanpakken. Dat deed hij door herhaaldelijk nee te zeggen tegen Potifars vrouw en door ten slotte van haar weg te vluchten. — Genesis 39:7-12.

19 Denk hier eens over na: Als Jozef over de vrouw was gaan fantaseren of er een gewoonte van had gemaakt over seks te dagdromen, zou hij dan zijn integriteit hebben kunnen bewaren? Waarschijnlijk niet. In plaats van bij zondige gedachten te blijven stilstaan, achtte hij zijn band met Jehovah kostbaar. Dat blijkt uit wat hij steeds tegen Potifars vrouw zei: „Volstrekt niets heeft [mijn meester] mij onthouden behalve u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan deze grote slechtheid kunnen begaan en in werkelijkheid zondigen tegen God?” — Genesis 39:8, 9.

20. Hoe leidde Jehovah de gebeurtenissen in het geval van Jozef?

20 Denk je eens in hoe blij Jehovah moet zijn geweest toen hij de jonge Jozef zag die, ver van zijn familie vandaan, dag aan dag zijn integriteit bewaarde (Spreuken 27:11). Later leidde Jehovah de gebeurtenissen zo dat Jozef niet alleen uit de gevangenis werd ontslagen maar ook nog eerste minister en voedselbeheerder van Egypte werd! (Genesis 41:39-49) De woorden in Psalm 97:10 zijn beslist waar: „O gij die Jehovah  liefhebt, haat het kwade. Hij behoedt de ziel van zijn loyalen; uit de hand van de goddelozen bevrijdt hij hen.”

21. Hoe toonde een jonge broeder in een Afrikaans land morele moed?

21 Ook in deze tijd tonen veel dienstknechten van God dat ze ’het kwade haten en het goede liefhebben’ (Amos 5:15). Een jonge broeder in een Afrikaans land vertelt dat een meisje uit zijn klas hem schaamteloos aanbood seks met hem te hebben in ruil voor zijn hulp bij een wiskundeproefwerk. „Ik sloeg haar aanbod onmiddellijk af”, zegt hij. „Door trouw te blijven, behield ik mijn zelfrespect, en dat is veel meer waard dan goud en zilver.” Het is waar dat zonde misschien „tijdelijke genieting” geeft, maar zulke goedkope genoegens leiden vaak tot heel wat verdriet (Hebreeën 11:25). Bovendien verzinken ze in het niet bij het eeuwige geluk dat voortvloeit uit gehoorzaamheid aan Jehovah. — Spreuken 10:22.

AANVAARD HULP VAN DE BARMHARTIGE GOD

22, 23. (a) Waarom is de situatie van een christen niet hopeloos als hij een ernstige zonde begaat? (b) Welke hulp staat een kwaaddoener ter beschikking?

22 Omdat we onvolmaakt zijn, kost het ons allemaal veel moeite om vleselijke verlangens te bedwingen en te doen wat juist is in Gods ogen (Romeinen 7:21-25). Jehovah weet dat; hij is „gedachtig dat wij stof zijn” (Psalm 103:14). Maar soms begaat een christen misschien een ernstige zonde. Is zijn situatie hopeloos? Beslist niet! Natuurlijk zal de kwaaddoener net als koning David wellicht wrange vruchten oogsten. Maar God is altijd bereid om degenen die berouw hebben en hun zonden ’openlijk belijden’, te vergeven. — Psalm 86:5; Jakobus 5:16; Spreuken 28:13.

23 Bovendien is God zo vriendelijk geweest de christelijke gemeente „gaven in mensen” te geven — rijpe geestelijke herders die in staat zijn hulp te bieden en dat ook graag doen (Efeziërs 4:8, 12; Jakobus 5:14, 15). Hun doel is een kwaaddoener te helpen zijn band met God te herstellen en, zoals  de wijze man het zegt, ’hart te verwerven’ zodat hij de zonde niet nog een keer begaat. — Spreuken 15:32.

’VERWERF HART’

24, 25. (a) Hoe toonde de jonge man in Spreuken 7:6-23 dat het hem „aan hart ontbrak”? (b) Hoe kunnen we ’hart verwerven’?

24 De Bijbel spreekt over mensen ’die het aan hart ontbreekt’ en over mensen die ’hart verwerven’ (Spreuken 7:7). Door onrijpheid en onervarenheid in Gods dienst kan iemand ’die het aan hart ontbreekt’ een gemis aan inzicht en gezond verstand hebben. Net als de jonge man die in Spreuken 7:6-23 wordt beschreven, valt hij misschien makkelijker ten prooi aan een ernstige zonde. Maar „hij die hart verwerft”, schenkt serieus aandacht aan zijn innerlijk door een geregelde, gebedsvolle studie van Gods Woord. En ondanks zijn onvolmaaktheid brengt hij zijn gedachten, verlangens, emoties en doelen in het leven zo veel mogelijk in overeenstemming met wat God goedkeurt. Op die manier ’heeft hij zijn eigen ziel lief’, of bewijst hij zichzelf een dienst, en ’zal hij het goede vinden’. — Spreuken 19:8.

25 Vraag je af: Ben ik er vast van overtuigd dat Gods maatstaven juist zijn? Geloof ik echt dat gehoorzaamheid daaraan tot het grootste geluk leidt? (Psalm 19:7-10; Jesaja 48:17, 18) Als je zelfs maar de geringste twijfel hebt, doe er dan iets aan. Mediteer over de gevolgen van het negeren van Gods wetten. En bovendien: ’proef en zie dat Jehovah goed is’ door de waarheid in je leven toe te passen en je geest met goede gedachten te vullen — met dingen die waar, rechtvaardig, eerbaar, lieflijk en deugdzaam zijn (Psalm 34:8; Filippenzen 4:8, 9). Je kunt er zeker van zijn dat hoe meer je dit doet, hoe meer je liefde voor God zal groeien en hoe meer je zult gaan liefhebben wat hij liefheeft en haten wat hij haat. Jozef was geen supermens. Toch was hij in staat ’de hoererij te ontvlieden’ omdat hij zich jarenlang door Jehovah had laten vormen, zodat hij ’hart verwierf’. Laat dat ook met jou zo zijn. — Jesaja 64:8.

26. Welk belangrijke onderwerp gaan we nu bespreken?

 26 Onze Schepper heeft onze voortplantingsorganen niet gemaakt als louter opwindend speelgoed, maar om ons in staat te stellen nageslacht voort te brengen en om binnen het huwelijk van seksuele intimiteit te genieten (Spreuken 5:18). Gods kijk op het huwelijk zal in de volgende twee hoofdstukken worden besproken.

^ ¶4 Het aantal dat in Numeri staat, omvatte kennelijk de „hoofden van het volk” die door de rechters werden terechtgesteld, wat wel duizend mannen geweest kunnen zijn, en degenen die rechtstreeks door Jehovah werden terechtgesteld. — Numeri 25:4, 5.

^ ¶7 Zie voor een bespreking van de betekenis van onreinheid en losbandig gedrag „Vragen van lezers” in De Wachttoren van 15 juli 2006, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶9 Pornografie duidt op afbeeldingen, geschriften of beeld- en geluidsopnamen van erotisch materiaal die bedoeld zijn om seksuele opwinding teweeg te brengen. Pornografie kan variëren van een foto van iemand in een erotische houding tot beschrijvingen of afbeeldingen van de meest obscene seksuele handelingen tussen twee of meer personen.

^ ¶9 Masturbatie wordt besproken in de appendix „Overwin de masturbatiegewoonte”.

Meer info

DE WACHTTOREN — STUDIE-UITGAVE

We kunnen eerbaar blijven

De Bijbel noemt drie dingen die ons helpen om tegen immorele verlangens te vechten.