Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Geesten van de doden — Kunnen ze u helpen of schaden? Bestaan ze werkelijk?

Een schitterende toekomst

Een schitterende toekomst

Binnenkort zullen Satan en de demonen worden uitgeschakeld

Satan en zijn demonen zullen de mensheid niet veel langer bedriegen. Jehovah heeft hen reeds uit de hemel geworpen (Openbaring 12:9). In de nabije toekomst zal God opnieuw handelend tegen Satan en zijn demonen optreden. De apostel Johannes zei in een van God afkomstig visioen: „En ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oorspronkelijke slang, die de Duivel en Satan is, en bond hem voor duizend jaar. En hij slingerde hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de natiën niet meer zou misleiden totdat de duizend jaar geëindigd waren” (Openbaring 20:1-3). Later zullen de Duivel en zijn demonen voorgoed vernietigd worden. — Openbaring 20:10.

Slechte mensen op aarde zullen ook uit de weg geruimd worden. — Psalm 37:9, 10; Lukas 13:5.

 De doden zullen weer leven!

De doden zullen op aarde weer tot leven komen

Nadat Satan en de demonen uit de weg geruimd zijn, zal Jehovah de mensheid vele zegeningen schenken. U zult u herinneren dat de doden levenloos zijn en niet bestaan. Jezus vergeleek de dood met een slaap — een diepe, droomloze slaap (Johannes 11:11-14). Hij deed dit omdat hij wist dat de tijd zou aanbreken waarin degenen die in de dood slapen, tot leven gewekt zouden worden. Hij zei: „Het uur komt waarin allen die in de herinneringsgraven zijn . . . te voorschijn zullen komen.” — Johannes 5:28, 29; vergelijk Handelingen 24:15.

Zij zullen hier op aarde tot leven gebracht worden. In plaats van bekendmakingen dat mensen zijn overleden, zullen er vreugdevolle berichten zijn die te kennen geven dat mensen tot leven zijn teruggebracht! Wat zal het verheugend zijn geliefden uit het graf te verwelkomen!

Meer info

GOD HEEFT GOED NIEUWS VOOR ONS!

Wat is Gods bedoeling met de aarde?

De Bijbel legt uit waarom God de aarde heeft geschapen, wanneer er een eind komt aan ellende en hoe de toekomst eruitziet voor de aarde en de mensen die erop wonen.

GOD HEEFT GOED NIEUWS VOOR ONS!

Welke hoop is er voor de doden?

Wat gebeurt er bij de dood? Zullen we onze gestorven dierbaren ooit weer zien?