MENSEN aanbidden vele goden. Maar de Heilige Schrift zegt dat er maar één ware God is. Hij is uniek, oppermachtig en eeuwig. Hij heeft alles in de hemel en op aarde geschapen, en hij heeft ons het leven gegeven. Daarom verdient alleen hij onze aanbidding.

De Wet werd via de profeet Mozes gegeven als „het woord dat door bemiddeling van engelen werd gesproken”

God heeft een naam: JEHOVAH. God zei tegen de profeet Mozes: „Dit dient gij tot de zonen van Israël te zeggen: ’Jehovah, de God van uw voorvaders, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden.’ Dit is mijn naam tot onbepaalde tijd, en dit is de gedachtenis aan mij van geslacht tot geslacht” (Exodus 3:15). De naam Jehovah komt ongeveer zevenduizend keer in de Heilige Schrift voor. Psalm 83:18 zegt over God „wiens naam Jehovah is” dat hij „de Allerhoogste [is] over heel de aarde”.

Oud manuscript van de Schrift, een van de Dode Zeerollen, met Gods naam

Geen mens heeft God ooit gezien. God zei tegen Mozes: „Gij kunt mijn aangezicht niet zien, want geen mens kan mij zien en nochtans leven” (Exodus 33:20). God woont in de hemel en is voor mensenogen onzichtbaar. Het is verkeerd een beeld, afbeelding of symbool van God te maken of te aanbidden. Jehovah God gebood via Mozes: „Gij moogt u geen gesneden beeld maken, noch enige gedaante gelijkend op iets wat in de hemel boven of wat op de aarde beneden of wat in de wateren onder de aarde is. Gij moogt u voor die niet buigen, noch u ertoe laten bewegen ze te dienen, want ik, Jehovah, uw God, ben een God die exclusieve toewijding eist” (Exodus 20:2-5). Later zei God via de profeet Jesaja: „Ik ben Jehovah. Dat is mijn naam; en aan niemand anders zal ik mijn eigen heerlijkheid geven, noch mijn lof aan gehouwen beelden” (Jesaja 42:8).

Sommige mensen geloven in God maar denken dat het niet mogelijk is hem te kennen of te benaderen, dat hij iemand is om bang voor te zijn en niet iemand die we lief kunnen hebben. Hoe denkt u daarover? Is God in u persoonlijk geïnteresseerd? Kunt u hem echt leren kennen, en zelfs een band met hem krijgen? Laten we eens zien wat de Schrift over Gods eigenschappen zegt.