Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Onlinebijbel | NIEUWEWERELDVERTALING VAN DE BIJBEL (HERZIENING 2017) 

Het goede nieuws volgens Lukas

Hoofdstukken

Inhoud

 • 1

  • Openingswoorden aan Theofilus (1-4)

  • Gabriël voorspelt Johannes’ geboorte (5-25)

  • Gabriël voorspelt Jezus’ geboorte (26-38)

  • Maria bezoekt Elisabeth (39-45)

  • Maria looft Jehovah (46-56)

  • Geboorte en naam Johannes (57-66)

  • Zacharias’ profetie (67-80)

 • 2

  • Geboorte van Jezus (1-7)

  • Engelen verschijnen aan herders (8-20)

  • Besnijdenis en reiniging (21-24)

  • Simeon ziet de Christus (25-35)

  • Anna vertelt over het kind (36-38)

  • Terug naar Nazareth (39, 40)

  • Twaalfjarige Jezus in tempel (41-52)

 • 3

  • Begin van Johannes’ werk (1, 2)

  • Johannes predikt doop (3-20)

  • Jezus’ doop (21, 22)

  • Afstamming Jezus Christus (23-38)

 • 4

  • Duivel stelt Jezus op de proef (1-13)

  • Jezus predikt in Galilea (14, 15)

  • Niet geaccepteerd in Nazareth (16-30)

  • In synagoge Kapernaüm (31-37)

  • Simons schoonmoeder genezen (38-41)

  • Menigte vindt Jezus op afgelegen plek (42-44)

 • 5

  • Wonder visvangst; eerste discipelen (1-11)

  • Melaatse genezen (12-16)

  • Jezus geneest verlamde (17-26)

  • Jezus nodigt Levi uit (27-32)

  • Vraag over vasten (33-39)

 • 6

  • Jezus ‘Heer van de sabbat’ (1-5)

  • Verschrompelde hand genezen (6-11)

  • De 12 apostelen (12-16)

  • Jezus onderwijst en geneest (17-19)

  • Factoren voor geluk en waarschuwingen (20-26)

  • Liefhebben vijanden (27-36)

  • ‘Houd op met oordelen’ (37-42)

  • Te herkennen aan vruchten (43-45)

  • Goed en slecht fundament huis (46-49)

 • 7

  • Geloof legerofficier (1-10)

  • Jezus wekt zoon weduwe Naïn op (11-17)

  • Johannes de Doper geprezen (18-30)

  • Generatie veroordeeld (31-35)

  • Zondige vrouw vergeven (36-50)

   • Illustratie mannen met schuld (41-43)

 • 8

  • Vrouwen die Jezus vergezellen (1-3)

  • Illustratie zaaier (4-8)

  • Waarom illustraties gebruikt (9, 10)

  • Uitleg illustratie zaaier (11-15)

  • Lamp niet verbergen (16-18)

  • Jezus’ moeder en broers (19-21)

  • Jezus bestraft storm (22-25)

  • Jezus stuurt demonen in varkens (26-39)

  • Dochter Jaïrus; vrouw raakt kleed aan (40-56)

 • 9

  • De 12 krijgen instructies prediking (1-6)

  • Herodes in verwarring door Jezus (7-9)

  • Jezus voedt 5000 (10-17)

  • Petrus herkent de Christus (18-20)

  • Jezus’ dood voorspeld (21, 22)

  • Vereisten volgelingen Jezus (23-27)

  • Jezus’ transfiguratie (28-36)

  • Bezeten jongen genezen (37-43a)

  • Jezus’ dood opnieuw voorspeld (43b-45)

  • Meningsverschil wie grootste is (46-48)

  • Wie niet tegen is, is voor (49, 50)

  • Samaritaans dorp verwerpt Jezus (51-56)

  • Hoe Jezus te volgen (57-62)

 • 10

  • Jezus stuurt 70 eropuit (1-12)

  • Wee onberouwvolle steden (13-16)

  • De 70 komen terug (17-20)

  • ‘Aan kleine kinderen onthuld’ (21-24)

  • Illustratie barmhartige Samaritaan (25-37)

  • Jezus bezoekt Martha en Maria (38-42)

 • 11

  • Hoe te bidden (1-13)

   • Onzevader (2-4)

  • Demonen uitgedreven door Gods vinger (14-23)

  • Onreine geest komt terug (24-26)

  • Echt geluk (27, 28)

  • Teken van Jona (29-32)

  • Lamp van het lichaam (33-36)

  • Wee religieuze huichelaars (37-54)

 •  12

  • Zuurdesem farizeeën (1-3)

  • Niet bang voor mensen, maar voor God (4-7)

  • Christus erkennen (8-12)

  • Illustratie dwaze rijke man (13-21)

  • Maak je niet langer zorgen (22-34)

   • Kleine kudde (32)

  • Waakzaam zijn (35-40)

  • Getrouwe en ontrouwe beheerder (41-48)

  • Geen vrede maar verdeeldheid (49-53)

  • Betekenis tijd beoordelen (54-56)

  • Geschillen bijleggen (57-59)

 • 13

  • Berouw of de dood (1-5)

  • Illustratie vijgenboom zonder vruchten (6-9)

  • Vrouw op sabbat genezen (10-17)

  • Illustratie mosterdzaadje en zuurdesem (18-21)

  • Inspannen om door smalle deur te gaan (22-30)

  • Herodes, ‘die vos’ (31-33)

  • Jezus treurt over Jeruzalem (34, 35)

 • 14

  • Waterzucht op sabbat genezen (1-6)

  • Niet beste plaats uitkiezen (7-11)

  • Nodig uit wie niets kan terugdoen (12-14)

  • Illustratie gasten met excuses (15-24)

  • Kosten berekenen (25-33)

  • Zout dat kracht verliest (34, 35)

 • 15

  • Illustratie verloren schaap (1-7)

  • Illustratie verloren munt (8-10)

  • Illustratie verloren zoon (11-32)

 • 16

  • Illustratie onrechtvaardige beheerder (1-13)

   • Betrouwbaar in kleine en in grote (10)

  • De wet en Gods Koninkrijk (14-18)

  • Illustratie rijke man en Lazarus (19-31)

 • 17

  • Struikelblokken, vergeving, geloof (1-6)

  • ‘Wij zijn maar slaven’ (7-10)

  • Tien melaatsen genezen (11-19)

  • Komst van Gods Koninkrijk (20-37)

   • Gods Koninkrijk ‘in jullie midden’ (21)

   • ‘Denk aan de vrouw van Lot’ (32)

 • 18

  • Illustratie rechter en weduwe (1-8)

  • Farizeeër en belastinginner (9-14)

  • Jezus en kinderen (15-17)

  • Vraag van rijke bestuurder (18-30)

  • Jezus’ dood opnieuw voorspeld (31-34)

  • Blinde bedelaar genezen (35-43)

 • 19

  • Jezus bezoekt Zacheüs (1-10)

  • Illustratie tien minen (11-27)

  • Jezus’ intocht (28-40)

  • Jezus huilt over Jeruzalem (41-44)

  • Jezus reinigt tempel (45-48)

 • 20

  • Jezus’ gezag in twijfel getrokken (1-8)

  • Illustratie moordzuchtige wijnbouwers (9-19)

  • God en caesar (20-26)

  • Vraag over opstanding (27-40)

  • Christus zoon van David? (41-44)

  • Gewaarschuwd voor schriftgeleerden (45-47)

 • 21

  • Muntjes arme weduwe (1-4)

  • TEKEN VAN WAT KOMEN GAAT (5-36)

   • Oorlogen, aardbevingen, epidemieën, voedseltekorten (10, 11)

   • Jeruzalem omsingeld door leger (20)

   • Vastgestelde tijd van de heidenen (24)

   • Komst Mensenzoon (27)

   • Illustratie vijgenboom (29-33)

   • Blijf wakker (34-36)

  • Jezus onderwijst in tempel (37, 38)

 • 22

  • Priesters smeden complot (1-6)

  • Voorbereidingen laatste Pascha (7-13)

  • Avondmaal ingesteld (14-20)

  • ‘Mijn verrader is bij mij aan tafel’ (21-23)

  • Verhitte discussie wie grootste is (24-27)

  • Jezus’ verbond voor koninkrijk (28-30)

  • Petrus’ verloochening voorspeld (31-34)

  • Belang voorbereiding; twee zwaarden (35-38)

  • Jezus bidt op Olijfberg (39-46)

  • Jezus opgepakt (47-53)

  • Petrus verloochent Jezus (54-62)

  • Jezus bespot (63-65)

  • Jezus vóór Sanhedrin (66-71)

 • 23

  • Jezus vóór Pilatus en Herodes (1-25)

  • Jezus en twee misdadigers aan paal (26-43)

   • ‘Jij zult met mij in het paradijs zijn’ (43)

  • Jezus sterft (44-49)

  • Jezus begraven (50-56)

 • 24

  • Jezus uit dood opgewekt (1-12)

  • Onderweg naar Emmaüs (13-35)

  • Jezus verschijnt aan discipelen (36-49)

  • Jezus naar hemel (50-53)