De bijbel geeft niet alleen een waar verslag over wat er in het verleden is gebeurd, maar vertelt ook wat er in de toekomst zal gebeuren. Mensen kunnen de toekomst niet voorspellen. Daarom weten wij dat de bijbel van God afkomstig is. Wat zegt de bijbel over de toekomst?

De bijbel vertelt over een grote oorlog van God. In die oorlog zal God de aarde van alle slechtheid en van alle slechte mensen reinigen. Maar degenen die hem dienen, zal hij beschermen. Gods koning, Jezus Christus, zal ervoor zorgen dat Gods dienstknechten in vrede en geluk zullen leven en dat zij nooit meer ziek worden of sterven.

Kunnen wij niet blij zijn dat God een nieuw paradijs op aarde zal maken? Maar als wij in dat paradijs willen leven, moeten wij iets doen. Het laatste verhaal in dit boek laat ons zien wat wij moeten doen om te kunnen genieten van de wonderbaarlijke dingen die God in gedachten heeft voor allen die hem dienen. Lees nu dus DEEL 8 en je zult zien wat de bijbel voor de toekomst voorspelt.