Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Online Bijbel | NIEUWEWERELDVERTALING VAN DE BIJBEL (HERZIENING 2017) 

 A7-H

Belangrijkste gebeurtenissen uit Jezus’ leven op aarde: Laatste deel van Jezus’ bediening in Jeruzalem (deel 2)

WEERGAVE
Tekst
Afbeelding

WANNEER

WAAR

GEBEURTENIS

MATTHEÜS

MARKUS

LUKAS

JOHANNES

14 nisan

Jeruzalem

Jezus duidt Judas aan als verrader en stuurt hem weg

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Stelt het Avondmaal in (1Kor 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Voorspelt verloochening door Petrus en vlucht van apostelen

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Belooft helper; illustratie ware wijnstok; geeft gebod lief te hebben; laatste gebed met apostelen

     

14:1–17:26

Gethsemané

Intens leed in de tuin; Jezus verraden en gearresteerd

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jeruzalem

Ondervraagd door Annas; berecht door Kajafas, Sanhedrin; Petrus verloochent hem

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Judas, de verrader, hangt zich op (Han 1:18, 19)

27:3-10

     

Vóór Pilatus, dan vóór Herodes en terug naar Pilatus

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatus wil hem vrijlaten maar Joden vragen om Barabbas; veroordeeld tot dood aan martelpaal

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 15.00 uur, vrijdag)

Golgotha

Sterft aan martelpaal

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jeruzalem

Lichaam weggehaald en in graf gelegd

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 nisan

Jeruzalem

Priesters en farizeeën zetten bewakers bij graf en verzegelen het

27:62-66

     

16 nisan

Jeruzalem en omgeving; Emmaüs

Jezus opgewekt; verschijnt vijf keer aan discipelen

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Na 16 nisan

Jeruzalem; Galilea

Verschijnt vaker aan discipelen (1Kor 15:5-7; Han 1:3-8); geeft instructies en opdracht om discipelen te maken

28:16-20

   

20:26–21:25

25 ijjar

Olijfberg, bij Bethanië

Jezus’ hemelvaart, 40ste dag na zijn opstanding (Han 1:9-12)

   

24:50-53