Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Online Bijbel | NIEUWE-WERELDVERTALING VAN DE HEILIGE SCHRIFT (EDITIE 2004)  Zie herziening van 2017

Openbaring 3:1-22

3  En schrijf aan de engel+ van de gemeente in Sa̱rdes: Deze dingen zegt hij die de zeven geesten+ van God en de zeven sterren heeft:+ ’Ik ken uw daden, dat gij de naam hebt levend te zijn, maar gij zijt dood.+  Word waakzaam+ en versterk+ de overige dingen, die op het punt stonden te sterven, want ik heb bevonden dat uw daden niet ten volle verricht zijn voor het oog van mijn God.+  Bedenk daarom steeds hoe gij ontvangen+ en hoe gij gehoord hebt, en blijf [het] bewaren+ en heb berouw.+ Beslist, indien gij niet ontwaakt,+ zal ik komen als een dief,+ en gij zult geenszins weten op welk uur ik u zal overvallen.+  Niettemin hebt gij enkele namen*+ in Sa̱rdes die hun bovenklederen niet hebben verontreinigd,+ en zij zullen met mij in witte [klederen] wandelen,+ omdat zij het waardig zijn.+  Wie overwint,+ zal aldus met witte bovenklederen worden getooid;+ en ik zal zijn naam geenszins uit het boek des levens uitwissen,+ maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader+ en voor zijn engelen.+  Wie een oor heeft, hij hore wat de geest+ tot de gemeenten zegt.’  En schrijf aan de engel+ van de gemeente in Filade̱lfia: Deze dingen zegt hij die heilig is,+ die waarachtig is,+ die de sleutel van Da̱vid heeft,+ die opent zodat niemand zal sluiten en sluit zodat niemand opent:  ’Ik ken uw daden+ — zie! ik heb een geopende deur voor u gesteld,+ die niemand kan sluiten — [en ik weet] dat gij een weinig kracht hebt, en gij hebt mijn woord bewaard en hebt u niet ontrouw getoond aan mijn naam.+  Zie! Hen die tot de synagoge van Sa̱tan behoren, die zeggen dat zij joden zijn+ en het evenwel niet zijn, maar liegen,+ zal ik geven — zie! ik zal hen doen komen en hulde voor uw voeten doen brengen+ en hen doen weten dat ik u heb liefgehad. 10  Omdat gij het woord over mijn volharding* hebt bewaard,+ zal ik ook u bewaren+ voor het uur der beproeving,* dat over de gehele bewoonde aarde moet komen om hen die op de aarde wonen, op de proef te stellen.+ 11  Ik kom vlug.+ Blijf vasthouden wat gij hebt,+ opdat niemand uw kroon neemt.+ 12  Wie overwint — ik zal hem maken tot een pilaar+ in de tempel*+ van mijn God,+ en hij zal [er] geenszins meer uitgaan, en ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeru̱zalem,*+ dat van mijn God uit de hemel neerdaalt, en de nieuwe naam die ik draag.+ 13  Wie een oor heeft, hij hore wat de geest+ tot de gemeenten zegt.’ 14  En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodice̱a:+ Deze dingen zegt de Amen,*+ de getrouwe+ en waarachtige+ getuige,+ het begin van de schepping door God:+ 15  ’Ik ken uw daden, dat gij noch koud noch heet zijt. Waart gij maar koud of anders heet. 16  Omdat gij lauw zijt en noch heet+ noch koud,+ daarom ga ik u uit mijn mond uitbraken.* 17  Omdat gij zegt: „Ik ben rijk+ en heb rijkdom verworven en heb in het geheel niets nodig”, maar gij niet weet dat gij ellendig en beklagenswaardig en arm en blind+ en naakt zijt, 18  raad ik u aan door vuur gelouterd goud+ van mij te kopen, opdat gij rijk moogt worden, en witte bovenklederen, opdat gij gekleed moogt worden en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt,+ en oogzalf om op uw ogen te strijken,+ opdat gij moogt zien. 19  Allen voor wie ik genegenheid heb, wijs ik terecht en onderricht ik streng.+ Wees daarom ijverig en heb berouw.+ 20  Zie! Ik sta aan de deur+ en klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet,+ zal ik in zijn [huis] komen en de avondmaaltijd met hem nuttigen en hij met mij. 21  Wie overwint,+ hem zal ik geven met mij plaats te nemen op mijn troon,+ evenals ik heb overwonnen en met mijn Vader plaats heb genomen+ op zijn troon.+ 22  Wie een oor heeft, hij hore wat de geest+ tot de gemeenten zegt.’”+

Voetnoten

Of: „personen.”
Of: „Omdat gij dat wat ik over volharding heb gezegd.”
Lett.: „verzoeking.”
Of: „goddelijke woonplaats (woning).” Gr.: naʹoi, datief, enk.; Lat.: temʹplo; J17,18,22(Hebr.): behē·khalʹ, „in het paleis (de tempel) van”.
„Jeruzalem”, wat „Bezitting [of: Fundament] van tweevoudige vrede” betekent.
„De Amen.” Gr.: ho Aʹmen; Lat.: Aʹmen; J17,18,22(Hebr.): ha·ʼA·menʹ, „de Zo-zij-het”.
„Ga ik u uit mijn mond uitbraken”, AVgSyh; א: „houd uw mond!”