Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Taal selecteren Nederlands

 DEEL 13

Echt geloof leidt tot eeuwig geluk

Echt geloof leidt tot eeuwig geluk

„DE RECHTVAARDIGE — door middel van geloof zal hij leven”, zegt de Heilige Schrift (Romeinen 1:17). Deze woorden bevatten een geweldige belofte die ook voor u kan gelden.

Toen Jezus, de Messias, klaar was met zijn werk op aarde, steeg hij naar de hemel op om bij God te zijn. Terwijl zijn discipelen toekeken, werd hij „omhooggeheven, en een wolk onttrok hem aan hun gezicht” (Handelingen 1:9). In de hemel stelde God hem aan als een machtige hemelse Koning. Binnenkort zal Jezus, „de Zoon des mensen”, komen „in zijn heerlijkheid, en alle engelen met hem, dan zal hij op zijn glorierijke troon plaats nemen. En alle natiën zullen vóór hem vergaderd worden, en hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt” (Mattheüs 25:31, 32). Wanneer zal dat gebeuren?

De Heilige Schrift heeft een periode van wereldwijde moeilijkheden voorzegd die het teken zou zijn dat het niet lang meer zou duren totdat de Messias de mensen zou oordelen. Jezus vertelde wat dat teken zou omvatten: „Natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk; en er zullen grote aardbevingen zijn, en in de ene plaats na de andere pestilenties en voedseltekorten; en er zullen vreselijke schouwspelen en van de hemel grote tekenen zijn” (Lukas 21:7, 10, 11).

Uit de problemen van deze tijd blijkt dat de Messias binnenkort de mensen gaat oordelen

We zien Jezus’ woorden in deze tijd duidelijk uitkomen. Binnenkort zal Jezus komen om de slechte mensen te vernietigen. Uiteindelijk zal zelfs Satan worden vernietigd! De hele aarde zal een paradijs worden. Alle mensen zullen in vrede leven met elkaar en zelfs met de dieren. „De wolf zal werkelijk een poosje bij het mannetjeslam vertoeven, en bij het bokje zal de luipaard zelf zich neerleggen, en het kalf en de jonge leeuw met manen en het weldoorvoede dier alle bij elkaar; en een kleine jongen nog maar zal leider over ze zijn. Men zal generlei kwaad doen noch enig verderf stichten” (Jesaja 11:6, 9). „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek.’ (...) In die tijd zullen de ogen der blinden geopend worden, en zelfs de oren der doven zullen ontsloten worden” (Jesaja 33:24; 35:5). De doden zullen zelfs worden opgewekt. „Jehovah zal stellig de tranen van alle aangezichten wissen” en „de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn” (Jesaja 25:8; Openbaring 21:4). God zal tot stand brengen wat hij oorspronkelijk van plan was. Wat een schitterend vooruitzicht!

Blijf groeien in geloof

Wat voor mensen zullen door God beloond worden met leven in het Paradijs? Mensen met geloof — echt geloof!

Vergeet niet dat echt geloof gebaseerd is op nauwkeurige kennis van Gods Woord. Leer daarom God en Jezus steeds beter kennen!

Mensen met geloof zullen voor eeuwig van het Paradijs genieten!

Echt geloof wordt ondersteund door rechtvaardige daden. Gods Woord zegt dat „geloof zonder werken dood” is (Jakobus  2:26). Door zulke goede daden weerspiegelt u Gods schitterende eigenschappen — macht, gerechtigheid, wijsheid en liefde. Blijf uw best doen om deze eigenschappen te ontwikkelen!

Als u echt geloof ontwikkelt, zult u schitterende beloningen krijgen. Het leidt tot een gelukkig leven, nu en voor eeuwig!