Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Geesten van de doden — Kunnen ze u helpen of schaden? Bestaan ze werkelijk?

Dien Jehovah, niet Satan

Dien Jehovah, niet Satan

Wij allen staan voor een keus. Wij dienen hetzij Jehovah of Satan en zijn demonen. Wij kunnen niet beiden dienen. Wat is het verstandig Jehovah te dienen!

Jehovah is goed

Zoals wij hebben gezien, vinden de demonen het heerlijk mensen schade te berokkenen en te misleiden. Jehovah is niet zo. Hij houdt van de mensheid zoals een vader van zijn kinderen houdt. Hij is de Gever van „elke goede gave en elk volmaakt geschenk” (Jakobus 1:17). Hij onthoudt de mensheid niets goeds, zelfs al moest hij zich hiervoor grote opofferingen getroosten. — Efeziërs 2:4-7.

Jezus, Gods Zoon, spreidde liefde voor de mensen tentoon door hen van hun ziekten te genezen

Denk eens na over de dingen die Jezus, Gods Zoon, op aarde heeft gedaan. Hij liet de stommen spreken en gaf de blinden het gezicht. Hij genas melaatsen en kreupelen. Hij wierp demonen uit en genas mensen van allerlei ziekten. Door Gods kracht wekte Jezus zelfs de doden tot leven op. — Mattheüs 9:32-35; 15:30, 31; Lukas 7:11-15.

In plaats van leugens te vertellen om ons te misleiden, vertelt God altijd de waarheid. Nooit misleidt hij iemand. — Numeri 23:19.

 Vermijd onreine gebruiken

Net als een vlieg in het web van een spin wordt vastgehouden, worden miljoenen mensen vastgehouden door bijgeloof en leugens. Zij zijn bang voor de doden. Zij zijn bang voor de demonen. Zij maken zich zorgen over vervloekingen, voortekens, tovermiddelen en fetisjen. Zij zitten vast aan geloofsovertuigingen en tradities die op de leugens van Satan de Duivel zijn gebaseerd. Gods dienstknechten zijn door geen van deze dingen verstrikt.

Jehovah is veel machtiger dan Satan. Als u Jehovah dient, zal hij u tegen de demonen beschermen (Jakobus 4:7). Bezweringsformules zullen geen uitwerking op u hebben. In Nigeria spraken drie machtige toverdokters bezweringen uit om een getuige van Jehovah die weigerde de stad te verlaten, te doden. Toen de bezweringen niets uitrichtten, werd een van de toverdokters bang, ging naar de Getuige toe en smeekte om genade.

De Efeziërs verbrandden hun boeken over magie

Als u door de demonen wordt lastig gevallen, kunt u Jehovah bij name aanroepen en dan zal hij u beschermen (Spreuken 18:10). Maar om Gods bescherming te genieten, moet u zich volledig losmaken van alles wat met spiritisme en demonenaanbidding te maken heeft. De aanbidders van God in het Efeze uit de oudheid hebben dat gedaan. Zij verzamelden al hun boeken over magie en verbrandden ze (Handelingen 19:19, 20). In deze tijd moeten Gods dienstknechten hetzelfde doen. Bevrijd uzelf van tovermiddelen, amuletten, „bescherming biedende” koorden, fetisjen, magische boeken en alle eventuele andere dingen die verband houden met spiritistische praktijken.

 Beoefen de ware aanbidding

Als u God wilt behagen, is het niet voldoende de valse aanbidding alleen maar de rug toe te keren en ermee op te houden slechte dingen te doen. U moet de zuivere aanbidding actief beoefenen. De bijbel toont aan wat hiervoor nodig is:

Bezoek christelijke vergaderingen. — Hebreeën 10:24, 25

Bestudeer de bijbel. — Johannes 17:3

Predik tot anderen. — Mattheüs 24:14

Bid tot Jehovah. — Filippenzen 4:6, 7

Laat u dopen. — Handelingen 2:41

 Verbind u met Jehovah’s Getuigen

Satan en de demonen hebben mensen op aarde die verkeerde dingen onderwijzen en beoefenen. Maar ook Jehovah heeft een volk. Dit zijn Jehovah’s Getuigen (Jesaja 43:10). Op de hele aarde bevinden zich meer dan zes miljoen Getuigen. Zij doen er allen moeite voor goede dingen te doen en mensen de waarheid te leren. In de meeste landen kunt u hen ontmoeten in de Koninkrijkszaal, waar zij u hartelijk zullen verwelkomen.

Hun werk bestaat erin anderen te helpen God te dienen. Zij willen bij u thuis de bijbel met u bestuderen en u helpen te weten te komen hoe u Jehovah op de juiste wijze kunt aanbidden. U hoeft hier niet voor te betalen. De Getuigen willen de waarheid graag met anderen delen, omdat zij liefde hebben voor mensen en voor Jehovah God.

Jehovah’s Getuigen willen u helpen God te dienen

Meer info

GOD HEEFT GOED NIEUWS VOOR ONS!

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

Is er maar één waar geloof? Vijf kenmerken van het ware geloof.

WIE DOEN NU JEHOVAH’S WIL?

Wat kun je verwachten op de bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen?

We komen samen om de Bijbel te bestuderen en elkaar op te bouwen. Je bent van harte welkom!