Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 10

Het huwelijk — Een geschenk van een liefdevolle God

Het huwelijk — Een geschenk van een liefdevolle God

„Een drievoudig snoer kan niet zo snel in tweeën getrokken worden.” — PREDIKER 4:12.

1, 2. (a) Wat vragen we ons misschien weleens af in verband met een pasgetrouwd paar, en waarom? (b) Welke vragen gaan we in dit hoofdstuk bespreken?

GA JE graag naar een bruiloft? Velen wel, want het kunnen heel plezierige gebeurtenissen zijn. Het paar ziet er prachtig uit en hun gezichten stralen van vreugde! Ze zijn heel gelukkig en hun toekomst lijkt er schitterend uit te zien.

2 Toch moeten we toegeven dat het met het huwelijk tegenwoordig in veel opzichten niet zo best gesteld is. Hoewel we voor een pasgetrouwd paar het allerbeste hopen, vragen we ons misschien weleens af: Wordt het een gelukkig huwelijk? Zal het standhouden? Het antwoord hangt af van de vraag of man en vrouw Gods raad in verband met het huwelijk aanvaarden en toepassen (Spreuken 3:5, 6). Dat is nodig om in Gods liefde te blijven. Laten we nu bekijken wat het Bijbelse antwoord is op deze vier vragen: Wat zijn redenen om te trouwen? Als je trouwt, wie moet je dan als partner kiezen? Hoe kun je je op het huwelijk voorbereiden? En wat helpt een echtpaar om gelukkig getrouwd te blijven?

WAAROM WIL JE TROUWEN?

3. Waarom zou het onverstandig zijn te trouwen om de een of andere onbelangrijke reden?

3 Sommigen denken dat trouwen absoluut nodig is om gelukkig te worden — dat je geen voldoening of vreugde in het leven kunt hebben als je geen huwelijkspartner vindt. Dat is  gewoon niet waar! Jezus, een vrijgezel, noemde de ongehuwde staat een gave en moedigde degenen die er plaats voor konden maken, ertoe aan dat te doen (Mattheüs 19:11, 12). Ook de apostel Paulus sprak over de voordelen van de ongehuwde staat (1 Korinthiërs 7:32-38). Noch Jezus noch Paulus maakte hier een voorschrift van. Integendeel, „verbieden te trouwen” behoort tot de „leringen van demonen” (1 Timotheüs 4:1-3). Toch heeft de ongehuwde staat veel voordelen voor iemand die Jehovah zonder afleiding wil dienen. Het zou dus niet verstandig zijn te trouwen om de een of andere onbelangrijke reden, bijvoorbeeld om niet bij anderen achter te blijven.

4. Wat voor basis vormt een goed huwelijk voor het grootbrengen van kinderen?

4 Zijn er goede redenen om te trouwen? Ja, die zijn er. Ook het huwelijk is een gave van onze liefdevolle God (Genesis 2:18). Het heeft dus bepaalde voordelen en het kan zegeningen met zich meebrengen. Een goed huwelijk is bijvoorbeeld de beste basis voor een gezinsleven. Kinderen hebben een stabiele omgeving nodig waarin ze worden grootgebracht door ouders die liefde, streng onderricht en leiding geven (Psalm 127:3; Efeziërs 6:1-4). Maar het grootbrengen van kinderen is niet de enige reden om te trouwen.

5, 6. (a) Wat zijn volgens Prediker 4:9-12 enkele praktische voordelen van een hechte vriendschap? (b) Hoe kan een huwelijk als een drievoudig snoer zijn?

5 Kijk eens naar de samenhang waarin de thematekst voor dit hoofdstuk geschreven is: „Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben voor hun harde werk. Want indien een van hen zou vallen, kan de ander zijn metgezel oprichten. Maar hoe zal het zijn met slechts de ene die valt, wanneer er geen ander is om hem op te richten? Indien er bovendien twee te zamen neerliggen, dan zullen zij stellig warm worden; maar hoe kan slechts één warm blijven? En indien iemand één die alleen is zou kunnen overweldigen, zouden twee te zamen tegen hem kunnen standhouden.  En een drievoudig snoer kan niet zo snel in tweeën getrokken worden.” — Prediker 4:9-12.

6 Deze passage gaat in de eerste plaats over de waarde van vriendschap. Bij het huwelijk gaat het natuurlijk om de hechtste vriendschap die er bestaat. Zoals uit dit Bijbelgedeelte blijkt, kan zo’n verbintenis steun, warmte en bescherming geven. Een huwelijk is vooral sterk als het meer is dan een band tussen twee mensen. Een tweevoudig snoer, zoals dit vers suggereert, zou stukgetrokken kunnen worden. Maar drie ineengeweven of -gevlochten strengen zijn veel moeilijker stuk te trekken. Als man en vrouw beiden in de eerste plaats Jehovah willen behagen, is hun huwelijk als dat drievoudige snoer. Omdat Jehovah een wezenlijk deel uitmaakt van hun huwelijk, is de verbintenis heel sterk.

7, 8. (a) Welke raad tekende Paulus op voor ongehuwde christenen die met seksuele verlangens worstelen? (b) Welke realistische kijk geeft de Bijbel ons op het huwelijk?

7 Het huwelijk is ook de enige omlijsting waarin seksuele verlangens op een juiste manier bevredigd kunnen worden. In die setting zijn seksuele betrekkingen terecht een bron van genot (Spreuken 5:18). Als een vrijgezel is gepasseerd wat de Bijbel „de bloem der jeugd” noemt — de periode in het leven waarin de seksuele impulsen heel sterk zijn — kan hij of zij nog steeds met seksuele verlangens worstelen. Als die niet onder controle worden gehouden, zouden ze tot onrein of onjuist gedrag kunnen leiden. Paulus werd ertoe geïnspireerd de volgende raad op te tekenen voor ongehuwden: „Indien zij geen zelfbeheersing hebben, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van hartstocht.” — 1 Korinthiërs 7:9, 36; Jakobus 1:15.

8 Welke redenen iemand ook heeft om te trouwen, het is goed om realistisch te zijn. Zoals Paulus zei, zullen degenen die trouwen „verdrukking hebben in hun vlees” (1 Korinthiërs 7:28). Getrouwde mensen komen voor problemen te staan waarmee ongehuwden niet te maken zullen krijgen.  Maar als je ervoor kiest te trouwen, hoe kun je er dan voor zorgen dat de problemen minimaal en de zegeningen maximaal zijn? Onder andere door een verstandige partnerkeuze.

WAT IS EEN GOEDE HUWELIJKSPARTNER?

9, 10. (a) Hoe illustreerde Paulus het gevaar van het aangaan van een hechte band met ongelovigen? (b) Wat is vaak het gevolg van het negeren van Gods raad om niet met een ongelovige te trouwen?

9 Paulus schreef onder inspiratie een belangrijk beginsel op dat toegepast moet worden bij het kiezen van een huwelijkspartner: „Komt niet onder een ongelijk juk met ongelovigen” (2 Korinthiërs 6:14). Zijn illustratie was gebaseerd op een realiteit uit het boerenleven. Als twee dieren die aanzienlijk in grootte of kracht verschillen onder één juk worden samengebracht, zullen beide het moeilijk hebben. Hetzelfde gebeurt als een gelovige en een ongelovige met elkaar trouwen: ze zullen beslist met wrijving en spanningen te maken krijgen. Als de één in Jehovah’s liefde wil blijven en de ander daar weinig of niets om geeft, stemmen hun prioriteiten in het leven niet overeen, en dat zal waarschijnlijk tot veel problemen leiden. Daarom gaf Paulus christenen de dringende raad „alleen in de Heer” te trouwen. — 1 Korinthiërs 7:39.

10 In sommige gevallen komen ongehuwde christenen tot de conclusie dat een ongelijk juk beter is dan de eenzaamheid die ze op dat moment voelen. Sommigen besluiten de Bijbelse raad te negeren, en ze trouwen met iemand die Jehovah niet dient. Steeds weer heeft dat droevige gevolgen. Ze ontdekken dat ze met iemand getrouwd zijn met wie ze de belangrijkste dingen in het leven niet kunnen delen. De eenzaamheid die dat tot gevolg heeft, is misschien wel veel groter dan de eenzaamheid die ze voor die tijd voelden. Gelukkig zijn er vele duizenden ongehuwde christenen die de raad die God in dit verband geeft, wel aanvaarden en zich er loyaal aan houden (Psalm 32:8). Hoewel ze eens hopen te trouwen, blijven ze ongehuwd totdat ze onder de aanbidders van Jehovah God een partner vinden.

11. Wat kan je helpen bij een verstandige partnerkeuze? (Zie ook het kader „ Waar zoek ik naar in een partner?”)

 11 Natuurlijk is niet iedere dienstknecht van Jehovah automatisch een geschikte huwelijkspartner. Als je een huwelijk overweegt, zoek dan naar iemand die qua persoonlijkheid, geestelijke doelen en liefde voor God bij je past. De getrouwe slaafklasse heeft veel over dit onderwerp gepubliceerd, en het zou verstandig zijn die Bijbelse raad onder gebed te overdenken en je er bij het nemen van deze belangrijke beslissing door te laten leiden. * — Psalm 119:105.

12. Welke gewoonte in verband met het huwelijk bestaat in veel landen, en welk Bijbelse voorbeeld is leerzaam?

12 In veel landen is het de gewoonte dat de ouders een partner voor hun kind kiezen. In die culturen wordt algemeen erkend dat ouders de noodzakelijke wijsheid en ervaring hebben om zo’n belangrijke keuze te maken. Gearrangeerde huwelijken blijken vaak gelukkige huwelijken te zijn, net zoals dat in Bijbelse tijden het geval was. Het voorbeeld van Abraham, die zijn knecht eropuit stuurde om een vrouw voor Isaäk te zoeken, is leerzaam voor ouders die nu misschien voor eenzelfde taak staan. Geld en sociale status waren niet belangrijk voor Abraham. In plaats daarvan getroostte hij zich veel moeite om onder mensen die Jehovah aanbaden een vrouw voor Isaäk te vinden. * — Genesis 24:3, 67.

HOE KUN JE JE OP HET HUWELIJK VOORBEREIDEN?

13-15. (a) Hoe kan het beginsel in Spreuken 24:27 een hulp zijn voor een jonge man die aan trouwen denkt? (b) Wat kan een jonge vrouw doen om zich op het huwelijk voor te bereiden?

13 Als je serieus aan trouwen denkt, is het verstandig je af  te vragen: ben ik er echt klaar voor? Het antwoord hangt niet alleen af van je mening over liefde, seks, kameraadschap en kinderen. Nee, er zijn specifieke doelen waar iedere toekomstige huwelijkspartner over na moet denken.

14 Een jonge man die een vrouw zoekt, moet heel goed over dit beginsel nadenken: „Maak uw werk buitenshuis gereed, en maak het voor u klaar op het veld. Daarna moet gij ook uw huisgezin opbouwen” (Spreuken 24:27). Wat wordt hiermee bedoeld? Als een man destijds ’zijn huisgezin wilde opbouwen’, oftewel een gezin wilde stichten door te trouwen, moest hij zich afvragen: ben ik in staat om voor een vrouw en eventuele toekomstige kinderen te zorgen? Hij moest eerst werken: hij moest voor zijn velden, zijn gewassen, zorgen. Hetzelfde beginsel is in deze tijd van toepassing. Een man die wil trouwen, moet zich op die verantwoordelijkheid voorbereiden. Zolang hij daartoe fysiek in staat is, zal hij moeten werken. Gods Woord geeft te kennen dat een man die niet voor de fysieke, emotionele en geestelijke behoeften van zijn gezin zorgt, erger is dan een ongelovige! — 1 Timotheüs 5:8.

15 Een vrouw die besluit te trouwen, stemt er eveneens mee in een aantal belangrijke verantwoordelijkheden op zich te nemen. De Bijbel prijst enkele bekwaamheden en eigenschappen die een vrouw nodig kan hebben bij het helpen van haar man en de zorg voor haar gezin (Spreuken 31:10-31). Mannen en vrouwen die zich in een huwelijk storten zonder zich voor te bereiden op de verantwoordelijkheden die ermee gepaard gaan, zijn eigenlijk egoïstisch: ze denken er niet over na wat ze een toekomstige partner kunnen geven. Maar bovenal moet iemand die een huwelijk overweegt, daar in geestelijk opzicht op voorbereid zijn.

16, 17. Over welke Bijbelse beginselen moeten degenen die zich op het huwelijk voorbereiden, mediteren?

16 Voorbereiding op het huwelijk betekent onder andere te mediteren over de respectieve rollen die God de man en de vrouw heeft toegewezen. Een man moet weten wat het wil  zeggen het hoofd van een christelijk gezin te zijn. Die rol geeft hem geen vrijbrief om zich als een tiran te gedragen. Nee, hij moet de manier waarop Jezus zijn gezag als Hoofd uitoefent, navolgen (Efeziërs 5:23). Zo moet ook een christelijke vrouw de waardige rol begrijpen die een echtgenote is toebedeeld. Is ze bereid zich aan „de wet van haar man” te onderwerpen? (Romeinen 7:2) Ze staat al onder de wet van Jehovah en van Christus (Galaten 6:2). Het gezag van haar man in het gezin vertegenwoordigt nog een wet. Kan ze haar steun geven en zich onderwerpen aan het gezag van een onvolmaakte man? Als ze dat geen aantrekkelijk vooruitzicht vindt, kan ze beter niet trouwen.

17 Verder moet elk van beiden bereid zijn aan de speciale behoeften van de ander te voldoen (Filippenzen 2:4). Paulus schreef: „Laat . . . een ieder van u afzonderlijk zijn vrouw zo liefhebben als zichzelf; de vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben.” Onder goddelijke inspiratie begreep Paulus dat de man er speciaal behoefte aan heeft te voelen dat zijn vrouw diepe achting voor hem koestert. En de vrouw heeft er speciaal behoefte aan te voelen dat haar man van haar houdt. — Efeziërs 5:21-33.

In de verkeringstijd laten veel stellen zich wijselijk chaperonneren

18. Waarom moet een paar in de verkeringstijd zelfbeheersing oefenen?

18 De verkering is dus niet alleen een tijd om plezier te maken. Het is een tijd waarin een man en een vrouw kunnen leren hoe ze met elkaar moeten omgaan en kunnen zien of trouwen een verstandige keuze zou zijn. Het is ook een tijd om zelfbeheersing te oefenen! De verleiding om fysiek al te intiem te worden, kan heel sterk zijn — het is tenslotte normaal dat je je tot elkaar aangetrokken voelt. Maar als je echt van elkaar houdt, zul je dingen vermijden die de ander in geestelijk opzicht kunnen schaden (1 Thessalonicenzen 4:6). Oefen dus zelfbeheersing in de verkeringstijd; van die eigenschap kun je je hele leven profijt hebben, of je nu trouwt of niet.

 HOE KUN JE EEN HUWELIJK DUURZAAM MAKEN?

19, 20. Hoe moet de kijk die een christen op het huwelijk heeft, anders zijn dan die van veel mensen in deze tijd? Illustreer dat.

19 Wil een echtpaar hun huwelijk duurzaam maken, dan moeten ze de juiste kijk op die verbintenis hebben. In romans en films is een huwelijk vaak het happy end waar mensen naar hunkeren. Maar in het echte leven is een huwelijk niet een einde; het is het begin van iets dat door Jehovah is ingesteld om blijvend te zijn (Genesis 2:24). Jammer genoeg denken veel mensen daar tegenwoordig anders over. In sommige culturen wordt over het huwelijk gesproken als het leggen van een knoop. Ze beseffen misschien niet dat die illustratie heel goed beschrijft hoe er vaak over het huwelijk wordt gedacht. Hoezo? Voor een goede knoop geldt dat hij moet blijven zitten zolang het nodig is, maar nog een belangrijke voorwaarde is dat hij ook makkelijk weer losgemaakt kan worden.

20 Velen bezien het huwelijk tegenwoordig als iets tijdelijks. Ze beginnen heel makkelijk aan een huwelijk omdat ze denken dat het aan hun behoeften zal voldoen, maar gaan ervan uit dat ze het kunnen beëindigen zodra er problemen lijken te komen. Denk echter eens aan de illustratie die de Bijbel voor een verbintenis zoals het huwelijk gebruikt: een snoer, of een touw. Touwen voor zeilschepen worden gemaakt om lang mee te gaan en zelfs de hevigste storm te kunnen doorstaan. Zo is ook het huwelijk bedoeld om duurzaam te zijn. Bedenk dat Jezus zei: „Wat God . . . onder één juk heeft samengebracht, brenge geen mens vaneen” (Mattheüs 19:6). Als je trouwt, moet je diezelfde kijk op het huwelijk hebben. Maakt dat het huwelijk tot een last? Nee.

21. Wat voor houding moeten man en vrouw altijd tegenover elkaar hebben, en wat kan hen daarbij helpen?

21 Man en vrouw moeten de juiste kijk op elkaar houden. Als ze ieder hun best doen om zich op de goede eigenschappen  en daden van de ander te concentreren, zal het huwelijk een bron van vreugde en verkwikking zijn. Is het onrealistisch om zo’n positieve kijk op een onvolmaakte huwelijkspartner te hebben? Jehovah is nooit onrealistisch, en toch vertrouwen we erop dat hij een positieve kijk op ons houdt. De psalmist zei: „Indien gij op dwalingen zoudt letten, o Jah, o Jehovah, wie zou stand kunnen houden?” (Psalm 130:3) Man en vrouw moeten net zo’n positieve en vergevensgezinde kijk op elkaar hebben. — Kolossenzen 3:13.

22, 23. In welk opzicht zijn Abraham en Sara een goed voorbeeld voor gehuwden in deze tijd?

 22 In de loop van de jaren kan het huwelijk steeds meer geluk en voldoening schenken. De Bijbel geeft ons een kijkje in het huwelijk van Abraham en Sara toen ze al op leeftijd waren. Hun leven was echt niet zonder tegenspoed en problemen. Stel je eens voor wat het voor Sara, die toen waarschijnlijk al over de zestig was, betekende om haar comfortabele huis in de welvarende stad Ur te verlaten en haar verdere leven in tenten te gaan wonen. Toch onderwierp ze zich aan het gezag van haar man als hoofd. Als een ware aanvulling en hulp voor Abraham werkte ze er respectvol aan mee zijn beslissingen tot een succes te maken. En haar onderworpenheid was geen schijn. Zelfs „in zichzelf” noemde ze haar man haar heer (Genesis 18:12; 1 Petrus 3:6). Haar respect voor Abraham kwam uit het hart.

23 Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Abraham en Sara het altijd met elkaar eens waren. Op een keer deed ze Abraham een voorstel dat „iets zeer onaangenaams” voor hem was. Maar op Jehovah’s aanwijzing luisterde Abraham nederig naar zijn vrouw, wat een zegen voor het gezin bleek te zijn (Genesis 21:9-13). Huwelijkspartners in deze tijd, ook al zijn ze tientallen jaren getrouwd, kunnen veel van dit godvrezende echtpaar leren.

24. Wat voor huwelijken strekken Jehovah God tot eer, en waarom?

24 In de christelijke gemeente zijn vele duizenden gelukkige huwelijken — huwelijken waarin de vrouw diepe achting voor haar man heeft, waarin de man zijn vrouw liefheeft en eert, en waarin beiden samenwerken om het doen van Jehovah’s wil in alle dingen op de eerste plaats te stellen. Als je besluit te trouwen, maak dan een verstandige partnerkeuze, bereid je goed op het huwelijk voor en werk aan een vredig, liefdevol huwelijk dat Jehovah God tot eer strekt. Dan zal je huwelijk je beslist helpen in Gods liefde te blijven.

^ ¶11 Zie hfst. 2 van Het geheim van gezinsgeluk, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶12 Sommige getrouwe patriarchen hadden meer dan één vrouw. Toen Jehovah zich met de patriarchen en met het volk Israël bezighield, liet hij polygamie toe. Hij heeft polygamie niet in het leven geroepen, maar wel gereglementeerd. Christenen houden echter in gedachte dat Jehovah polygamie onder zijn aanbidders niet meer toelaat. — Mattheüs 19:9; 1 Timotheüs 3:2.