Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar secundair menu

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jehovah’s Getuigen

Nederlands

Online Bijbel | NIEUWE-WERELDVERTALING VAN DE HEILIGE SCHRIFT (EDITIE 2004)  Zie herziening van 2017

Nahum 3:1-19

3  Wee de stad van bloedvergieten.*+ Ze is geheel vervuld van bedrog [en] van roof. De prooi wijkt niet [van haar]!  Er is het geluid van [de] zweep+ en het geluid van wielgeratel, en het galopperende paard en de opspringende wagen.+  De ruiter te paard, en de vlam van [het] zwaard, en het bliksemen van [de] speer,+ en het grote aantal verslagenen, en de geweldige massa lijken; en er komt geen eind aan de dode lichamen. Men blijft struikelen tussen hun dode lichamen;  vanwege de overvloed van de daden van prostitutie van de prostituee,+ aantrekkelijk door bekoorlijkheid, een meesteres in toverijen, zij die natiën verstrikt door haar daden van prostitutie en families door haar toverijen.+  „Zie! Ik ben tegen u”,*+ is de uitspraak van Jehovah der legerscharen,* „en ik wil uw slippen, die u tot bedekking dienen, over uw gezicht trekken, en ik wil natiën uw naaktheid doen zien,+ en koninkrijken uw oneer.  En ik wil walgelijke dingen op u werpen,+ en ik wil u verachtelijk maken; en ik wil u tot een schouwspel stellen.+  En het moet geschieden dat iedereen die u ziet, van u zal wegvluchten+ en stellig zal zeggen: ’Ni̱nevé is gewelddadig geplunderd! Wie zal medegevoel met haar hebben?’ Waarvandaan zal ik troosters voor u zoeken?  Zijt gij beter dan No-A̱mon,+ dat aan de Nijlkanalen+ gelegen was? Water was er overal rondom haar, wier vermogen [de] zee was, wier muur was vanuit [de] zee.  Ethio̱pië* was haar volledige macht, ook Egy̱pte;+ en dat onbeperkt. Ja, Put en de Libiërs* bleken u* tot hulp te zijn.+ 10  Ook zij was voor ballingschap bestemd; zij ging in gevangenschap.+ Ook haar eigen kinderen werden verpletterd aan het boveneinde van alle straten;+ en over haar verheerlijkten wierp men het lot,+ en haar groten zijn allen met boeien gebonden.+ 11  Ook gijzelf zult dronken worden;+ gij zult iets verborgens worden.+ Ook gijzelf zult een vesting tegen [de] vijand zoeken.+ 12  Al uw versterkte plaatsen zijn als vijgenbomen met de eerste rijpe vruchten, die, als ze geschud worden, stellig in de mond van een eter zullen vallen.+ 13  Zie! Uw volk is [als] vrouwen in uw midden.+ Voor uw vijanden moeten de poorten van uw land zonder mankeren geopend worden. Vuur zal stellig uw grendels verslinden.+ 14  Put u water voor een belegering.+ Verstevig uw versterkte plaatsen.+ Ga in het slijk, en treed het leem; grijp [de] vorm voor de bakstenen vast. 15  Zelfs daar zal vuur u verslinden. Een zwaard zal u afsnijden.+ Het zal u verslinden als de sprinkhanensoort.*+ Maak u zo talrijk als de sprinkhanensoort; maak u zo talrijk als de sprinkhaan.* 16  Gij hebt uw handelaars meer vermenigvuldigd dan de sterren aan de hemel.+ Wat de sprinkhanensoort* aangaat, ze stroopt werkelijk haar huid af; vervolgens vliegt ze weg. 17  Uw wachters zijn als de sprinkhaan,* en uw werfbeambten als de sprinkhanenzwerm.* Ze legeren zich in de stenen kooien op een koude dag. De zon zelf behoeft maar te gaan schijnen en ze vluchten stellig weg; en hun plaats, waar ze zijn, is werkelijk onbekend.+ 18  Uw herders zijn slaperig geworden,+ o koning van Assy̱rië; uw majestueuzen blijven in hun woonsteden.+ Uw volk is verstrooid op de bergen, en er is niemand die [hen] bijeenbrengt.+ 19  Er is geen verlichting voor uw catastrofe. Uw slag is onheelbaar geworden.+ Allen die het bericht over u horen, zullen stellig over u in de handen klappen;+ want over wie is uw slechtheid niet voortdurend heen gegaan?”+

Voetnoten

Lett.: „bloed” in het mv.
„U”, in het Hebr. vr. enk., doelend op Nineve.
„Jehovah der legerscharen”, MTVg; LXX: „Jehovah God, de Almachtige.”
„Ethiopië”, LXXVg; MTSy: „Kusch.”
„En de Libiërs.” Hebr.: weLoe·vimʹ.
„U”, MTVg; LXX: „haar.”
Of: „als de kruipende, ongevleugelde sprinkhaan.” Hebr.: kai·jaʹleq. Zie Joë 1:4 vtn.
Of: „als de sprinkhanenzwerm.” Hebr.: ka·ʼar·behʹ, de trek- of woestijnsprinkhaan in het volgroeide, gevleugelde stadium.
Of: „de kruipende, ongevleugelde sprinkhaan.”
Zie vs. 15 vtn., „Sprinkhaan”.
„Als de sprinkhanenzwerm.” Hebr.: keghōvʹ go·vaiʹ, coll. gebruikt; zo genoemd omdat ze uitzwermen.