Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 11

„Het huwelijk zij eerbaar”

„Het huwelijk zij eerbaar”

„Verheug u met de vrouw van uw jeugd.” — SPREUKEN 5:18.

1, 2. Welke vraag gaan we bespreken, en waarom?

BEN je getrouwd? Zo ja, is je huwelijk dan een bron van geluk, of heb je ernstige huwelijksproblemen? Zijn jij en je partner uit elkaar gegroeid? Weet je het vol te houden maar geeft je huwelijk je geen vreugde? Dan vind je het waarschijnlijk verdrietig dat de hartelijke band die jullie eens hadden, verkoeld is. Als christen wil je ongetwijfeld dat je huwelijk Jehovah, de God die je liefhebt, tot eer strekt. Daarom zullen je huidige omstandigheden je beslist zorgen baren en pijn doen. Maar trek alsjeblieft niet de conclusie dat je situatie hopeloos is.

2 Er zijn voorbeeldige christelijke echtparen die eens een huwelijk hadden dat veel te wensen overliet. Toch hebben ze een manier gevonden om hun band hechter te maken. Ook jij kunt meer voldoening putten uit je huwelijk. Hoe dan?

DICHTER TOT GOD EN TOT JE PARTNER NADEREN

3, 4. Waarom zullen huwelijkspartners een hechtere band krijgen als ze moeite doen om dichter tot God te naderen? Illustreer dat.

3 Jij en je partner zullen een hechtere band met elkaar krijgen als jullie er moeite voor doen dichter tot God te naderen. Waarom? Laten we dat eens illustreren: Stel je een kegelvormige berg voor — breed aan de voet en smal aan de top. Onder aan de noordelijke helling staat een man en aan de andere kant, onder aan de zuidelijke helling, staat een vrouw. Ze beginnen beiden te klimmen. Als ze allebei  nog dicht bij de voet van de berg zijn, is er een grote afstand tussen hen. Maar naarmate ze steeds hoger klimmen, naar de top, wordt de afstand tussen hen kleiner. Zie je de geruststellende les in deze illustratie?

4 De moeite die je doet om Jehovah volledig te dienen, is te vergelijken met de inspanning die het kost om een berg te beklimmen. Omdat je Jehovah liefhebt, ben je al druk aan het klimmen. Maar als jij en je partner uit elkaar zijn gegroeid, klimmen jullie misschien ieder aan een andere kant van de berg. Wat gebeurt er echter als je blijft klimmen? Natuurlijk is er in het begin een behoorlijke afstand tussen jullie. Maar hoe meer moeite je doet om dichter tot God te naderen — om de berg op te klimmen — hoe dichter jij en je partner bij elkaar komen. Dichter tot God naderen is dus inderdaad  belangrijk om een hechtere band met je partner te krijgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Bijbelkennis heeft, als ze wordt toegepast, de kracht om je huwelijk sterker te maken

5. (a) Wat is één manier om dichter tot Jehovah en tot je partner te naderen? (b) Hoe beziet Jehovah het huwelijk?

5 Eén belangrijke manier om de berg op te klimmen, is door beiden de raad toe te passen die Gods Woord in verband met het huwelijk geeft (Psalm 25:4; Jesaja 48:17, 18). Sta daarom eens stil bij een specifiek punt dat de apostel Paulus noemde. Hij zei: „Het huwelijk zij eerbaar onder allen” (Hebreeën 13:4). Wat wil dat zeggen? Het Griekse woord dat met „eerbaar” is vertaald, betekent „in aanzien staand”, „kostbaar”. En dat is nu precies hoe Jehovah het huwelijk beziet: hij beschouwt het als kostbaar.

JE MOTIVATIE — OPRECHTE LIEFDE VOOR JEHOVAH

6. Wat blijkt uit de context van Paulus’ raad in verband met het huwelijk, en waarom is het belangrijk dat in gedachte te houden?

6 Als dienstknechten van God weten jij en je partner natuurlijk al dat het huwelijk kostbaar is, heilig zelfs. Jehovah zelf heeft de huwelijksregeling in het leven geroepen (Mattheüs 19:4-6). Maar als je momenteel huwelijksproblemen hebt, is alleen de wetenschap dat het huwelijk kostbaar is, misschien niet genoeg om jou en je partner ertoe te bewegen elkaar met liefde en respect te behandelen. Wat zal jullie daar dan wel toe bewegen? Kijk eens goed naar de manier waarop Paulus erover sprak. Uit de context blijkt dat Paulus’ vermaning in verband met het huwelijk deel uitmaakt van een reeks aansporingen (Hebreeën 13:1-5). Hij zei niet: „Het huwelijk is eerbaar”, nee, hij zei: „Het huwelijk zij eerbaar.” Het was niet zomaar een waarneming van Paulus; het was een aansporing. Als je dat verschil in gedachte houdt, kan dat je misschien helpen extra motivatie te vinden om je achting voor je partner nieuw leven in te blazen. Waarom is dat zo?

7. (a) Welke Bijbelse geboden gehoorzamen we, en waarom? (b) Welke goede gevolgen heeft gehoorzaamheid?

 7 Sta er eens bij stil hoe je andere Bijbelse geboden beziet, zoals de opdracht om discipelen te maken of de aansporing om voor aanbidding bijeen te komen (Mattheüs 28:19; Hebreeën 10:24, 25). Het is waar dat het soms niet meevalt die geboden te gehoorzamen. De mensen tot wie je predikt reageren misschien negatief, of je komt altijd zo moe thuis van je werk dat het veel moeite kost om naar de vergaderingen te gaan. Toch blijf je de Koninkrijksboodschap prediken en blijf je naar de vergaderingen gaan. Niemand kan je daarvan afhouden — zelfs Satan niet! Waarom niet? Omdat oprechte liefde voor Jehovah je ertoe beweegt zijn geboden te gehoorzamen (1 Johannes 5:3). En wat zijn de goede gevolgen? Door te prediken en de vergaderingen bij te wonen krijg je innerlijke vrede en diepe vreugde omdat je weet dat je Gods wil doet. En die gevoelens maken je op hun beurt weer sterker (Nehemia 8:10). Wat leren we hieruit?

8, 9. (a) Wat kan ons ertoe bewegen gehoor te geven aan de aansporing om het huwelijk in ere te houden, en waarom? (b) Welke twee punten gaan we nu bespreken?

8 Net zoals diepe liefde voor God je ertoe beweegt de geboden om te prediken en bijeen te komen ondanks belemmeringen te gehoorzamen, zo kan die liefde je er ook toe bewegen de Bijbelse aansporing te gehoorzamen om je huwelijk in ere te houden, ook als dat moeilijk lijkt (Hebreeën 13:4; Psalm 18:29; Prediker 5:4). Bovendien zullen je inspanningen door Jehovah opgemerkt en gezegend worden, net zoals je inspanningen om te prediken en de vergaderingen te bezoeken rijke zegeningen van hem met zich meebrengen. — 1 Thessalonicenzen 1:3; Hebreeën 6:10.

9 Hoe kun je dus je huwelijk in ere houden? Je moet gedrag vermijden dat de huwelijksregeling schaadt. En je moet stappen ondernemen om de huwelijksband te versterken.

 VERMIJD SPRAAK EN GEDRAG WAARDOOR HET HUWELIJK WORDT ONTEERD

10, 11. (a) Wat voor gedrag onteert het huwelijk? (b) Bij welke vraag moeten we samen met onze partner stilstaan?

10 Een tijdje geleden merkte een christelijke vrouw op: „Ik bid Jehovah of hij me erdoorheen wil helpen.” Waardoorheen? Ze legde uit: „Mijn man slaat me met woorden. Ik heb misschien geen zichtbare verwondingen, maar zijn constante sarcastische opmerkingen, zoals ’Je bent me alleen maar tot last!’ en ’Ik heb niks aan je!’, hebben hun littekens op mijn hart achtergelaten.” Deze vrouw brengt een serieus probleem ter sprake: schimpende taal binnen het huwelijk.

11 Wat is het droevig als man en vrouw in een christelijk gezin elkaar harde woorden naar het hoofd slingeren, waardoor emotionele wonden ontstaan die niet makkelijk genezen! Met het gebruiken van kwetsende taal wordt het huwelijk beslist niet geëerd. Hoe staat het in dat opzicht met jouw huwelijk? Eén manier om daar achter te komen, is door nederig aan je partner te vragen welke uitwerking je woorden op hem of haar hebben. Als je partner vindt dat je woorden heel vaak emotionele wonden hebben veroorzaakt, moet je bereid zijn je gedrag te veranderen. — Galaten 5:15; Efeziërs 4:31.

12. Hoe zou iemands aanbidding waardeloos in Gods ogen kunnen worden?

12 Houd goed in gedachte dat de manier waarop je binnen de huwelijksregeling je tong gebruikt, van invloed is op je verhouding met Jehovah. De Bijbel zegt: „Indien iemand meent een vormelijke aanbidder te zijn en toch zijn tong niet in toom houdt, maar zijn eigen hart blijft bedriegen, diens vorm van aanbidding is waardeloos” (Jakobus 1:26). Je spraak staat niet los van je aanbidding. Het idee dat wat er thuis gebeurt, niet belangrijk is zolang je zegt God te dienen, wordt niet door de Bijbel ondersteund. Houd jezelf niet voor de gek. Dit is een serieuze zaak (1 Petrus 3:7). Je  kunt talenten hebben en ijverig zijn, maar als je je partner opzettelijk met sarcastische woorden kwetst, onteer je de huwelijksregeling en zou God je aanbidding weleens als waardeloos kunnen bezien.

13. Hoe zou een huwelijkspartner emotionele pijn kunnen veroorzaken?

13 Huwelijkspartners moeten ook oppassen dat ze niet op indirectere manieren emotionele pijn veroorzaken. Hier zijn twee voorbeelden: een alleenstaande moeder belt regelmatig een getrouwde man in de gemeente op om hem raad te vragen, en dan hebben ze lange gesprekken met elkaar; een ongehuwde broeder brengt elke week heel wat tijd in de velddienst door met een getrouwde zuster. De gehuwden in deze voorbeelden hebben misschien geen verkeerde bedoelingen, maar hoe is hun gedrag van invloed op hun respectieve huwelijkspartners? Een vrouw die in zo’n situatie verkeert, zei: „Het doet me pijn te zien dat mijn man zo veel tijd en aandacht aan een andere zuster in de gemeente besteedt. Het maakt dat ik me minderwaardig voel.”

14. (a) Welke echtelijke verplichting wordt in Genesis 2:24 genoemd? (b) Wat moeten we ons afvragen?

14 Het is te begrijpen dat deze vrouw en anderen die met een vergelijkbare situatie in hun huwelijk te maken hebben, zich gekwetst voelen. Hun partner negeert de basisinstructie voor het huwelijk: „Een man [zal] zijn vader en zijn moeder verlaten en hij moet zich hechten aan zijn vrouw” (Genesis 2:24). Natuurlijk hebben gehuwden nog steeds respect voor hun ouders, maar het is Gods regeling dat ze in de eerste plaats een verplichting tegenover hun huwelijkspartner hebben. Evenzo houden christenen veel van hun geloofsgenoten, maar ze hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid tegenover hun huwelijkspartner. Wanneer gehuwde christenen dus ongewoon veel tijd doorbrengen of al te familiair worden met geloofsgenoten, vooral van het andere geslacht, zetten ze de huwelijksband onder druk. Zou dat  een oorzaak van spanning in je huwelijk kunnen zijn? Vraag je af: geef ik mijn partner echt de tijd, aandacht en genegenheid waar hij of zij recht op heeft?

15. Waarom moeten gehuwde christenen het volgens Mattheüs 5:28 vermijden ongewoon veel aandacht te besteden aan iemand van het andere geslacht?

15 Bovendien zijn gehuwde christenen die ongewoon  veel aandacht besteden aan iemand van het andere geslacht die niet hun huwelijkspartner is, onverstandig doordat ze zich op gevaarlijk terrein begeven. Droevig genoeg hebben sommige gehuwde christenen romantische gevoelens ontwikkeld voor iemand met wie ze al te familiair waren geworden (Mattheüs 5:28). En die emotionele banden hebben op hun beurt weer geleid tot gedrag dat het huwelijk nog meer onteert. Kijk eens wat Paulus over dit onderwerp zei.

’HET HUWELIJKSBED ZIJ ZONDER VERONTREINIGING’

16. Welk gebod geeft Paulus in verband met het huwelijk?

16 Meteen nadat Paulus de aansporing had gegeven: „Het huwelijk zij eerbaar”, voegde hij er de waarschuwing aan toe: „en het huwelijksbed zonder verontreiniging, want God zal hoereerders en overspelers oordelen” (Hebreeën 13:4). Paulus gebruikte de term „huwelijksbed” voor seksuele betrekkingen. Die zijn „zonder verontreiniging”, moreel rein, als ze uitsluitend binnen het huwelijk plaatsvinden. Daarom slaan christenen acht op de geïnspireerde woorden: „Verheug u met de vrouw van uw jeugd.” — Spreuken 5:18.

17. (a) Waarom doet het er voor christenen niet toe hoe de wereld overspel beziet? (b) Hoe kunnen we Jobs voorbeeld volgen?

17 Iemand die seksuele betrekkingen heeft met een ander dan zijn of haar huwelijkspartner, toont grove minachting voor Gods morele wetten. Het is waar dat velen in deze tijd overspel volkomen aanvaardbaar vinden. Maar wat andere mensen van overspel denken, mag niet van invloed zijn op de zienswijze van christenen. Zij beseffen dat uiteindelijk niet de mens maar ’God hoereerders en overspelers zal oordelen’ (Hebreeën 10:31; 12:29). Daarom houden ware christenen vast aan Jehovah’s kijk op dit onderwerp (Romeinen 12:9). Bedenk dat de patriarch Job zei: „Een verbond heb ik  gesloten met mijn ogen” (Job 31:1). Ware christenen willen voorkomen dat ze zelfs maar één stap doen op de weg die naar overspel kan leiden, en daarom houden ze hun ogen in bedwang en kijken nooit verlangend naar iemand van het andere geslacht die niet hun huwelijkspartner is. — Zie de appendix „De Bijbelse kijk op echtscheiding en uiteengaan”.

18. (a) Hoe ernstig is overspel in Jehovah’s ogen? (b) Welke overeenkomst is er tussen overspel en afgoderij?

18 Hoe ernstig is overspel in Jehovah’s ogen? De mozaïsche wet helpt ons te begrijpen hoe Jehovah over dit onderwerp denkt. In Israël waren overspel en afgoderij overtredingen waar de doodstraf op stond (Leviticus 20:2, 10). Zie je een overeenkomst tussen die twee? Een Israëliet die een afgod aanbad, verbrak zijn verbond met Jehovah. Evenzo verbrak een Israëliet die overspel pleegde, zijn verbond met zijn huwelijkspartner. Beiden handelden trouweloos (Exodus 19:5, 6; Deuteronomium 5:9; Maleachi 2:14). Beiden waren dus laakbaar in de ogen van Jehovah, de loyale en betrouwbare God. — Psalm 33:4.

19. Wat kan iemand sterken in zijn vaste besluit geen overspel te plegen, en waarom?

19 Uiteraard staan christenen niet onder de mozaïsche wet. Maar de gedachte dat overspel in het oude Israël als een ernstige zonde werd bezien, kan hen sterken in hun vaste besluit zo’n daad niet te begaan. Waarom? Denk eens aan deze vergelijking: Zou je ooit een kerk binnengaan en voor een beeld neerknielen om te bidden? ’Nooit!’, zul je zeggen. Maar zou je je ertoe laten verleiden als je een grote som geld aangeboden kreeg? ’Ondenkbaar!’, zul je antwoorden. Alleen al de gedachte verraad te plegen tegenover Jehovah door een afgod te aanbidden, is weerzinwekkend voor een ware christen. Net zo’n afkeer moeten christenen hebben van de gedachte verraad te plegen tegenover hun God, Jehovah, en hun huwelijkspartner, door overspel te plegen — ongeacht wat het motief voor die zonde zou kunnen zijn  (Psalm 51:1, 4; Kolossenzen 3:5). Nooit willen we een daad begaan waarover Satan zich zou verheugen maar waardoor we Jehovah en de heilige huwelijksregeling ernstig zouden onteren.

HOE JE DE HUWELIJKSBAND KUNT VERSTERKEN

20. Wat is er in sommige huwelijken gebeurd? Illustreer dat.

20 Wat kun je, naast het vermijden van gedrag waardoor het huwelijk wordt onteerd, doen om je respect voor je partner nieuw leven in te blazen? Om die vraag te beantwoorden, gaan we de huwelijksregeling met een woning vergelijken. De vriendelijke woorden die huwelijkspartners tegen elkaar zeggen en de attenties en andere blijken van eer die ze elkaar geven, zijn dan de decoraties die een woning mooier maken. Als je een hechte band met elkaar hebt, lijkt je huwelijk op een woning met decoraties die er kleur en warmte aan geven. Als je genegenheid afneemt, verdwijnen die mooie dingen geleidelijk en wordt je huwelijk zo kaal als een woning zonder enige versiering. Omdat je graag gehoorzaam wilt zijn aan Gods gebod om je huwelijk in ere te houden, word je ertoe bewogen de situatie te verbeteren. Tenslotte is iets wat kostbaar is en eer verdient, het waard gerepareerd of hersteld te worden. Hoe kun je dat doen? Gods Woord zegt: „Door wijsheid zal een huisgezin worden opgebouwd, en door onderscheidingsvermogen zal het stevig bevestigd blijken te zijn. En door kennis zullen de binnenkamers gevuld worden met allerlei kostbare en aangename dingen van waarde” (Spreuken 24:3, 4). Laten we eens zien hoe die woorden op het huwelijk toegepast kunnen worden.

21. Hoe kunnen we ons huwelijk geleidelijk sterker maken? (Zie ook het kader „ Hoe kan ik mijn huwelijk verbeteren?”)

21 Tot de ’kostbare dingen’ waarmee een gelukkig gezin „gevuld” is, behoren eigenschappen als ware liefde, vrees  voor God en een sterk geloof (Spreuken 15:16, 17; 1 Petrus 1:7). Die maken een huwelijk sterk. Maar heb je opgemerkt hoe de kamers in de bovenstaande spreuk met kostbare dingen worden gevuld? „Door kennis.” Bijbelkennis heeft, als ze wordt toegepast, de kracht om het denken van mensen te veranderen en hen ertoe te bewegen hun liefde voor elkaar nieuw leven in te blazen (Romeinen 12:2; Filippenzen 1:9). Dus elke keer als jij en je partner er samen voor gaan zitten om in alle rust een Bijbelpassage zoals de dagtekst te bespreken, of een op de Bijbel gebaseerd artikel in De Wachttoren of Ontwaakt! dat over het huwelijk gaat, is het alsof je iets moois bekijkt waarmee je je woning kunt verfraaien. Als liefde voor Jehovah je ertoe beweegt de raad die je zojuist hebt bekeken in je huwelijk toe te passen, dan breng je die decoratie als het ware in „de binnenkamers”. Het resultaat kan zijn dat er iets van de kleur en de warmte die er eens in je huwelijk waren, terugkomt.

22. Welke voldoening kunnen we hebben als we ons inspannen om ons deel te doen in het sterker maken van ons huwelijk?

22 Zeker, het kan heel wat tijd en moeite kosten om die decoraties weer opnieuw een plaats te geven in je woning. Maar als je je inspant om jouw deel te doen, zul je de diepe voldoening hebben te weten dat je gehoorzaam bent aan het Bijbelse gebod: „Neemt de leiding in het betonen van eer aan elkaar” (Romeinen 12:10; Psalm 147:11). En bovenal zul je door je oprechte pogingen om je huwelijk in ere te houden, in Gods liefde blijven.