Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

 APPENDIX

Bloedfracties en chirurgische procedures

Bloedfracties en chirurgische procedures

Bloedfracties. Deze worden gewonnen uit de vier hoofdbestanddelen van bloed: rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Rode bloedcellen bijvoorbeeld bevatten het eiwit hemoglobine. Uit menselijke of dierlijke hemoglobine vervaardigde producten worden gebruikt om patiënten met acute bloedarmoede of ernstig bloedverlies te behandelen.

Plasma, dat voor 90 procent uit water bestaat, bevat tientallen hormonen, anorganische zouten, enzymen en voedingsstoffen, waaronder mineralen en suiker. Plasma bevat ook stollingsfactoren, antilichamen ter bestrijding van ziekten, en eiwitten zoals albumine. Als iemand aan een bepaalde ziekte blootstaat, kunnen artsen injecties voorschrijven met gammaglobuline, gewonnen uit het plasma van mensen die al immuun zijn. Uit witte bloedcellen kunnen interferonen en interleukinen gewonnen worden, die worden gebruikt om bepaalde virusinfecties en vormen van kanker te behandelen.

Mogen christenen een behandeling waarbij bloedfracties worden gebruikt, aanvaarden? De Bijbel geeft geen specifieke details, dus iedereen moet zich bij zijn beslissing door zijn eigen geweten laten leiden en zich tegenover God verantwoorden.  Sommigen weigeren alle fracties, omdat ze redeneren dat Gods Wet aan Israël voorschreef dat het bloed van een dier ’op de aarde uitgegoten’ werd (Deuteronomium 12:22-24). Anderen weigeren weliswaar transfusies met vol bloed of de hoofdbestanddelen van bloed, maar aanvaarden misschien een behandeling waarbij een bloedfractie wordt gebruikt. Ze redeneren dat je op een gegeven moment niet meer kunt zeggen dat fracties die uit het bloed gewonnen zijn, nog het leven van het schepsel vertegenwoordigen waaruit het afkomstig is.

Denk bij het nemen van een beslissing in verband met bloedfracties na over de volgende vragen: Ben ik me ervan bewust dat het weigeren van alle bloedfracties inhoudt dat ik bepaalde geneesmiddelen die bloedproducten bevatten om ziekten te bestrijden of bloedingen te stoppen, niet accepteer? Zou ik aan een arts kunnen uitleggen waarom ik het gebruik van één of meer bloedfracties al dan niet aanvaard?

Chirurgische procedures. Dat zijn onder andere hemodilutie en het gebruik van een cell-saver. Bij hemodilutie wordt bloed uit het lichaam omgeleid, vervangen door een plasma-aanvullende vloeistof, en later aan de patiënt teruggegeven. Bij gebruik van de cell-saver wordt het bloed tijdens de operatie opgevangen en aan de patiënt teruggegeven. Het bloed wordt teruggewonnen uit een wond of lichaamsholte, wordt gewassen en gefilterd en dan weer aan de patiënt toegediend. Omdat de manier waarop deze technieken worden toegepast per arts kan  verschillen, moet een christen van tevoren vragen wat zijn arts van plan is.

Bij het nemen van een beslissing in verband met deze procedures is het goed je af te vragen: Als iets van mijn bloed buiten mijn lichaam wordt geleid en de circulatie ervan zelfs enige tijd wordt onderbroken, laat mijn geweten dan toe dat ik dit bloed nog als een deel van mezelf zie, zodat het niet nodig is het „op  de aarde uit te gieten”? (Deuteronomium 12:23, 24) Zou mijn door de Bijbel gevormde geweten er moeite mee hebben als tijdens een medische procedure iets van mijn eigen bloed wordt afgenomen, gemodificeerd en in mijn lichaam wordt teruggebracht? Als ik alle medische procedures met betrekking tot mijn eigen bloed weiger, besef ik dan dat ik ook bloedonderzoek, dialyse of het gebruik van een hart-longmachine weiger?

Een christen moet zelf beslissen wat er tijdens een chirurgische procedure met zijn eigen bloed gedaan mag worden. Hetzelfde geldt voor medisch onderzoek en gangbare behandelingen waarbij iets van iemands eigen bloed wordt afgenomen, misschien gemodificeerd wordt en dan weer geïnjecteerd wordt.