Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 HOOFDSTUK 14

Alleen trouw aan Gods regering

Alleen trouw aan Gods regering

HOOFDGEDACHTE

Uit loyaliteit aan het Koninkrijk doet Gods volk moeite om geen deel van de wereld te zijn

1, 2. (a) Welk principe hebben Jezus’ ware volgelingen tot in deze tijd gevolgd? (b) Wat hebben vijanden geprobeerd, en wat was het resultaat?

JEZUS stond voor Pilatus, de machtigste wereldlijke rechter van het Joodse volk. Op dat moment noemde hij een principe dat zijn ware volgelingen tot in deze tijd hebben gevolgd: „Mijn koninkrijk is geen deel van deze wereld. Indien mijn koninkrijk een deel van deze wereld was, zouden mijn dienaren hebben gestreden, opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar mijn koninkrijk is nu eenmaal niet uit deze bron” (Joh. 18:36). Pilatus liet Jezus executeren, maar de overwinning was van korte duur: Jezus kreeg een opstanding. Later probeerden keizers van het machtige Romeinse Rijk Christus’ volgelingen uit te roeien, maar hun pogingen waren tevergeefs. De christenen verspreidden de Koninkrijksboodschap overal in de oude wereld (Kol. 1:23).

2 Na de oprichting van het Koninkrijk in 1914 hebben enkele van de grootste militaire machten geprobeerd Gods volk weg te vagen. Maar geen van hen is daarin geslaagd. En hoewel veel regeringen en politieke facties ons hebben willen dwingen partij te kiezen in hun conflicten, is het ze niet gelukt verdeeldheid onder ons te veroorzaken. Ook al zijn we als onderdanen van het Koninkrijk over vrijwel alle landen op aarde verspreid, we zijn verenigd in een echte wereldwijde broederschap en blijven strikt neutraal in de politiek van de wereld. Onze eenheid is een overtuigend bewijs dat Gods Koninkrijk regeert en dat Jezus zijn onderdanen blijft leiden, bijsturen en beschermen. Laten we eens kijken hoe hij dat heeft gedaan en welke geloofversterkende juridische overwinningen hij ons heeft gegeven terwijl we moeite doen om „geen deel van de wereld” te zijn (Joh. 17:14).

De neutraliteitskwestie

3, 4. (a) Wat gebeurde er na de geboorte van het Koninkrijk? (b) Hebben Gods aanbidders de neutraliteitskwestie altijd helemaal begrepen? Leg uit.

3 Na de geboorte van het Koninkrijk brak er oorlog uit in de hemel, en Satan werd naar de aarde gegooid. (Lees Openbaring 12:7-10, 12.) Er was ook een oorlog op aarde,  een oorlog die de vastberadenheid van Gods aanbidders op de proef stelde. Ze waren vastbesloten Jezus’ voorbeeld te volgen en geen deel van de wereld te zijn. Maar in het begin begrepen ze nog niet helemaal hoeveel het van ze zou vragen om zich afzijdig te houden van alle politieke kwesties.

4 Zo moedigde Deel VI van de serie Millennial Dawn * christenen aan om niet aan oorlog deel te nemen. Maar er werd geredeneerd dat als een christen opgeroepen werd voor militaire dienst, hij moest proberen een vorm van non-combattante dienst te doen. Als dat niet lukte en hij naar het front gestuurd werd, moest hij ervoor zorgen dat hij niemand vermoordde. Herbert Senior, die in Groot-Brittannië woonde en in 1905 werd gedoopt, zei hierover: „Er was veel verwarring onder de broeders en het was niet duidelijk of het wel goed was om als soldaat het leger in te gaan, al was het alleen voor non-combattant werk.”

5. Hoe stelde The Watch Tower van 1 september 1915 ons begrip al wat bij?

5 In The Watch Tower van 1 september 1915 werd ons begrip van deze kwestie al wat bijgesteld. Over de eerder genoemde aanbevelingen in Studies in the Scriptures werd gezegd: „Wij vragen ons af of die handelwijze geen compromis zou betekenen.” Maar stel dat een christen doodgeschoten zou worden als hij zou weigeren een uniform te dragen en in militaire dienst te gaan. Het artikel redeneerde: „Zou het echt erger zijn om doodgeschoten te worden vanwege loyaliteit aan de Vredevorst en de weigering ongehoorzaam te zijn aan Zijn gebod dan om doodgeschoten te worden terwijl men onder de banier is van deze aardse koningen en hun blijkbaar zijn steun geeft en, in elk geval naar het schijnt, concessies doet ten aanzien van de leringen van onze Hemelse Koning? Wij zouden de voorkeur geven aan het eerste — wij zouden liever sterven vanwege onze getrouwheid aan onze Hemelse Koning.” Ondanks die krachtige uitspraak besloot het artikel: „Wij dringen hier niet op aan. Wij doen slechts een suggestie.”

6. Wat heb je geleerd van het voorbeeld van broeder Herbert Senior?

6 Sommige broeders begrepen duidelijk dat het verkeerd was om het leger in te gaan en schrokken niet terug voor de consequenties. Herbert Senior zei: „Voor mij was er in beginsel geen verschil tussen patronen lossen van een schip [non-combattante dienst] en patronen laden in een wapen” (Luk. 16:10). Omdat broeder Senior als gewetensbezwaarde militaire dienst weigerde, kwam hij in de gevangenis terecht. Hij en vier andere broeders hoorden bij ’de zestien van Richmond’: een groep gewetensbezwaarden, onder wie mannen van andere religieuze groeperingen, die een deel van hun straf uitzaten in de gevangenis in Richmond (Groot-Brittannië). Op  een gegeven moment werd Herbert met anderen in het geheim naar het front in Frankrijk gestuurd. Daar werden ze ter dood veroordeeld. Hij en een aantal mannen werden voor een vuurpeloton gezet, maar ze werden niet gedood. Hun straf werd omgezet in tien jaar dwangarbeid.

„Ik ging inzien dat Gods volk in vrede moest leven met iedereen, zelfs te midden van oorlogsdreiging.” — Simon Kraker (Zie alinea 7)

7. Wat was Gods volk gaan inzien toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak?

7 Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Jehovah’s volk als geheel duidelijker gaan inzien wat het betekende om neutraal te zijn en Jezus’ voorbeeld te volgen (Matth. 26:51-53; Joh. 17:14-16; 1 Petr. 2:21). De Wachttoren van januari 1940 zei bijvoorbeeld in het gedenkwaardige artikel „Neutraliteit”: „Het grondbeginsel, waardoor Jehova’s verbondsvolk zich thans dient te laten leiden, is dat van strikte neutraliteit onder de oorlogvoerende natiën.” Over dat artikel zei Simon Kraker, die later op het hoofdkantoor in Brooklyn diende: „Ik ging inzien dat Gods volk in vrede moest leven met iedereen, zelfs te midden van oorlogsdreiging.” Dat geestelijke voedsel kwam precies op het juiste moment en hielp Gods volk om zich schrap te zetten voor een ongekende aanval op hun trouw aan het Koninkrijk.

 Een „rivier” van tegenstand

8, 9. Hoe kwam Johannes’ profetie uit?

8 De apostel Johannes profeteerde dat de draak, Satan de Duivel, na de geboorte van het Koninkrijk in 1914, zou proberen de aanhangers ervan weg te vagen door een symbolische rivier uit te braken. * (Lees Openbaring 12:9, 15.) Hoe kwam die profetie uit? Vanaf de jaren twintig kwam er een vloedgolf van tegenstand over Gods volk. In de Tweede Wereldoorlog werden veel broeders in Noord-Amerika, onder wie Simon Kraker, gevangengezet wegens hun trouw aan Gods Koninkrijk. Maar liefst twee derde van degenen die toen in de VS wegens religieuze bezwaren tegen de oorlog in federale gevangenissen zaten, was een Getuige.

9 De Duivel en zijn handlangers waren eropuit de rechtschapenheid te breken van alle Koninkrijksonderdanen, waar ze ook woonden. In heel Afrika, Europa en de VS moesten ze voor rechtbanken en paroolcommissies verschijnen. Omdat ze vastbesloten waren neutraal te blijven, werden ze gevangengezet, geslagen en verminkt. In Duitsland werd Gods volk enorm onder druk gezet omdat ze weigerden „Heil Hitler” te zeggen of de oorlogsinspanningen te steunen. Naar schatting 6000 Getuigen kwamen tijdens het nazitijdperk in gevangenkampen terecht, en meer dan 1600 Duitse en niet-Duitse Getuigen stierven de marteldood. Toch heeft de Duivel Gods volk geen blijvende schade kunnen toebrengen (Mark. 8:34, 35).

„De aarde” verzwelgt „de rivier”

10. (a) Wat wordt door „de aarde” gesymboliseerd? (b) Hoe is die „aarde” opgekomen voor Gods volk?

10 In de profetie van Johannes stond dat „de aarde” (elementen van dit samenstel die redelijker zijn) „de rivier” van vervolging zou verzwelgen en zo Gods volk te hulp zou komen. Hoe is dat in vervulling gegaan? In de jaren na de Tweede Wereldoorlog is „de aarde” vaak opgekomen voor de trouwe aanhangers van het Messiaanse Koninkrijk. (Lees Openbaring 12:16.) Zo hebben verschillende invloedrijke rechtbanken het recht van de Getuigen beschermd om militaire dienst te weigeren en om niet mee te doen aan nationalistische ceremoniën. Om te beginnen gaan we kijken naar een paar belangrijke overwinningen die Jehovah zijn volk heeft gegeven in de kwestie van militaire dienst (Ps. 68:20).

11, 12. Waar kregen broeder Sicurella en broeder Thlimmenos mee te maken, en wat was het resultaat?

11 Verenigde Staten. Anthony Sicurella kwam uit een Getuigengezin met zes kinderen. Hij werd gedoopt toen hij 15 was. Toen hij 21 werd, meldde hij bij de dienstplichtcommissie dat hij een geestelijk ambt bekleedde. Twee jaar later, in 1950, deed hij een verzoek om gereclassificeerd te worden als gewetensbezwaarde. Hoewel de FBI niets ten nadele van  hem vond, wees het Ministerie van Justitie zijn verzoek af. Na verschillende rechtszittingen nam het Hooggerechtshof zijn zaak in behandeling. Het draaide de beslissing van de lagere rechter terug en besliste ten gunste van broeder Sicurella. Deze uitspraak vormde een precedent voor andere burgers van de VS met gewetensbezwaren tegen militaire dienst.

12 Griekenland. In 1983 werd Iakovos Thlimmenos wegens insubordinatie tot gevangenisstraf veroordeeld omdat hij weigerde een militair uniform te dragen. Na zijn vrijlating diende hij een aanvraag in om als accountant geregistreerd te worden, maar die werd afgewezen omdat hij een strafblad had. Hij bracht de zaak voor de rechter. Toen hij voor de Griekse rechtbanken verloor, diende hij een klacht in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). In 2000 beslisten de zeventien rechters van de Grote Kamer van het EHRM in zijn voordeel, waarmee een precedent werd geschapen tegen discriminatie. Vóór deze uitspraak hadden meer dan 3500 broeders in Griekenland een strafblad omdat ze vanwege hun neutraliteit gevangen hadden gezeten. Na de gunstige uitspraak nam Griekenland een wet aan om alle aanklachten tegen die broeders in te trekken. Ook werd bij het herzien van de Griekse grondwet een eerder aangenomen wet bekrachtigd die alle Griekse burgers het recht geeft om vervangende burgerdienst te doen.

„Voordat ik de rechtszaal inging bad ik vurig tot Jehovah, en toen voelde ik dat ik rustig werd.” — Ivailo Stefanov (Zie alinea 13)

13, 14. Welke lessen haal jij uit de rechtszaken van Ivailo Stefanov en Vahan Bayatyan?

13 Bulgarije. Ivailo Stefanov was negentien toen hij in 1994 werd opgeroepen voor het leger. Hij weigerde in militaire dienst te gaan of voor het leger non-combattante taken te verrichten. Hij kreeg achttien maanden gevangenisstraf maar ging in beroep op basis van zijn recht als gewetensbezwaarde. Zijn zaak werd uiteindelijk voorgelegd aan het EHRM. Voordat de zaak voorkwam, werd die in 2001 bij minnelijke schikking geregeld. De regering van Bulgarije gaf niet alleen broeder Stefanov amnestie maar alle burgers die bereid waren vervangende burgerdienst te doen. *

14 Armenië. Vahan Bayatyan werd in 2001 dienstplichtig. * Hij weigerde op grond van gewetensbezwaren maar verloor elke zaak voor de nationale rechtbanken. In september 2002 ging hij voor twee en een half jaar naar de gevangenis, maar na tien en een halve maand werd hij vrijgelaten. In die tijd tekende hij beroep aan bij het EHRM, dat zijn zaak in behandeling nam. Op 27 oktober 2009 stelde ook dat Hof hem in het ongelijk. Het vonnis was een zware slag voor de broeders in Armenië die voor dezelfde kwestie stonden.  Maar de Grote Kamer van het EHRM besloot de uitspraak opnieuw te beoordelen. Op 7 juli 2011 besliste het Hof in het voordeel van Vahan Bayatyan. Voor het eerst erkende het EHRM dat principiële dienstweigering op grond van iemands religie gewaarborgd wordt door het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Die uitspraak beschermt niet alleen de rechten van Jehovah’s Getuigen maar ook van honderden miljoenen anderen in landen die lid zijn van de Raad van Europa. *

De broeders in Armenië worden vrijgelaten na de gunstige uitspraak van het EHRM

De kwestie van nationalistische ceremoniën

15. Waarom weigeren Jehovah’s aanbidders mee te doen aan nationalistische ceremoniën?

15 Jehovah’s aanbidders blijven het Messiaanse Koninkrijk niet alleen trouw door militaire dienst te weigeren maar ook door respectvol te weigeren mee te doen aan nationalistische ceremoniën. Vooral sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt de wereld overspoeld door fanatiek nationalisme. In veel landen moeten burgers hun vaderland  trouw zweren door een eed af te leggen, het volkslied te zingen of de vlag te groeten. Maar wij zijn Jehovah exclusief toegewijd (Ex. 20:4, 5). Daardoor hebben we een vloedgolf van vervolging over ons heen gekregen. Maar Jehovah heeft opnieuw een deel van die tegenstand door „de aarde” laten verzwelgen. Kijk eens naar een paar van deze bijzondere overwinningen, die Jehovah ons via Christus heeft gegeven (Ps. 3:8).

16, 17. Waar kregen Lillian en William Gobitas mee te maken, en wat heb jij van hun rechtszaak geleerd?

16 Verenigde Staten. In 1940 besliste het Hooggerechtshof in de zaak Minersville School District v. Gobitis * met acht tegen één in het nadeel van Jehovah’s Getuigen. Lillian Gobitas (12) en haar broer William (10) hadden geweigerd de vlag te groeten of de eed van trouw af te leggen omdat ze Jehovah trouw wilden blijven. Daarom waren ze van school gestuurd. Toen hun zaak voor het Hooggerechtshof kwam, concludeerde het dat de stappen van de school in overeenstemming waren met de grondwet, omdat ze in het belang van de „nationale eenheid” waren. Die uitspraak ontketende een storm van vervolging. Er werden nog meer kinderen van school gestuurd, volwassenen raakten hun baan kwijt en sommigen werden aangevallen door woedende menigten. Volgens het boek The Lustre of Our Country was de „vervolging van Getuigen van 1941 tot 1943 de grootste uitbarsting van religieuze onverdraagzaamheid in het Amerika van de twintigste eeuw”.

17 De overwinning was van korte duur. In 1943 behandelde het Hooggerechtshof een soortgelijke zaak: West Virginia State Board of Education v. Barnette. Dit keer ging de overwinning naar Jehovah’s Getuigen. Het was de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat het Hooggerechtshof op zo’n korte termijn compleet van koers veranderde. Na die uitspraak nam de openlijke vervolging van Jehovah’s aanbidders in de VS enorm af. Tegelijkertijd werden de rechten van alle burgers in de VS beter beschermd.

18, 19. Wat hielp Pablo Barros om sterk te blijven, en hoe kunnen andere aanbidders van Jehovah zijn voorbeeld volgen?

18 Argentinië. In 1976 werden Pablo Barros (8) en zijn broer Hugo (7) van school gestuurd omdat ze niet meededen aan een vlaggenceremonie. De directrice had Pablo zelfs een duw gegeven en op zijn hoofd geslagen. Ze had de jongens een uur na laten blijven en geprobeerd ze te dwingen aan patriottische ceremoniën mee te doen. Pablo zei over deze beproeving: „Zonder Jehovah’s hulp was het me niet gelukt om onder die druk trouw te blijven.”

19 Toen de zaak voorkwam, bekrachtigde de rechter de beslissing om Pablo en Hugo van school te sturen. Maar hun zaak werd voorgelegd aan het Hooggerechtshof, dat in 1979  de beslissing van de lagere rechter herriep en zei: „Genoemde straf is strijdig met het grondwettelijke recht op onderwijs (artikel 14) en de plicht van de staat om in basisonderwijs te voorzien (artikel 5).” Naar schatting duizend Getuigenkinderen deden hun voordeel met die overwinning. Sommige mochten toch op school blijven en andere, zoals Pablo en Hugo, werden opnieuw op school toegelaten.

Veel jonge Getuigen zijn onder beproevingen trouw gebleven

20, 21. Hoe sterkt de rechtszaak van Roel en Emily Embralinag je geloof?

20 Filippijnen. In 1990 werden Roel Embralinag (9) en zijn zus Emily (10) samen met meer dan 65 andere leerlingen van school gestuurd omdat ze de vlag niet groetten. Leonardo, de vader van Roel en Emily, probeerde met het schoolbestuur te redeneren, maar tevergeefs. Toen alles uit de hand dreigde te lopen, diende hij een verzoekschrift in bij het Hooggerechtshof. * Leonardo had geen geld en geen advocaat. Het gezin bad vurig tot Jehovah om leiding. De kinderen werden ondertussen uitgelachen en uitgescholden.  Leonardo dacht dat hij de zaak nooit zou winnen omdat hij geen juridische achtergrond had.

21 Uiteindelijk werd het gezin vertegenwoordigd door Felino Ganal, een advocaat die eerder voor een van de meest gerenommeerde advocatenkantoren in het land had gewerkt. Toen de zaak speelde, was Ganal inmiddels een Getuige geworden en werkte hij daar niet meer. Het Hooggerechtshof besloot unaniem ten gunste van de Getuigen en de verwijderingsbevelen werden vernietigd. Weer faalden de pogingen om de trouw van Gods aanbidders te breken.

Neutraliteit leidt tot eenheid

22, 23. (a) Hoe komt het dat we zo veel baanbrekende juridische overwinningen hebben behaald? (b) Wat bewijst onze wereldwijde, vreedzame broederschap?

22 Hoe komt het dat Jehovah’s aanbidders zo veel baanbrekende juridische overwinningen hebben behaald? We hebben geen politieke invloed. Toch hebben onbevooroordeelde rechters ons in het ene land na het andere en in de ene rechtszaak na de andere, beschermd tegen de aanvallen van hardnekkige tegenstanders. Tegelijkertijd zijn er precedenten gevormd voor het grondwettelijk recht. Ongetwijfeld hebben we deze overwinningen behaald met de steun van Christus. (Lees Openbaring 6:2.) Waarom gaan we zulke juridische gevechten aan? Niet omdat we het rechtssysteem willen veranderen. Ons doel is onze Koning, Jezus Christus, zonder belemmering te blijven dienen (Hand. 4:29).

23 In een wereld die verdeeld wordt door politieke strijd en verwrongen is door diepgewortelde haat kunnen Jezus’ volgelingen hun neutraliteit bewaren dankzij de zegen van hun regerende Koning. Het is Satan niet gelukt verdeeldheid onder ons te veroorzaken en ons te overwinnen. Het Koninkrijk heeft miljoenen mensen bijeengebracht die „de oorlog niet meer leren”. Dat onze wereldwijde, vreedzame broederschap bestaat, is een wonder en bewijst onomstotelijk dat Gods Koninkrijk regeert! — Jes. 2:4.

^ ¶4 Dit deel (uitgegeven in 1904) is ook bekend als The New Creation. De Millennial Dawn-​serie werd later Studies in the Scriptures genoemd.

^ ¶8 Zie voor een bespreking van deze profetie hoofdstuk 27 van De Openbaring — Haar grootse climax is nabij!, blz. 184-186.

^ ¶13 De schikking bepaalde ook dat de Bulgaarse regering alle gewetensbezwaarden de mogelijkheid van vervangende burgerdienst onder burgerlijk bestuur moest bieden.

^ ¶14 Zie voor een vollediger verslag het artikel „Europees Hof erkent het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren” in De Wachttoren van 1 november 2012.

^ ¶14 In een periode van twintig jaar heeft de regering van Armenië meer dan 450 jonge Getuigen gevangengezet. In november 2013 werden de laatsten van deze broeders vrijgelaten.

^ ¶16 De achternaam werd in de processtukken verkeerd gespeld.

^ ¶20 In de processtukken werd de achternaam verkeerd gespeld als Ebralinag.