Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Blijf in Gods liefde

Dit boek zal je helpen Bijbelse principes in je leven te blijven toepassen zodat je in Gods liefde kunt blijven.

Een brief van het Besturende Lichaam

Het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen moedigt iedereen die van Jehovah houdt aan om het voorbeeld van Jezus te volgen, die in zijn Vaders liefde bleef.

HOOFDSTUK 1

„Dit betekent de liefde tot God”

In één simpele zin legt de Bijbel uit hoe je kan laten zien dat je van God houdt.

HOOFDSTUK 2

Hoe behoud je een goed geweten?

Kun je het gevoel hebben dat je geweten goed werkt, terwijl God daar anders over denkt?

HOOFDSTUK 3

Heb degenen lief die God liefheeft

Jehovah is kieskeurig bij het uitkiezen van zijn vrienden. Wij zouden dat ook moeten zijn.

HOOFDSTUK 4

Waarom gezag respecteren?

God vraagt ons om op drie belangrijke terreinen in ons leven respect voor gezag te tonen.

HOODFSTUK 5

Hoe je afgescheiden van de wereld kunt blijven

Gods Woord laat vijf manieren zien waarop we afgescheiden van de wereld kunnen blijven.

HOOFDSTUK 6

Hoe je gezond amusement kunt kiezen

Drie vragen kunnen je helpen om verstandig te kiezen.

HOOFDSTUK 7

Hecht je evenveel waarde aan het leven als God?

Is er meer bij betrokken dan het gebod dat we niemand mogen doden?

HOOFDSTUK 8

God houdt van reine mensen

De Bijbel helpt je praktijken te vermijden die je in Jehovah’s ogen onrein maken.

HOOFDSTUK 9

„Ontvliedt de hoererij”

Elk jaar maken duizenden christenen zich schuldig aan seksuele immoraliteit. Hoe kun je deze valstrik voorkomen?

HOOFDSTUK 10

Het huwelijk — Een geschenk van een liefdevolle God

Hoe kun je je voorbereiden op een succesvol huwelijk? Hoe kun je ervoor zorgen dat je huwelijk sterk blijft?

HOOFDSTUK 11

„Het huwelijk zij eerbaar”

Een zelfonderzoek op basis van zes vragen kan je helpen je huwelijk te verbeteren.

HOOFDSTUK 12

Spreek wat „goed is tot opbouw”

Je kunt met je spraak iemand afbreken of opbouwen. Leer je spraak te gebruiken zoals Jehovah het bedoeld heeft.

HOOFDSTUK 13

Vieringen die God mishagen

Bepaalde vieringen of feestdagen die God lijken te eren, mishagen hem eigenlijk.

HOOFDSTUK 14

Wees in alle dingen eerlijk

Voordat je anderen eerlijk kunt behandelen, moet je eerst iets anders doen.

HOOFDSTUK 15

Zie het goede voor je harde werk

Het antwoord op vijf sleutelvragen kunnen je helpen een goede keuze te maken als je een baan aangeboden krijgt.

HOOFDSTUK 16

Weersta de Duivel en zijn listen

We erkennen dat Satan macht heeft, maar we zorgen ervoor dat we daar niet te veel aandacht aan besteden. Waarom?

HOOFDSTUK 17

„Uzelf opbouwen op uw allerheiligst geloof”

Drie stappen die je kunnen helpen om je geloof sterker te maken, zodat je in Gods liefde zult blijven.

APPENDIX

Hoe we een uitgeslotene moeten behandelen

Is het echt nodig dat je niet meer met zo iemand omgaat?

APPENDIX

Het hoofd bedekken — Wanneer en waarom?

In de Bijbel worden drie factoren genoemd die je kunnen helpen om die vraag te beantwoorden.

APPENDIX

Vlaggengroet, stemmen en burgerdienst

Welke Bijbelse richtlijnen kunnen je helpen om een rein geweten te behouden in deze zaken?

APPENDIX

Bloedfracties en chirurgische procedures

Een aantal eenvoudige stappen kunnen je helpen om succesvol met medische uitdagingen om te gaan.

APPENDIX

Overwin de masturbatiegewoonte

Hoe kun je deze onreine gewoonte overwinnen?

APPENDIX

De Bijbelse kijk op echtscheiding en uiteengaan

Wanneer is iemand die gescheiden is volgens de Bijbel vrij om te hertrouwen?

APPENDIX

Het oplossen van zakelijke geschillen

Kan een christen een rechtszaak aanspannen tegen een geloofsgenoot?