Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Onlinebijbel | NIEUWE-WERELDVERTALING VAN DE HEILIGE SCHRIFT (EDITIE 2004)  Zie herziening van 2017

Psalm 99:1-9

99  Jehovah zelf is koning geworden.+ Laten de volken in beroering zijn.+ Hij zit op de cherubs.+ Laat de aarde sidderen.+   Jehovah is groot in Si̱on,+ En hij is hoog boven alle volken.+   Mogen zij uw naam prijzen.+ Groot en vrees inboezemend, heilig is die.+   En met de sterkte van een koning heeft hij het recht liefgehad.+ Gijzelf hebt oprechtheid stevig bevestigd.+ Recht en rechtvaardigheid in Ja̱kob hebt gijzelf voltrokken.+   Verhoogt Jehovah, onze God,+ en buigt U neer voor de voetbank van zijn voeten;+ Hij is heilig.+   Mo̱zes en Aä̱ron waren onder zijn priesters,+ En Sa̱muël onder hen die zijn naam aanriepen.+ Zij riepen tot Jehovah, en hijzelf bleef hun antwoorden.+   In de wolkkolom bleef hij tot hen spreken.+ Zij onderhielden zijn vermaningen en het voorschrift dat hij hun gaf.+   O Jehovah, onze God, gijzelf hebt hun geantwoord.+ Een God* die vergiffenis schenkt, zijt gij voor hen gebleken,+ En een die wraak oefent met betrekking tot hun beruchte daden.+   Verhoogt Jehovah, onze God,+ En buigt U neer voor zijn heilige berg.+ Want Jehovah, onze God, is heilig.+

Voetnoten

„God.” Hebr.: ʼEl.