Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Gods Koninkrijk regeert!

 HOOFDSTUK 7

Methoden om te prediken: Mensen bereiken met alle mogelijke middelen

Methoden om te prediken: Mensen bereiken met alle mogelijke middelen

HOOFDGEDACHTE

Gods volk gebruikt allerlei methoden om zo veel mogelijk mensen te bereiken

1, 2. (a) Welke methode gebruikte Jezus om tot een groot publiek te spreken? (b) Hoe hebben trouwe discipelen van Christus zijn voorbeeld gevolgd, en waarom?

EEN menigte verzamelt zich rond Jezus bij een meer. Hij stapt in een boot en gaat een stukje van de kant af. Hij weet namelijk dat het wateroppervlak zijn stem zal versterken en dat de mensen zijn boodschap dan beter zullen horen. (Lees Markus 4:1, 2.)

2 In de periode rond de geboorte van het Koninkrijk hebben trouwe discipelen van Christus zijn voorbeeld gevolgd. Ze hebben nieuwe technieken gebruikt om een groot publiek met het goede nieuws van het Koninkrijk te bereiken. Onder leiding van de Koning blijft Gods volk innoveren en inspelen op veranderde omstandigheden en nieuwe technologieën. We willen zo veel mogelijk mensen bereiken voordat het einde komt (Matth. 24:14). Laten we eens stilstaan bij een paar methoden die gebruikt zijn om mensen te bereiken, waar ze ook wonen. Denk daarbij ook aan manieren om het geloof na te volgen van degenen die in de beginjaren het goede nieuws verspreidden.

Een groot publiek bereiken

3. Wat was frustrerend voor vijanden van de waarheid?

3 Kranten. Sinds 1879 hadden broeder Russell en zijn medewerkers de Koninkrijksboodschap via de Watch Tower aan veel mensen bekendgemaakt. Maar in de jaren vlak vóór 1914 lijkt Christus de dingen zo gemanoeuvreerd te hebben dat het goede nieuws een nog groter publiek zou bereiken. Het begon allemaal in 1903. In dat jaar daagde dr. E.L. Eaton, een woordvoerder voor een groep protestantse predikanten in Pennsylvania, broeder Russell uit voor een reeks debatten over Bijbelse leerstellingen. In een brief aan Russell schreef hij: „Ik dacht dat een openbaar debat over een aantal van de vragen waarover u en ik van mening verschillen (...) bijzonder interessant zou zijn voor het publiek.” Ook Russell en zijn medewerkers dachten dat dit het publiek zou interesseren, dus regelden ze dat de debatten gepubliceerd zouden  worden in een grote krant, The Pittsburgh Gazette. De krantenartikelen waren zo populair en Russells heldere uitleg van de Bijbelse waarheid was zo overtuigend dat de krant zijn lezingen wekelijks wilde publiceren. Wat zal dat frustrerend zijn geweest voor vijanden van de waarheid!

In 1914 werden de preken van Russell in ruim tweeduizend kranten gepubliceerd

4, 5. Wat was een goede eigenschap van Russell, en hoe kunnen personen met een mate van gezag een voorbeeld aan hem nemen?

4 Al gauw wilden meer kranten de lezingen van Russell publiceren. De Watch Tower berichtte dat tegen 1908 elf kranten de preken geregeld plaatsten. Broeders die de krantenwereld goed kenden, adviseerden Russell om de kantoren van het Genootschap in Pittsburgh te verhuizen naar een bekendere stad. Dan zouden nog meer kranten de Bijbelse artikelen plaatsen. Russell overwoog dat advies en andere factoren en verhuisde in 1909 de kantoren naar Brooklyn in New York. Het resultaat? Een paar maanden na de verhuizing verschenen de lezingen al in zo’n vierhonderd kranten. En dat werden er steeds meer. Toen in 1914 het Koninkrijk werd opgericht, werden de preken en artikelen van Russell in vier talen in ruim tweeduizend kranten gepubliceerd.

5 Welke belangrijke les leren we van die ontwikkeling? Personen die een mate van gezag hebben in Gods organisatie, kunnen een voorbeeld nemen aan Russells nederigheid. Hoe? Door bij belangrijke beslissingen het advies van anderen in overweging te nemen. (Lees Spreuken 15:22.)

6. Welke uitwerking hadden de waarheden die in de kranten werden gepubliceerd? Geef een voorbeeld.

6 De Koninkrijkswaarheden die in de kranten werden gepubliceerd, veranderden het leven van mensen (Hebr. 4:12). Ora Hetzel, die in 1917 werd gedoopt, was een van de velen die door zulke artikelen de waarheid leerden kennen. „Na m’n trouwen”, zei Ora, „ging ik op bezoek bij mijn moeder in Rochester, in Minnesota. Toen ik daar aankwam, was ze krantenartikelen aan het uitknippen. Het waren preken van Russell. Mijn moeder vertelde me wat ze ervan geleerd had.” Ora aanvaardde de waarheden die ze leerde en is zo’n zestig jaar een trouwe prediker van Gods Koninkrijk geweest.

7. Waarom gingen degenen die de leiding hadden het gebruik van kranten heroverwegen?

7 In 1916 gingen degenen die de leiding hadden de verspreiding van het goede nieuws via kranten om twee redenen heroverwegen. De eerste was de Grote Oorlog. Die maakte het moeilijk om aan papier en inkt te komen. Een verslag van onze krantenafdeling in Groot-Brittannië zei hierover: „Op dit moment zijn er slechts zo’n dertig kranten die de preken plaatsen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit aantal door de stijgende prijzen van papier binnenkort behoorlijk zal afnemen.” De tweede reden was dat broeder Russell op 31 oktober stierf. In The Watch Tower van 15 december 1916 stond de mededeling: „Nu broeder Russell is heengegaan, zullen er geen preken meer [in de kranten] verschijnen.” Hoewel er  een eind kwam aan deze manier van prediken, hadden andere methoden nog wel veel succes, zoals het „Photo-Drama der Schepping”.

8. Wat was er betrokken bij de productie van het „Photo-Drama der Schepping”?

8 Filmvertoningen. Russell en zijn medewerkers werkten zo’n drie jaar lang aan de productie van het „Photo-Drama der Schepping”, dat in 1914 in première ging (Spr. 21:5). Het Photo-Drama was een innovatieve combinatie van bewegende beelden, geluidsopnamen en gekleurde glazen dia’s. Honderden mensen deden mee aan het naspelen van Bijbelse scènes die op film werden vastgelegd. Er werden zelfs dieren ingezet. In een verslag uit 1913 staat: „Bijna alle dieren van een van de grote dierentuinen werden gebruikt om de scène van Noach in sprekende film weer te geven.” De honderden glazen dia’s werden door professionals in Londen, New  York, Parijs en Philadelphia stuk voor stuk met de hand ingekleurd.

9. Waarom werd er veel tijd en geld in het Photo-Drama gestoken?

9 Waarom werd er zo veel tijd en geld in het Photo-Drama gestoken? In een resolutie die op de congressen van 1913 werd aangenomen stond: „Het ongekende succes van de Amerikaanse kranten in opinievorming met behulp van cartoons en illustraties in hun nieuws- en tijdschriftkaternen, heeft samen met de geweldige populariteit en mogelijkheden van film, volledig de waarde ervan aangetoond, en wij geloven dat we hierdoor als progressieve predikers en Bijbelleraren gerechtvaardigd zijn om onze onvoorwaardelijke ondersteuning te geven aan het gebruik van film en stereoscoopplaten als een effectieve en wenselijke methode voor evangelisten en leraren.”

Boven: Een projectiecabine voor het Photo-Drama; onder: Glazen dia’s van het Photo-Drama

10. Op welke schaal werd het Photo-Drama vertoond?

10 In 1914 werd het Photo-Drama dagelijks in tachtig steden vertoond. In de VS en Canada zagen bijna acht miljoen mensen de voorstelling. In hetzelfde jaar werd het vertoond in Australië, Denemarken, Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland. Er werd een vereenvoudigde versie zonder de bewegende beelden gemaakt voor gebruik in kleinere steden. Dat „Eureka-Drama” was goedkoper om te produceren en makkelijker om te vervoeren. Tegen 1916 was het Photo-Drama of het „Eureka-Drama” vertaald in het Armeens, Deens-Noors, Duits, Frans, Grieks, Italiaans, Pools, Spaans en Zweeds.

In 1914 trok het Photo-Drama volle zalen

11, 12. Welke uitwerking had het Photo-Drama op een jonge man, en welk voorbeeld gaf hij?

11 Het Franse Photo-Drama maakte grote indruk op Charles Rohner, een jongen van achttien. „Het werd vertoond in mijn woonplaats, Colmar, in de Elzas”, zei Charles. „Direct vanaf het begin was ik onder de indruk van de heldere presentatie van de Bijbelse waarheid.”

12 Charles liet zich dopen en ging in 1922 in de volletijddienst. Een van zijn eerste toewijzingen was helpen bij de presentatie van het Photo-Drama in Frankrijk. Charles vertelde over dat werk: „Ik had verschillende taken. Ik moest vioolspelen, ik was boekhouddienaar en ik was lectuurdienaar. Ook moest ik voor aanvang van het programma het publiek tot stilte manen. In de pauze boden we lectuur aan. Elke broeder of zuster kreeg een deel van de zaal toegewezen. Ze hadden een stapel lectuur bij zich en spraken iedereen in hun deel aan. We hadden ook tafels met lectuur bij de ingang van de zaal staan.” In 1925 werd Charles gevraagd om op Bethel in Brooklyn te dienen. Daar kreeg hij de toewijzing een orkest te dirigeren voor het nieuwe radiostation, WBBR. Als je nadenkt over het voorbeeld van broeder Rohner, kun je je afvragen: ben ik bereid elke toewijzing te accepteren  om de Koninkrijksboodschap te verspreiden? (Lees Jesaja 6:8.)

13, 14. Hoe werd de radio gebruikt om het goede nieuws te verspreiden? (Zie ook de kaders „ Programma’s op WBBR” en „ Een historisch congres”.)

13 Radio. In de jaren twintig begon het werk met het Photo-Drama terug te lopen. Maar er kwam een nieuwe methode om het goede nieuws van het Koninkrijk te verspreiden: de radio. Op 16 april 1922 hield broeder Rutherford voor het eerst een radiotoespraak vanuit het Metropolitan Opera House in Philadelphia (Pennsylvania). Naar schatting 50.000 mensen hoorden de lezing „Miljoenen nu levende mensen zullen nimmer sterven”. In 1923 werd voor het eerst een deel van een congres uitgezonden. Degenen die de leiding hadden, besloten dat het verstandig zou zijn om naast commerciële radiostations ook een eigen station te gebruiken. Het werd gebouwd op Staten Island (New York) en ging WBBR heten. Op 24 februari 1924 was de eerste uitzending.

In 1922 hoorden naar schatting 50.000 mensen via de radio de lezing „Miljoenen nu levende mensen zullen nimmer sterven”

14 The Watch Tower van 1 december 1924 zei over het doel van WBBR: „Wij geloven dat tot nu toe de radio de meest economische en effectieve methode is om de boodschap van de waarheid te verspreiden.” Vervolgens werd gezegd: „Als het de Heer goeddunkt andere radiostations te bouwen voor de verspreiding van de waarheid, zal hij op zijn manier in het geld voorzien” (Ps. 127:1). Tegen 1926 had Jehovah’s volk zes radiostations. Er waren er twee in de VS: WBBR in New York en WORD vlak bij Chicago. De andere vier waren in Canada: in Alberta, British Columbia, Ontario en Saskatchewan.

15, 16. (a) Hoe reageerde de geestelijkheid in Canada op onze uitzendingen? (b) Welke wisselwerking was er tussen de radio-uitzendingen en het werk van huis tot huis?

15 De radio-uitzendingen over de Bijbelse waarheid gingen niet onopgemerkt voorbij aan de geestelijken van de christenheid. Albert Hoffman, die bekend was met het werk op het radiostation in Saskatchewan, zei: „De Bijbelonderzoekers werden bij steeds meer mensen bekend. Tot 1928 werd een geweldig getuigenis gegeven, maar toen ging de geestelijkheid druk uitoefenen op de overheid, en alle stations van de Bijbelonderzoekers in Canada verloren hun vergunning.”

16 Hoewel onze eigen radiostations in Canada werden gesloten, werden er nog wel Bijbelse lezingen uitgezonden via commerciële stations (Matth. 10:23). Om de reikwijdte van de programma’s te vergroten stond in The Watch Tower en The Golden Age (nu Ontwaakt!) een lijst met commerciële stations die de Bijbelse waarheid uitzonden. Hierdoor konden verkondigers die van deur tot deur gingen mensen aanmoedigen via hun lokale zender naar de lezingen te luisteren.  Het resultaat? In het Bulletin van januari 1931 stond: „Het radiowerk is voor de broeders en zusters echt een stimulans geweest in het van-deur-tot-deurwerk. Er zijn heel wat berichten op het kantoor binnengekomen over mensen die hadden geluisterd en dankzij de lezingen van broeder Rutherford heel graag de boeken wilden hebben die hun aangeboden werden.” Het Bulletin beschreef de radio-uitzendingen en het werk van huis tot huis als „de twee grote publiciteitsmiddelen van de organisatie van de Heer”.

17, 18. Welke rol bleef de radio spelen ondanks de veranderde omstandigheden?

17 In de jaren dertig nam de tegenstand tegen ons gebruik van commerciële radiostations toe. Vandaar dat Jehovah’s volk zich eind 1937 aanpaste aan de veranderde omstandigheden. Ze stopten met de uitzendingen via commerciële stations en richtten zich nog meer op de dienst van huis tot huis. * Maar de radio bleef wel een belangrijke rol spelen in de verspreiding van de Koninkrijksboodschap naar bepaalde afgelegen of politiek geïsoleerde gebieden. Zo werden er van 1951 tot 1991 geregeld Bijbelse lezingen uitgezonden via een station in West-Berlijn. Hierdoor konden mensen in het toenmalige Oost-Duitsland de Koninkrijksboodschap horen. Vanaf 1961 was er ruim dertig jaar op de nationale radio in Suriname een wekelijks programma van een kwartier dat bijdroeg aan de verspreiding van Bijbelse waarheden. Van 1969 tot 1977 maakte de organisatie meer dan 350 opgenomen radioprogramma’s in de serie „De gehele Schrift is nuttig”. In de VS werden de programma’s door 291 stations in 48 staten uitgezonden. In 1996 zond een radiostation in Apia, de hoofdstad van Samoa in de Stille Zuidzee, een wekelijks programma uit met de titel „Antwoorden op uw Bijbelse vragen”.

18 Aan het eind van de twintigste eeuw speelde de radio geen belangrijke rol meer in het verspreiden van het goede nieuws. Maar een nieuwe technologie zou het mogelijk maken een publiek van ongekende omvang te bereiken.

19, 20. Waarom heeft Jehovah’s volk jw.org gelanceerd, en wat zijn de resultaten? (Zie ook het kader „ JW.ORG”.)

19 Internet. In 2013 waren ruim 2,7 miljard mensen, ongeveer 40 procent van de wereldbevolking, verbonden met internet. Volgens sommige schattingen hebben zo’n twee miljard mensen toegang tot internet via mobiele apparaten als smartphones en tablets. Dat aantal blijft wereldwijd stijgen. Maar mobiel internet groeit het snelst in Afrika, waar meer dan negentig miljoen mobiele internetabonnementen zijn. Die ontwikkelingen hebben de manier waarop mensen informatie krijgen radicaal veranderd.

20 In 1997 begon Jehovah’s volk deze methode van massacommunicatie te gebruiken. In 2013 was de website jw.org te  bezoeken in zo’n 300 talen en was er Bijbelse informatie te downloaden in meer dan 520 talen. Dagelijks heeft de site ongeveer 750.000 unieke bezoeken. Er worden filmpjes bekeken en elke maand worden er meer dan 3 miljoen boeken, 4 miljoen tijdschriften en 22 miljoen audiobestanden gedownload.

21. Wat leert de ervaring van Sina ons?

21 De site is een geweldige methode om het goede nieuws van Gods Koninkrijk te verspreiden, zelfs in landen waar onze prediking aan banden gelegd is. Zo werd begin 2013 ons hoofdkantoor in de VS gebeld door Sina, een man die jw.org had bezocht en om meer informatie over de Bijbel vroeg. Wat was er zo bijzonder aan dat telefoontje? Sina heeft een moslimachtergrond en woont in een afgelegen dorp in een land waar het werk van Jehovah’s Getuigen aan strikte beperkingen onderhevig is. Na het gesprek werd er geregeld dat een Getuige in de VS twee keer per week met Sina de Bijbel bestudeerde. De studie werd via internet geleid.

Afzonderlijke personen bereiken

22, 23. (a) Hebben de methoden om een groot publiek te bereiken het huis-aan-huiswerk vervangen? (b) Waarom kunnen we zeggen dat de Koning onze inspanningen heeft gezegend?

22 De methoden die we hebben gebruikt om een groot publiek te bereiken, zoals kranten, het Photo-Drama, radioprogramma’s en de website, waren niet bedoeld om het huis-aan-huiswerk te vervangen. Waarom niet? Omdat Jehovah’s volk het voorbeeld van Jezus volgt. Hij deed meer dan prediken tot grote menigten; hij legde de focus op het helpen  van afzonderlijke personen (Luk. 19:1-5). Jezus leidde ook zijn discipelen op om dat te doen, en hij gaf ze een boodschap om over te brengen. (Lees Lukas 10:1, 8-11.) Zoals we in hoofdstuk 6 hebben gezien, hebben degenen die de leiding nemen alle aanbidders van Jehovah altijd aangemoedigd om persoonlijk met mensen te spreken (Hand. 5:42; 20:20).

23 Honderd jaar na de geboorte van het Koninkrijk zetten bijna 8 miljoen verkondigers zich in om anderen over Gods voornemens te leren. Zonder twijfel heeft de Koning de methoden gezegend die we hebben gebruikt om het Koninkrijk te verkondigen. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat hij ons ook de hulpmiddelen heeft gegeven om het goede nieuws bekend te maken aan elke natie, stam en taal (Openb. 14:6).

^ ¶17 In 1957 besloten degenen die de leiding hadden om ons laatste radiostation, WBBR in New York, te sluiten.