Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 Hoofdstuk 17

„Uzelf opbouwen op uw allerheiligst geloof”

„Uzelf opbouwen op uw allerheiligst geloof”

’Gij moet uzelf opbouwen op uw allerheiligst geloof, en uzelf aldus bewaren in Gods liefde.’ — JUDAS 20, 21.

1, 2. Met wat voor bouwproject ben je bezig, en waarom is de kwaliteit van je werk zo belangrijk?

JE BENT druk bezig met een bouwproject. Het is al een tijdje aan de gang en is voorlopig nog niet klaar. Tot nu toe is het werk niet makkelijk geweest, maar het geeft wel voldoening. Wat er ook gebeurt, je bent vastbesloten het nooit op te geven of rustiger aan te gaan doen, want de kwaliteit van je werk is van invloed op je leven en zelfs op je toekomst. Waarom? Omdat jij zelf het bouwproject bent!

2 De discipel Judas beklemtoonde dat we aan onszelf moeten bouwen. Toen hij christenen de dringende raad gaf ’zichzelf te bewaren in Gods liefde’, maakte hij in diezelfde passage ook duidelijk hoe we dat voornamelijk kunnen doen. Hij zei: „Gij . . . moet uzelf opbouwen op uw allerheiligst geloof” (Judas 20, 21). Wat zijn enkele manieren waarop je jezelf kunt opbouwen, je geloof sterker kunt maken, zodat je in Gods liefde zult blijven? Laten we drie aspecten bekijken van het geestelijke bouwproject waar je mee bezig bent.

BLIJF BOUWEN AAN JE GELOOF IN JEHOVAH’S RECHTVAARDIGE VEREISTEN

3-5. (a) Wat zou Satan je graag willen wijsmaken in verband met Jehovah’s vereisten? (b) Hoe moeten we Jehovah’s vereisten bezien, en wat voor gevoel zal dat ons geven? Illustreer dat.

3 Ten eerste moeten we ons geloof in Gods wetten versterken. In de loop van de studie van dit boek heb je een aantal van Jehovah’s rechtvaardige vereisten in verband met gedrag  onder de loep genomen. Hoe denk je over die vereisten? Satan zou je graag willen wijsmaken dat Jehovah’s wetten, beginselen en maatstaven te beperkend zijn, benauwend zelfs. Die tactiek bleek in Eden heel doeltreffend te zijn, en sindsdien maakt hij er steeds weer gebruik van (Genesis 3:1-6). Zal hij er bij jou succes mee hebben? Dat hangt voor een groot deel van je zienswijze af.

4 Ter illustratie: Je bent in een prachtig natuurpark aan het wandelen, en ineens zie je een hoge, stevige omheining die een deel van het terrein afsluit. Het landschap achter de omheining ziet er aantrekkelijk uit. Op het eerste gezicht zou je de omheining als een onnodige beperking van je vrijheid kunnen beschouwen. Maar als je erdoorheen kijkt, zie je aan de andere kant een verscheurende leeuw die een prooi besluipt! Nu begrijp je dat de omheining in werkelijkheid een bescherming is. Loert er op dit moment dan een gevaarlijk roofdier op je? Gods Woord waarschuwt: „Houdt uw zinnen bij elkaar, weest waakzaam. Uw tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek om iemand te verslinden.” — 1 Petrus 5:8.

5 Satan is een boosaardig roofdier. Jehovah wil niet dat Satan ons te pakken krijgt, en daarom heeft hij wetten gegeven om ons te beschermen tegen de vele „listen” van dat goddeloze schepsel (Efeziërs 6:11, vtn.). Dus telkens als we over Gods wetten mediteren, moeten we daarin de liefde van onze hemelse Vader zien. Als we Gods wetten zo bekijken, geven ze ons vreugde en een gevoel van veiligheid. De discipel Jakobus schreef: „Wie daarentegen tuurt in de volmaakte wet, die tot de vrijheid behoort, en daarbij blijft, die zal . . . gelukkig zijn doordat hij het doet.” — Jakobus 1:25.

6. Wat is de beste manier om ons geloof in Gods rechtvaardige wetten en beginselen op te bouwen? Geef een voorbeeld.

6 Naar Gods geboden leven is de beste manier om ons geloof in de Wetgever en in de wijsheid van zijn wetten op te bouwen. „De wet van de Christus” bijvoorbeeld omvat Jezus’  gebod om ’alles wat hij geboden heeft’ aan anderen te onderwijzen (Galaten 6:2; Mattheüs 28:19, 20). Christenen nemen ook de opdracht om bijeen te blijven komen voor aanbidding en opbouwende omgang serieus (Hebreeën 10:24, 25). Verder omvatten Gods geboden de aansporing om geregeld en dikwijls en vanuit het hart tot Jehovah te bidden (Mattheüs 6:5-8; 1 Thessalonicenzen 5:17). Als we naar die geboden leven, zien we steeds duidelijker dat het echt liefdevolle richtlijnen zijn. Gehoorzaamheid daaraan geeft ons een vreugde en voldoening die we nergens in deze door problemen geplaagde wereld zouden kunnen vinden. Als je mediteert over de voordelen die je persoonlijk hebt ondervonden door naar Gods wetten te leven, wordt je geloof in die wetten sterker.

7, 8. Welke geruststelling geeft Gods Woord aan degenen die zich zorgen maken dat ze niet in staat zullen zijn altijd maar rechtvaardig te blijven?

7 Sommigen zijn af en toe bezorgd dat het te moeilijk is om Jehovah’s wetten jaar na jaar te blijven gehoorzamen. Ze zijn bang dat ze op de een of andere manier tekort zullen schieten. Als je dat gevoel weleens hebt, houd dan deze woorden in gedachte: „Ik, Jehovah, ben uw God, die u leert uzelf baat te verschaffen, die u doet treden op de weg die gij dient te bewandelen. O indien gij slechts werkelijk aandacht aan mijn  geboden zoudt schenken! Dan zou uw vrede worden net als een rivier, en uw rechtvaardigheid als de golven der zee” (Jesaja 48:17, 18). Heb je er weleens bij stilgestaan hoe geruststellend die woorden zijn?

8 Jehovah brengt ons hier onder de aandacht dat we er baat bij hebben hem te gehoorzamen. Hij belooft ons twee zegeningen als we dat doen. Ten eerste zal onze vrede als een rivier zijn: kalm, overvloedig, zonder onderbreking. Ten tweede zal onze rechtvaardigheid als de golven van de zee zijn. Als je op het strand staat en naar de golven kijkt die aan komen rollen, de ene na de andere, krijg je ongetwijfeld een gevoel van bestendigheid. Je weet dat de golven zullen blijven komen en nog eeuwenlang op het strand zullen breken. Jehovah zegt dat jouw rechtvaardigheid ook eeuwig kan duren. Zolang je je best doet om hem trouw te blijven, zal hij nooit toelaten dat je faalt! (Psalm 55:22) Vind je niet dat zulke hartverwarmende beloften je geloof in Jehovah en in zijn rechtvaardige vereisten opbouwen?

„TOT RIJPHEID VOORTGAAN”

9, 10. (a) Waarom is rijpheid een schitterend doel voor christenen? (b) Hoe draagt een geestelijke kijk tot vreugde bij?

9 Een tweede aspect van je bouwproject wordt duidelijk gemaakt in de geïnspireerde woorden: „Laten wij . . . tot rijpheid voortgaan” (Hebreeën 6:1). Rijpheid is een schitterend doel voor een christen. In tegenstelling tot volmaaktheid, iets dat nu nog onbereikbaar is voor mensen, is rijpheid een haalbaar doel. Bovendien zullen christenen meer vreugde putten uit het dienen van Jehovah naarmate ze rijper worden. Hoe komt dat?

10 Een rijpe christen is geestelijk gezind. Hij beziet de dingen vanuit Jehovah’s standpunt (Johannes 4:23). Paulus schreef: „Zij die in overeenstemming met het vlees zijn, zetten hun zinnen op de dingen van het vlees, maar zij die in overeenstemming met de geest zijn, op de dingen van de geest”  (Romeinen 8:5). Een vleselijke kijk geeft weinig vreugde, want die is vaak egocentrisch, kortzichtig en op materiële dingen gericht. Een geestelijke kijk maakt gelukkig, want die is op Jehovah, „de gelukkige God”, gericht (1 Timotheüs 1:11). Iemand die geestelijk gezind is, wil graag Jehovah behagen en verheugt zich zelfs onder beproeving. Waarom? Beproevingen geven ons de kans om te bewijzen dat Satan een leugenaar is en om aan onze integriteit te bouwen, zodat we onze hemelse Vader blij maken. — Spreuken 27:11; Jakobus 1:2, 3.

11, 12. (a) Wat zei Paulus over het „waarnemingsvermogen” van een christen, en wat betekent het woord dat met „geoefend” is vertaald? (b) Wat voor oefening moet het lichaam ondergaan om zich te ontwikkelen en behendigheid te krijgen?

11 Geestelijke gezindheid en rijpheid ontwikkel je door oefening. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze tekst: „Vast voedsel behoort . . . bij rijpe mensen, bij hen die door gebruik hun waarnemingsvermogen hebben geoefend om zowel goed als kwaad te onderscheiden” (Hebreeën 5:14). Toen Paulus over het ’oefenen’ van ons waarnemingsvermogen sprak, gebruikte hij een Grieks woord dat waarschijnlijk gangbaar was op de sportscholen in het eerste-eeuwse Griekenland, want het kan vertaald worden met ’geoefend zijn zoals een gymnast’. Sta er eens bij stil wat dat oefenen inhoudt.

Het lichaam van een gymnast is door gebruik geoefend

12 Toen we geboren werden, was ons lichaam ongeoefend. Een zuigeling is bijvoorbeeld nauwelijks in staat waar te nemen wat hij met zijn ledematen doet. Daardoor zwaait hij in het wilde weg met zijn armpjes en slaat hij zich, tot zijn eigen verbazing en schrik, zelfs in zijn gezicht. Geleidelijk wordt het lichaam door gebruik geoefend. Het kind gaat kruipen, leert lopen en later kan het zelfs rennen. * Maar hoe zit dat dan met  een gymnast? Als je zo’n turner heel gracieus en met een uiterste precisie ziet springen en door de lucht ziet zwaaien, twijfel je er geen moment aan dat zijn lichaam net een nauwkeurig afgestemde machine is. Die bekwaamheid heeft hij niet vanzelf gekregen; hij heeft daar heel wat uren voor moeten oefenen. Maar volgens de Bijbel is die lichamelijke oefening „nuttig voor weinig”. Het oefenen van ons geestelijke waarnemingsvermogen heeft beslist veel meer waarde! — 1 Timotheüs 4:8.

13. Hoe kunnen we ons waarnemingsvermogen oefenen?

13 In dit boek hebben we veel dingen besproken die je zullen helpen je waarnemingsvermogen te oefenen zodat je Jehovah trouw kunt blijven als een geestelijk gezind persoon. Denk bij het nemen van beslissingen in je dagelijks leven gebedsvol na over Gods beginselen en wetten. Vraag je bij elke beslissing waarvoor je staat af: Welke Bijbelse wetten of beginselen hebben betrekking op deze kwestie? Hoe kan ik ze toepassen? Met welke handelwijze zal mijn hemelse Vader ingenomen zijn? (Spreuken 3:5, 6; Jakobus 1:5) Met elke beslissing die je op die manier neemt, zul je je waarnemingsvermogen oefenen. En dat zal je helpen echt geestelijk gezind te worden en te blijven.

14. Wat voor eetlust moeten we ontwikkelen om geestelijk te groeien, maar waar moeten we voor oppassen?

14 Hoewel rijpheid een haalbaar doel is, blijft er altijd ruimte voor geestelijke groei. Groei is afhankelijk van voedsel. Daarom merkte Paulus op: „Vast voedsel behoort . . . bij rijpe mensen.” Om je geloof op te bouwen, is het heel belangrijk vast geestelijk voedsel in je op te blijven nemen. Als je goed toepast  wat je leert, is dat wijsheid, en de Bijbel zegt: „Wijsheid is het voornaamste.” We moeten daarom een oprechte honger ontwikkelen naar de kostbare waarheden die onze Vader ons geeft (Spreuken 4:5-7; 1 Petrus 2:2). Natuurlijk is het verkrijgen van kennis en goddelijke wijsheid geen reden om zelfvoldaan of hooghartig te worden. We moeten onszelf geregeld onderzoeken om te zien of er geen trots of een andere zwakheid in ons hart postvat en groeit. Paulus schreef: „Blijft beproeven of gij in het geloof zijt, blijft bewijzen dat gij goedgekeurd zijt.” — 2 Korinthiërs 13:5.

15. Waarom is liefde noodzakelijk voor geestelijke groei?

15 Ook al is de bouw van een huis klaar, het werk houdt niet op. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden blijven noodzakelijk, en als de omstandigheden veranderen moet er misschien iets bijgebouwd worden. Wat hebben we nodig om rijper te worden en onze geestelijke gezindheid te behouden? Vooral liefde. We moeten blijven toenemen in liefde voor Jehovah en onze geloofsgenoten. Als we geen liefde hebben, is al onze kennis en alles wat we doen waardeloos — als een hoop zinloos lawaai (1 Korinthiërs 13:1-3). Met liefde kunnen we christelijke rijpheid verkrijgen en geestelijk blijven groeien.

BLIJF JE CONCENTREREN OP DE HOOP DIE JEHOVAH GEEFT

16. Tot wat voor denkwijze zet Satan aan, en in welk beschermingsmiddel heeft Jehovah voorzien?

16 Laten we nog een aspect van je bouwproject bekijken. Om jezelf op te bouwen als een ware volgeling van Christus, moet je je denkwijze in de gaten houden. Satan, de heerser van deze wereld, is er heel handig in mensen zover te krijgen dat ze toegeven aan negatief denken, pessimisme, achterdocht en wanhoop (Efeziërs 2:2). Zo’n denkwijze is voor een christen net zo gevaarlijk als houtrot voor een houten huis. Gelukkig heeft Jehovah in een belangrijk beschermingsmiddel voorzien: hoop.

17. Hoe illustreert Gods Woord het belang van hoop?

 17 In de Bijbel staan de verschillende onderdelen van de geestelijke wapenrusting die we in onze strijd tegen Satan en deze wereld nodig hebben. Een belangrijk onderdeel van de wapenrusting is de helm, „de hoop der redding” (1 Thessalonicenzen 5:8). Een soldaat in Bijbelse tijden wist dat hij het zonder zijn helm niet lang zou uithouden in de strijd. Zo’n helm, vaak van metaal met daaronder een muts van vilt of leer, zorgde ervoor dat de meeste op het hoofd gerichte slagen zouden afketsen zonder veel schade aan te richten. Zoals een helm het hoofd beschermt, zo kan hoop je geest, je denken, beschermen.

18, 19. Welk voorbeeld heeft Jezus gegeven in het behouden van hoop, en hoe kunnen we hem navolgen?

18 Jezus heeft het beste voorbeeld gegeven in het behouden van hoop. Bedenk eens wat hij in de laatste nacht van zijn leven op aarde te verduren kreeg. Een van zijn beste vrienden verraadde hem voor geld. Een andere vriend loochende hem zelfs maar te kennen. De rest liet hem in de steek en vluchtte. Zijn eigen landgenoten keerden zich tegen hem en eisten dat hij door toedoen van Romeinse soldaten de marteldood zou sterven. We kunnen gerust zeggen dat Jezus voor zwaardere beproevingen heeft gestaan dan wij ooit zullen meemaken. Wat hielp hem? Het antwoord staat in Hebreeën 12:2: „Wegens de hem in het vooruitzicht gestelde vreugde heeft hij een martelpaal verduurd, schande verachtend, en is hij aan de rechterhand van de troon van God gaan zitten.” Jezus verloor „de hem in het vooruitzicht gestelde vreugde” nooit uit het oog.

19 Welke vreugde was Jezus in het vooruitzicht gesteld? Hij wist dat hij door te volharden zou bijdragen aan de heiliging van Jehovah’s naam. Hij zou het grootst mogelijke bewijs leveren dat Satan een leugenaar is. Geen enkele hoop kon Jezus meer vreugde geven! Hij wist ook dat Jehovah zijn getrouwheid rijk zou belonen — dat er een schitterende tijd vlak voor hem lag waarin hij met zijn Vader herenigd zou worden. Jezus  hield die vreugdevolle hoop in de moeilijkste tijden steeds in gedachte. Wij moeten hetzelfde doen. Ook ons is vreugde in het vooruitzicht gesteld. Jehovah heeft ons allemaal het eervolle voorrecht gegeven een aandeel te hebben aan de heiliging van zijn grote naam. We kunnen bewijzen dat Satan een leugenaar is door Jehovah als onze Soeverein te kiezen en veilig in de liefde van onze Vader te blijven, welke beproevingen en verleidingen er ook op ons pad komen.

20. Wat kan je helpen positief en hoopvol te blijven denken?

20 Jehovah is bereid zijn getrouwe dienstknechten te belonen. Hij wil dat zelfs heel graag (Jesaja 30:18; Maleachi 3:10). Hij vindt het een groot genoegen de rechtvaardige hartenwensen van zijn dienstknechten te vervullen (Psalm 37:4). Blijf je dus vastberaden concentreren op de hoop die voor je ligt. Geef nooit toe aan de negatieve, ontaarde, verdraaide denkwijze van Satans oude wereld. Als je merkt dat de geest van deze wereld in je denken of je hart begint door te dringen, bid dan vurig tot Jehovah om „de vrede van God, die alle gedachte te boven gaat”. Die van God afkomstige vrede zal je hart en je geestelijke vermogens behoeden. — Filippenzen 4:6, 7.

21, 22. (a) Welke schitterende hoop koesteren de leden van de „grote schare”? (b) Welk aspect van de christelijke hoop betekent het meest voor je, en wat is je vaste besluit?

21 Wat een geweldige hoop heb je om over na te denken!  Als je tot de „grote schare” behoort, die „uit de grote verdrukking [zal] komen”, denk dan eens aan het leven dat je binnenkort zult krijgen (Openbaring 7:9, 14). Als Satan en zijn demonen er niet meer zijn, zul je een opluchting voelen die nu misschien moeilijk te bevatten is. Niemand van ons heeft immers ervaren hoe het leven zonder de druk van Satans verdorven invloed is? Als die druk weg is, wat een vreugde zal het dan zijn om onder leiding van Jezus en zijn 144.000 hemelse mederegeerders eraan mee te helpen de aarde in een paradijs te veranderen! Wat is het een geweldig vooruitzicht mee te maken dat alle ziekten en kwalen worden weggedaan, dat we onze dierbaren uit het graf mogen verwelkomen en een leven mogen leiden zoals God het bedoeld heeft! Naarmate we tot volmaaktheid groeien, komt een nog grotere beloning steeds dichterbij, namelijk de belofte die in Romeinen 8:21 wordt geopenbaard: „de glorierijke vrijheid van de kinderen Gods”.

22 Jehovah wil dat je een grotere vrijheid krijgt dan je je zelfs maar kunt voorstellen. De weg naar die vrijheid is gehoorzaamheid. Is het niet de moeite waard om nu alles te doen wat je kunt om Jehovah dag aan dag te gehoorzamen? Blijf jezelf dus vooral opbouwen op je allerheiligst geloof, zodat je tot in alle eeuwigheid in Gods liefde zult blijven!

^ ¶12 Wetenschappers zeggen dat we een speciaal gevoel ontwikkelen dat proprioceptie heet. Dat is het vermogen om de positie van ons eigen lichaam en onze ledematen waar te nemen. Het stelt ons bijvoorbeeld in staat om met onze ogen dicht in onze handen te klappen. Een volwassen patiënte die haar proprioceptie kwijt was, kon daardoor niet meer staan, lopen of zelfs maar rechtop zitten.