Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

Een brief van het Besturende Lichaam

Een brief van het Besturende Lichaam

Aan allen die Jehovah liefhebben

„Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”, zei Jezus (Johannes 8:32). Wat een bemoedigende woorden! Het is inderdaad mogelijk de waarheid te kennen, zelfs in deze kritieke „laatste dagen” waarin leugens en onwaarheid hoogtij vieren (2 Timotheüs 3:1). Weet je nog wanneer je voor het eerst de waarheid herkende zoals die in Gods Woord wordt uiteengezet? Dat was een opwindende ervaring!

Maar hoe belangrijk het ook is om nauwkeurige kennis van de waarheid te hebben en er geregeld met anderen over te praten, we moeten ons ook in overeenstemming met de waarheid gedragen. Om dat te doen, moeten we ervoor zorgen dat we in Gods liefde blijven. Wat houdt dat in? De woorden die Jezus op de avond voor zijn dood sprak, vormen het antwoord op die vraag. Hij zei tegen zijn getrouwe apostelen: „Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, evenals ik de geboden van de Vader heb onderhouden en in zijn liefde blijf.” — Johannes 15:10.

Jezus bleef dus in Gods liefde door de geboden van zijn Vader te onderhouden. Voor ons geldt hetzelfde. Om in Gods liefde te blijven, moeten we de waarheid in ons dagelijks leven toepassen. Diezelfde avond zei Jezus: „Indien gij deze dingen weet, gelukkig zijt gij als gij ze doet.” — Johannes 13:17.

Wij hopen oprecht dat dit boek je zal helpen de waarheid in je leven te blijven toepassen en jezelf ’aldus te bewaren in Gods liefde, met eeuwig leven in het vooruitzicht’. — Judas 21.

Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen