Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

Een brief van het Besturende Lichaam

Een brief van het Besturende Lichaam

Lieve Koninkrijksverkondiger,

STEL je voor dat je een lid bent van de Bethelfamilie in Brooklyn. Het is vrijdagochtend, 2 oktober 1914. Je zit op je vaste plek aan de ontbijttafel te wachten op broeder Russell. Opeens gaat de deur van de eetzaal open, en broeder Russell komt binnen. Hij staat even stil, zoals hij altijd doet, en begroet de Bethelfamilie met een vrolijk: „Goedemorgen allemaal.” Maar in plaats van meteen op zijn plek aan het hoofd van de tafel te gaan zitten, klapt hij in zijn handen en doet een bijzondere aankondiging: „De tijden der heidenen zijn geëindigd; hun koningen hebben hun dag gehad!” Wat een geweldig nieuws: hier kijk je al heel lang naar uit! Samen met de andere Bethelieten reageer je met een lang en enthousiast applaus.

 Er zijn heel wat jaren voorbijgegaan sinds die spectaculaire uitspraak van broeder Russell. Wat heeft het Koninkrijk in die periode bereikt? Heel veel! Via de Koninkrijksregeling heeft Jehovah zijn volk stap voor stap gelouterd en opgeleid — ze zijn van een paar duizend in 1914 gegroeid tot bijna acht miljoen in deze tijd. Hoe heb jij zelf voordeel getrokken van die opleiding?

In deze tijd hoor je broeders en zusters vaak zeggen dat Jehovah’s hemelse wagen echt in beweging is, en dat klopt. Maar het is een feit dat de hemelse wagen, een afbeelding van het onzichtbare deel van Jehovah’s organisatie, zich sinds 1914 in zeer hoog tempo voortbeweegt. Dat is wat dit boek duidelijk zal maken. Om het goede nieuws overal te prediken, hebben Koninkrijksverkondigers verschillende innovatieve methoden gebruikt, zoals kranten, informatieoptochten, film- en diavertoningen, getuigeniskaarten, grammofoons, radio en ook internet.

Omdat Jehovah het werk zegent, kunnen we nu onze aantrekkelijke Bijbelse lectuur in meer dan 670 talen publiceren en aan iedereen gratis aanbieden. Zelfopofferende vrijwilligers helpen bij de bouw van Koninkrijkszalen, congreshallen en bijkantoren, zowel in welvarende landen als in landen met beperkte middelen. En als er een ramp toeslaat, komen lieve broeders en zusters meteen in actie om personen in de getroffen gebieden te helpen. Ze zijn echt als iemand die „geboren wordt voor de tijd dat er benauwdheid is” (Spr. 17:17).

Soms proberen geestelijken en andere tegenstanders in naam van de wet problemen te veroorzaken (Ps. 94:20). Maar het is geloofversterkend te zien dat hun misplaatste pogingen elke keer weer „tot de vooruitgang van het goede nieuws hebben bijgedragen” (Fil. 1:12).

Het is voor ons een eer om met jullie, onze medehuisknechten, verbonden te zijn. Weet dat wij heel veel van jullie allemaal houden. Wij bidden dat de inhoud van deze publicatie je zal helpen om je geestelijke erfgoed meer te waarderen dan ooit (Matth. 24:45).

Wij wensen je het allerbeste toe.

Je broeders,

Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen