Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Geesten van de doden — Kunnen ze u helpen of schaden? Bestaan ze werkelijk?

Opstand in het geestenrijk

Opstand in het geestenrijk

Toen Satan via een slang tegen Eva sprak, sloot zij zich in zijn opstand tegen God bij hem aan

Alle geestelijke personen die Jehovah had geschapen, waren goed. Toen werd één engel slecht. Hij is Satan de Duivel. Satan wilde dat de mensen op aarde hem zouden aanbidden in plaats van Jehovah. Dit is wat er gebeurde:

Er waren in de hof van Eden veel bomen die heerlijke vruchten voortbrachten. Jehovah zei tegen Adam en zijn vrouw, Eva, dat zij er vrijelijk van konden eten. Maar er was één boom waarvan God zei dat zij er niet van mochten eten. Als zij dat zouden doen, zo zei God, zouden zij beslist sterven. — Genesis 2:9, 16, 17.

Toen Eva op zekere dag alleen was, sprak een slang tegen haar. Natuurlijk was in werkelijkheid niet de slang aan het woord; Satan de Duivel deed het voorkomen alsof de slang sprak. Satan zei tegen Eva dat als zij van de verboden vrucht at, zij net zo wijs zou zijn als God. Hij zei ook dat zij niet zou sterven. Beide verklaringen waren leugens. Toch geloofde Eva Satan en at van de vrucht. Later gaf zij er iets van aan Adam, en ook hij at ervan. — Genesis 3:1-6.

Van dit waar gebeurde verhaal leren wij dat Satan een opstandeling en een leugenaar is. Hij zei tegen Eva dat als zij God ongehoorzaam was, zij niet zou sterven. Dat was een leugen. Zij stierf wel, en Adam ook. Satan is destijds niet gestorven, hoewel dat uiteindelijk wel zal gebeuren omdat hij heeft gezondigd. Intussen leeft hij echter nog steeds en blijft hij de mensheid misleiden. Hij is nog steeds een leugenaar en probeert de mensen ertoe te brengen Gods wetten te overtreden. — Johannes 8:44.

 Andere engelen komen in opstand

Later werden andere engelen slecht. Deze engelen merkten de aantrekkelijke vrouwen op aarde op en wilden seksuele betrekkingen met hen hebben. Zij kwamen dus naar de aarde en namen een mannelijk menselijk lichaam aan. Toen gingen zij deze vrouwen voor zichzelf nemen. Dit was in strijd met Gods voornemen. — Genesis 6:1, 2; Judas 6.

Goddeloze engelen kwamen naar de aarde om immoraliteit met vrouwen te bedrijven

Het leidde ook tot veel moeilijkheden voor de mensheid. De vrouwen van deze engelen brachten kinderen voort, maar dit waren geen normale kinderen. Zij groeiden op tot gewelddadige en wrede reuzen. Uiteindelijk werd de aarde zo vervuld van gewelddaad dat Jehovah besloot de goddeloze mensen door middel van een grote vloed weg te vagen. De enige mensen die de Vloed overleefden, waren de rechtvaardige Noach en zijn gezin. — Genesis 6:4, 11; 7:23.

De goddeloze engelen keerden echter naar het geestenrijk terug; zij stierven niet. Maar zij werden gestraft. Het werd hun niet toegestaan in Gods gezin van rechtvaardige engelen terug te keren. Bovendien stond Jehovah hun niet langer toe een menselijk lichaam aan te nemen. En uiteindelijk zullen zij in het grote oordeel sterven. — 2 Petrus 2:4; Judas 6.

 Satan uit de hemel geworpen

Satan en zijn slechte engelen werden uit de hemel geworpen

In het begin van onze eeuw werd er een oorlog gevoerd in de hemel. Het bijbelboek Openbaring beschrijft wat er gebeurde: „En er brak oorlog uit in de hemel: Michaël [de uit de doden opgewekte Jezus Christus] en zijn [goede] engelen streden tegen de draak [Satan], en de draak en zijn [slechte] engelen streden, maar hij zegevierde niet, en ook werd er voor hen geen plaats meer gevonden in de hemel. Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd, die de gehele bewoonde aarde misleidt; neergeslingerd werd hij naar de aarde, en zijn [slechte] engelen werden met hem neergeslingerd.”

Waartoe leidde dit? Het verslag vervolgt: „Weest hierom vrolijk, gij hemelen en gij die daarin verblijft!” De goede engelen konden blij zijn omdat Satan en de slechte engelen, of geesten, niet langer in de hemel waren. Maar hoe staat het met de mensen op aarde? De bijbel zegt: „Wee de aarde en de zee, want de Duivel is tot u neergedaald, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij slechts een korte tijdsperiode heeft.” — Openbaring 12:7-9, 12.

Ja, Satan en zijn goddeloze metgezellen misleiden de mensen op aarde en dompelen hen in grote ellende. Deze goddeloze engelen worden demonen genoemd. Zij zijn vijanden van God. Zij zijn allemaal slecht.

Meer info

VRAGEN OVER DE BIJBEL

Kan de Duivel mensen beïnvloeden?

Hoe beïnvloedt de Duivel mensen, en hoe kunt u zijn valstrikken vermijden?

GOD HEEFT GOED NIEUWS VOOR ONS!

Waarom laat God kwaad en ellende toe?

Hoe is het kwaad begonnen, en waarom heeft God het toegelaten? Komt er ooit een eind aan ellende?